Projekty badawcze – aktualne

Aktualnie realizowane projekty w Instytucie Informatyki

 

„Nieniszcząca metoda określania objętości porów na powierzchni biomateriałów przeznaczonych do implantacji ortopedycznej”

Kierownik:                          mgr inż. Żaneta Garczyk

Jednostka finansująca:         Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – laureatka V edycji „Diamentowego Grantu”.

Czas realizacji:                    1.10.2016 – 30.09.2020

Przyznana kwota:                220.000,00 zł

 

„System monitorowania oddechu, pulsu oraz pozycji ciała podczas snu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych”

Kierownik projektu:            dr Paweł Janik

Jednostka finansująca:         Współfinansowany ze środków finansowych projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i  przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

Czas realizacji:                    18.07.2017 – 30.04.2018

Przyznana kwota:                91.800,00 zł

 

Środowisko rehabilitacyjne z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz rozszerzonej rzeczywistości

Kierownik:                          dr Grzegorz Machnik

Jednostka finansująca:         Współfinansowany ze środków finansowych projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i  przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

Czas realizacji:                    15.11.2017 – 30.11.2018

Przyznana kwota:                77.300,00 zł

 

Opracowanie przestrzennego modelu materiału porowatego, umożliwiającego projektowanie właściwości wytrzymałościowych i  strukturalnych implantów, stosowanych między innymi jako nośniki leków w antybiotykoterapii miejscowej

Kierownik:                          dr hab. Sebastian Stach

Jednostka finansująca:         Narodowe Centrum Nauki, grant „Miniatura”

Czas realizacji:                    1.01.2018- 31.12.2019

Przyznana kwota:                49.995,00 zł

 

BPO&IT – wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ

Koordynator:                      dr Katarzyna Trynda

Jednostka finansująca:         Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Czas realizacji:                    1.02.2018 – 31.05.2021

 

Dofinansowanie:                  Budżet projektu: 518.775 zł w tym dofinansowanie ze środków europejskich: 437.223, 57 zł

 

 

Program stażowy dla studentów informatyki i inżynierii biomedycznej studiów I stopnia [INFO-BIO-STAŻ]

Koordynator:                      dr Katarzyna Trynda

Jednostka finansująca:         Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Czas realizacji:                    2.01.2018 – 31.12.2019

 

Dofinansowanie:                  Budżet projektu: 701.500 zł w tym dofinansowanie ze środków europejskich: 591 224,20 zł