Monthly Archives: Grudzień 2016

Dzień Dziekański

Na wniosek WRSS w dniu 22 grudnia 2016 (czwartek)Dzień Dziekański wolny od zajęć dydaktycznych

Startuje projekt „Ekonomia na bank”

miniaturka

„Ekonomia na bank” to projekt edukacyjny, który Uniwersytet Śląski w Katowicach współorganizuje wraz z PKO Bankiem Polskim.

Celem projektu jest przybliżenie studentom Uniwersytetu wiedzy z zakresu podstaw ekonomii i bankowości. Znajomość podstawowych pojęć z tego obszaru jest niezbędna do świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Dlatego właśnie na przestrzeni następnych 6 miesięcy nasi studenci mogą te podstawy zdobyć lub odświeżyć.

Na stronie www.ekonomianabank.us.edu.pl co miesiąc będzie pojawiać się nowa lekcja składająca się z artykułu szkoleniowego, nagrania audio oraz materiału wideo. Do pełnego przyswojenia danego tematu motywować będzie quiz – co miesiąc zdobywcy największej ilości punktów będą nagradzani zestawami słuchawek, powerbankami i pakietami gadżetów.

Dodatkowo na koniec całego projektu, czyli w czerwcu, osoby które łącznie zdobyły najwyższe wyniki otrzymają stypendium w wysokości 1000 zł lub płatną praktykę w PKO Banku Polskim.

Pierwszy temat, zatytułowany „Konto nie tylko na fejsie”, będzie dostępny od 15 grudnia na stronie www.ekonomianabank.us.edu.pl.

Program stypendialny Instytutu Kościuszki

INSTYTUT KOŚCIUSZKI – działający od przeszło 15 lat wiodący polski think tank i organizator Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC zaprasza do aplikowania na płatne stypendia naukowe w ramach PROGRAMU „THE KOSCIUSZKO INSTITUTE CYBERSEC FELLOWSHIP PROGRAMME”.

Program skierowany jest w szczególności do doktorów i studentów studiów doktoranckich silnie zmotywowanych do pogłębiania wiedzy merytorycznej dotyczącej zagadnień cyberbezpieczeczeństwa w odniesieniu do jednej z czterech dziedzin – Ścieżek tematycznych CYBERSEC (Państwo, Wojsko, Przyszłość, Biznes). W drodze wyjątku rozpatrywane będą zgłoszenia studentów studiów magisterskich wykazujących się wybitnymi osiągnięciami i kompetencjami.

Pełen opis programu: http://bit.ly/ProgramStypendialny