Projekty badawcze – archiwum

Zakończone projekty badawcze w Instytucie Informatyki

1. PROJEKTY BADAWCZE MNiSW

1.

Nr grantu 2515/GG 7.PR UE/2012/0
Kierownik dr Małgorzata Gajos
Zespół dr Małgorzata Gajos, dr Aleksander Lamża, dr inż. Robert Koprowski, dr Sebastian Stach, prof. dr hab. Zygmunt Wróbel
Temat Innowacyjne bio-geo technologie od odkrycia do produkcji wysokiej jakości produktów roślinnych na przykładzie trufli.
Nazwa programu Granty na granty
Czas realizacji 10.09.2012-05.02.2013
Przyznana kwota 30.000 zł

2.

Jednostka finansująca MNiSW
Kierownik dr Ewa Magiera
Zespół dr Wojciech Froelich
Temat Wieloplatformowy system informatyczny wspierający zarządzanie zasobami wodnymi na wybranym obszarze miejskim i w gospodarstwach domowych.
Czas realizacji 09.2012 – 04.2013
Przyznana kwota 50.000 zł

3.

Nr grantu N N519 317735
Kierownik Prof. dr hab. inż. Zbigniew J. Czech
Temat Zaawansowane algorytmy tekstowe
Rodzaj projektu zespołowy
Czas realizacji 2008-2011
Przyznana kwota 180.700 zł

4.

Nr grantu N N519 574038
Kierownik Prof. UŚ dr hab. Piotr Porwik
Zespół Mgr Ł. Więcław
Temat Analiza i poprawa jakości cyfrowych obrazów linii papilarnych
Rodzaj projektu promotorski
Czas realizacji 2010 – 2011
Przyznana kwota 39.820 zł

5.

Nr grantu N N518 425036
Kierownik dr Marcin Binkowski
Zespół Prof. UŚ dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
Prof. PŚ dr hab. inż. Antoni John
Temat Komputerowa analiza własności mechanicznych mikrostruktury tkanki kostnej z wykorzystaniem modelu przestrzennej dystrybucji gęstości
Rodzaj projektu (własny)
Czas realizacji 2009-2011
Przyznana kwota 398.100 zł

6.

Nr grantu N N518 427036
Kierownik Dr inż. Robert Koprowski
Zespół Prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
Temat Analiza obrazów tomograficznych oka
Czas realizacji 2009-2011
Przyznana kwota 70.400 zł

2. PROJEKTY BADAWCZE NCN

1.

Nr grantu 2011/03/D/ST6/03027
Kierownik projektu dr Agnieszka Nowak – Brzezińska
Zespół dr R. Simiński, mgr T. Jach, mgr T. Xięski
Temat Eksploracja regułowych baz wiedzy
Czas realizacji 2012-2015
Przyznana kwota 451.400 zł

3. INNE PROJEKTY BADAWCZE

Granty aparaturowe:

1.

Jednostka finansująca MNiSW
Kierownik Prof. Zygmunt Wróbel, dr Marcin Binkowski
Zespół Prof. Zygmunt Wróbel, dr Marcin Binkowski
Temat Wyposażenie laboratorium ilościowej wysokorozdzielczej tomografii komputerowej
Czas realizacji 2009-2011
Przyznana kwota 1.675.000 zł

2.

Jednostka finansująca MNiSW
Kierownik prof. Zygmunt Wróbel, dr Sebastian Stach
Zespół prof. Zygmunt Wróbel, dr Sebastian Stach
Temat Wyposażenie laboratorium ilościowej analizy i modelowania powierzchni biomateriałów w pomiarowy skaningowy mikroskop konfokalny
Czas realizacji 2010-2011
Przyznana kwota 695.000 zł

Granty na grant:

1.

Numer grantu 2660/GG 7.PR UE/2013/0
Tytuł Wieloplatformowy system informatyczny wspierający zarządzanie zasobami wodnymi na wybranym obszarze miejskim i w gospodarstwach domowych
Kierownik Dr Ewa Magiera
Zespół Dr inż.Wojciech Froelich, dr Aleksander Lamża, dr inż. Robert Koprowski, prof. dr hab.inż. Zygmunt Wróbel
Czas realizacji 21.12. 2012 – 16.04.2013
Przyznana kwota 50.000 zł

2.

Nr grantu 2515/GG 7.PR UE/2012/0
Kierownik Dr Małgorzata Gajos
Zespół Dr Małgorzata Gajos, dr Aleksander Lamża, dr inż. Robert Koprowski, dr Sebastian Stach, prof. dr hab. Zygmunt Wróbel
Temat Innowacyjne bio-geo technologie od odkrycia do produkcji wysokiej jakości produktów roślinnych na przykładzie trufli.
Rodzaj projektu własny
Czas realizacji 10.09.2012-05.02.2013
Przyznana kwota 30.000 zł

4. UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH W INNYCH OŚRODKACH NAUKOWYCH KRAJOWYCH/ZAGRANICZNYCH

1.

Kierownik Krzysztof Marcinek, Małgorzata Majeranowska
Temat Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki. Sieć współpracy środowisk akademickich z biznesem/
mgr Barbara Sieniewska – Koordynator prac związanych z pozyskiwaniem wiedzy o ekspertach
Nazwa ośrodka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Izba Rzemieślnicza w Katowicach

2.

Nr grantu N518 047 32/3670
Kierownik Prof. PŚ dr hab. inż. Jerzy John (Politechnika Śląska)
Zespół Dr Marcin Binkowski
Temat Komputerowe wspomaganie diagnozowania osteoporozy i oceny jej skutków w obrębie stawu biodrowego człowieka
Rodzaj projektu własny
Czas realizacji 2007– 2010
Nazwa ośrodka Politechnika Śląska

3.

Nr grantu POIG.01.01.02-24-078/09/02 (ZiZOZap)
Kierownik Prof. dr hab. Paweł Migula
Pracownik ZKSB Prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel, dr inż. Robert Koprowski,
Temat Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną
zbiornika zaporowego
Nazwa ośrodka Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
Rodzaj projektu własny
Czas realizacji 2010-2013

4.

Nr grantu N518 407938
Kierownik Dr n.med. Witold Zeleźniak
Pracownik ZKSB Prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel,
Pracownik ZKSB dr inż. Robert Koprowski
Temat Automatyczna analiza obrazu tarczycy jako narzędzie służące
do zobiektywizowania zmian w tarczycy
Nazwa ośrodka Politechnika Radomska
Czas realizacji 2010-2012

5.

Nr grantu POIG 01.01.02-00-062/09-00
Temat Inteligentny system informacyjny dla globalnego monitoringu,
detekcji i identyfikacji zagrożeń (INSIGMA)
Kierownik Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech
Pracownik ZKSB Prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel (kierownik zespołu ZKSB),
Dr inż. Robert Koprowski, Dr Aleksander Lamża
Nazwa ośrodka AGH Kraków
Czas realizacji 2010-2012

6.

Nr grantu Nr umowy SP/B/3/76469/10.\ projekty badawcze NCBiR
Kierownik Lider prof Joachim Kozioł Politechnika Śląska
Zespół Politechnika Śląska, , EMAG, GIG, EuroCentrum Uniwersytet Śląski – dr Magdalena Tkacz
Temat Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie
Rodzaj projektu/Akronim W ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych strategicznego projektu badawczego./ OZEwBUD

7.

Kierownik Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech
Temat Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim (INSIGMA). POIG 01.01.02-00-062/09-00
Nazwa ośrodka AGH Kraków
Czas realizacji 2009-2014
Pracownik ZKSB Prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel, Dr inż. Robert Koprowski

8.

Kierownik Jerzy John (PŚ)
Temat Wytrzymałość zmęczeniowa wybranych stawów człowieka po zabiegu alloplastyki N N518 290140
Nazwa ośrodka AGH Kraków
Czas realizacji 2011-2013
Pracownik ZKSB Marcin Binkowski

9.

Kierownik Dr Anna Maria Drozd
Temat Adaptacje do jajożyworodności u ślimaków lądowych – analiza przystosowań układu rozrodczego i muszli świdrzyków Baleinae (Gastropoda, Clausiliidae) N N303 796740
Nazwa ośrodka Uniwersytet Łódzki\Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Czas realizacji 2011-2013
Pracownik ZKSB Marcin Binkowski

UDZIAŁ W SIECI NAUKOWEJ/ NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEJ –KRAJOWEJ/MIĘDZYNARODOWEJ

1.

Nazwa sieci INSIGMA – Intelligent Information System for Global Monitoring, Detection and Threat Identification
Międzynarodowa sieć naukowa
Jednostka wiodąca AGH – Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech
Zadanie badawcze Analiza i rozpoznawanie poruszających się osób.
Kierownik zadania (w UŚ) Prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel,
pozostali uczestnicy UŚ – dr inż. Robert Koprowski, dr Aleksander Lamża, dr Mariusz Marzec

2.

Nazwa sieci INDECT- Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment
Międzynarodowa sieć naukowa
Jednostka wiodąca AGH – Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech
Zadanie badawcze System informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję postaci w środowisku miejskim.
Kierownik zadania (w UŚ) Prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel,
pozostali uczestnicy UŚ – dr inż. Robert Koprowski, dr Aleksander Lamża, dr Mariusz Marzec

3.

Nazwa sieci IMCOP – Intelligent Multimedia System for Web and IPTV Archiving. Digital Analysis and Documentation of Multimedia Content
Międzynarodowa sieć naukowa z Izraelem
Jednostka wiodąca AGH oraz Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach – Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech
Zadanie badawcze System informatyczny do archiwizacji, analizy oraz dokumentowania obiektów multimedialnych w telewizji cyfrowej
Kierownik zadania (w UŚ) Prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel, pozostali uczestnicy UŚ: dr Paweł Janik. dr Sebastian Stach, dr Mariusz Marzec