Instytut Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach

Budynek Instytutu Informatyki

Instytut Informatyki

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

ul. Będzińska 39
41-200 Sosnowiec
Dyrekcja Instytutu:
prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel – Dyrektor Instytutu Informatyki
dr Barbara Marszał-Paszek – Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych
prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarski – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
Sekretariat
mgr Małgorzata Kasprzyk
pokój nr 6 (parter)
tel.: 32 368 97 03
sekretariatii@us.edu.pl
Telefony do dziekanatów:
Studia stacjonarne: 32 269 18 46
Studia niestacjonarne: 32 368 97 09

Mapa dojazdu do Instytutu Informatyki
Mapa dojazdu do dziekanatu WIiNoM

Plan zajęć


Instytut Informatyki mieści się w sosnowieckiej dzielnicy Pogoń i doskonale komponuje się z innymi budynkami uniwersyteckimi stanowiącymi campus akademicki w Sosnowcu. W budynku dostępny jest bezprzewodowy Internet, bezpłatny dla wszystkich studentów Uniwersytetu Śląskiego oraz punkty dostępowe dla osób chcących skorzystać z komputerów Instytutu. Nowoczesny projekt budynku oraz specjalnie dostosowane sale umożliwiają podjęcie studiów przez osoby niepełnosprawne.

Studenci Instytutu Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego biorą czynny udział w Akademickich Mistrzostwach Polski w Programowaniu Zespołowym, uczestniczą w zawodach prowadzonych przez Uniwersytet Ernst&Young oraz corocznie organizują Konferencję Młodych Informatyków oraz IT Academic Day przy współpracy z firmą MICROSOFT.

Kierunek Informatyka posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co daje gwarancję studiowania w najlepszych warunkach, w nowocześnie wyposażonych salach laboratoryjnych przy współpracy z wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową. Ponadto wszyscy studenci mają dostęp do oprogramowania za pośrednictwem MSDN (Microsoft Developer Network), a najlepsi z nich mogą skorzystać z wymiany studenckiej w ramach programu Lifelong Learning Programme -- LLP/Erasmus.

Panorama theme by Themocracy

Photos by RaKLeZ