Monthly Archives: Czerwiec 2016

Letnie praktyki w 3S.

Grupa 3S od 4 lat prowadzi Program Praktyk Letnich dla studentów III, IV i V roku śląskich uczelni wyższych. W trakcie bezpłatnych praktyk studenci są pod opieką Dyrektora działu. Otrzymują pełne wsparcie merytoryczne i biorą czynny udział w projektach prowadzonych przez poszczególne działy. Mają okazję uczyć się od naszych specjalistów i menedżerów oraz zdobywać doświadczenie praktyczne w dziedzinie przez siebie studiowanej.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o umieszczenie informacji dla studentów o możliwości odbycia Letnich Praktyk w firmie 3S S.A..

Podanie o przyjęcie na praktyki wraz z CV należy nadesłać na adres praktyka@3s.pl. W mailu prosimy zawrzeć informację, do jakiego działu kandydat chce aplikować i w jakich miesiącach jest dyspozycyjny. W przypadku działów transmisji, oprogramowania i usług IT, zapraszamy kandydatów na krótką rozmowę kwalifikacyjną.

Więcej informacji na stronie: https://www.3s.pl/pl/42,praktyki-w-3s.html