Monthly Archives: Styczeń 2016

Program „Corporate Readiness Certificate” (CRC)

Corporate Readiness Certificate to bezpłatne zajęcia z tematyki zarządzania projektami, usługami IT oraz z zakresu nowoczesnych technologii cyfrowych, dające możliwość nabycia praktycznej wiedzy niezbędnej na rynku pracy oraz przygotowujące studentów do pracy projektowej i zespołowej w dużych przedsiębiorstwach.

Założeniem programu jest umożliwienie studentom: szybszego rozwoju, zdobycia przedmiotowej wiedzy praktycznej oraz wykształcenia umiejętności funkcjonowania w złożonym, nowoczesnym środowisku biznesowym.

Na najlepszych studentów czekają propozycje zatrudnienia lub płatnego stażu w firmach partnerów.

Program skierowany jest do studentów III roku studiów licencjackich/inżynierskich lub I/II roku studiów magisterskich uzupełniających, kierunków informatycznych, technicznych, ekonomicznych i filologicznych, znających język angielski na poziomie minimum B1, posiadających wysokie umiejętności interpersonalne, także w zakresie komunikowania się z innymi.

Opis modułów oraz szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://bk.us.edu.pl/program-corporate-readiness-certificate

Wszystkie pytania i uwagi proszę kierować do Pani Iwy Wcisło-Maślanki z Biura Karier pod numerem telefonu 32 359 19 82 lub adresem e-mail: iwa.wcislo-maslanka@us.edu.pl.

Stażysta Kinekt

Godziny Dziekańskie

W związku z zebraniem wyborczym w grupie nauczycieli akademickich Wydziału nie posiadających tytułu naukowego ani stopnia naukowego doktora habilitowanego (mgr, dr) w dniu 26 stycznia 2016 roku w godzinach 13:00 – 16:00 godziny dziekańskie.

WIELKIE ZDAWANIE!

W Instytucie Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach trwa WIELKIE ZDAWANIE egzaminów z zakresu technologii informatycznych. Do egzaminów certyfikujących IC3 w ciągu ostatnich dwóch dni przystąpiło już ponad 100 studentów – zakładamy, że do 28 stycznia, gdy kończy się „okienko egzaminacyjne”, egzamin zda 500 osób. IC3 jest zestawem trzech międzynarodowych egzaminów: Podstawy Komputera, Kluczowe Programy i Aplikacje, Internet i praca online. Za każdy z nich uzyskuje się certyfikat, który poświadcza umiejętności niezbędne na rynku pracy. Więcej informacji o egzaminach i możliwości ich zdawania można znaleźć na stronie Instytutu Informatyki: http://informatyka.us.edu.pl/egzaminy/. Instytut Informatyki odwiedzają także uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół ponadgimnazjalnych – oprócz zdobywania certyfikatu rozmawiają ze studentami, nauczycielami akademickim, zwiedzają laboratoria. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Panią dr Katarzynę Tryndę – Dziekana ds. Dydaktycznych WIiNoM przy wsparciu pracowników technicznych Instytutu.

 IC3  II

Zaproszenie na koncert

zaproszenie