Strona główna

WejscieII_1Instytut Informatyki
Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach

ul. Będzińska 39
41-200 Sosnowiec

Dyrekcja Instytutu:

  • prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
    – Dyrektor Instytutu Informatyki
  • dr Barbara Marszał-Paszek
    – Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych – kierunek Informatyka
  • dr hab. Sebastian Stach
    – Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych – kierunek Inżynieria Biomedyczna

Sekretariat

mgr Małgorzata Kasprzyk
pokój nr 7 (parter)
tel.: 32 3689 703
sekretariatii@us.edu.pl

Telefony do dziekanatów:

Studia stacjonarne: 32 2691 846, 32 2691 850
Studia niestacjonarne: 32 3689 709