Projekty badawcze – aktualne

Aktualnie realizowane projekty w Instytucie Informatyki

 

Nieniszcząca metoda określania objętości porów na powierzchni biomateriałów przeznaczonych do implantacji ortopedycznej

Kierownik:                                     mgr inż. Żaneta Garczyk (opiekun naukowy dr hab. Sebastian Stach)

Jednostka finansująca:                 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – laureatka V edycji „Diamentowego Grantu”.

Czas realizacji:                               1.10.2016 – 30.09.2020

Przyznana kwota:                          220.000,00 zł

 

System monitorowania oddechu, pulsu oraz pozycji ciała podczas snu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych

Kierownik projektu:                     dr Paweł Janik

Jednostka finansująca:                 Współfinansowany ze środków finansowych projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i  przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

Czas realizacji:                               18.07.2017 – 30.04.2018

Przyznana kwota:                          91.800,00 zł

 

Środowisko rehabilitacyjne z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz rozszerzonej rzeczywistości

Kierownik:                                     dr Grzegorz Machnik

Jednostka finansująca:                 Współfinansowany ze środków finansowych projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i  przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

Czas realizacji:                               15.11.2017 – 30.11.2018

Przyznana kwota:                          77.300,00 zł

 

Opracowanie przestrzennego modelu materiału porowatego, umożliwiającego projektowanie właściwości wytrzymałościowych i  strukturalnych implantów, stosowanych między innymi jako nośniki leków w antybiotykoterapii miejscowej

Kierownik:                                     dr hab. Sebastian Stach

Jednostka finansująca:                 Narodowe Centrum Nauki, grant „Miniatura”

Czas realizacji:                               1.01.2018- 31.12.2019

Przyznana kwota:                          49.995,00 zł

 

BPO&IT – wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ

Koordynator:                                 dr Katarzyna Trynda

Jednostka finansująca:                 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Czas realizacji:                               1.02.2018 – 31.05.2021

Dofinansowanie:                           Budżet projektu: 518.775 zł w tym dofinansowanie ze środków europejskich: 437.223, 57 zł

 

Program stażowy dla studentów informatyki i inżynierii biomedycznej studiów I stopnia [INFO-BIO-STAŻ]

Koordynator:                                 dr Katarzyna Trynda

Jednostka finansująca:                 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Czas realizacji:                               2.01.2018 – 31.12.2019

Dofinansowanie:                           Budżet projektu: 701.500 zł w tym dofinansowanie ze środków europejskich: 591 224,20 zł

 

System monitorowania oddechu i wspomagania rehabilitacji dróg oddechowych

Kierownik projektu:                     dr Paweł Janik

Jednostka finansująca:                 Współfinansowany ze środków finansowych projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i  przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

Czas realizacji:                               16.05.2018 – 30.12.2018

Przyznana kwota:                          trwają końcowe negocjacje

 

Rehabilitacyjna kamizelka oscylacyjna

Kierownik projektu:                     dr Małgorzata Janik

Jednostka finansująca:                 Współfinansowany ze środków finansowych projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i  przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

Czas realizacji:                               16.05.2018 – 30.12.2018

Przyznana kwota:                          trwają końcowe negocjacje