2000

Wykaz publikacji książkowych

Piecha J., Experiments with neural networks. Structure and training process selection, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 5, (2000), CS 21-30.

Wykaz artykułów

Badura D., Design of BIST using stochastic model of pseudorandom test sequence and genetic algorithm, XXII International Autumn Workshop Advanced Simulation of Systems ASIS, Svaty Hostyn, Czech R, (September 12-14, 2000), 41-346.

Bakonyi J., Systemy informatyczne a analizy ekonomiczne, Letnia Szkoła Matematyki UŚ, Szczyrk, (4-8 września 2000).

Bakonyi J., Wykorzystanie metod taksonomicznych do porównań struktur zatrudnienia w Polsce i krajach OECD, Rozważania o pracy, Politechnika Śląska – Wydział Organizacji i Zarządzania, Ustroń, (22-24 czerwca 2000).

Bakonyi J., Systemy zarządzania uczelnią wyższą, Materiały konferencji pt. Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, (8-10 grudnia 1999), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2000).

Bargielski M., Pawełczyk P., Foot pressure map versus scanning picture, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 5, (2000), BI 39-44.

Błaszczyk R., Experimental examination of well known symmertical and stream type encryption algorithms, Proc. of International Geografic Information System Conference and Exhibition: Development Perspectives and Role of Informatics, GIS, Croatia, Zagrzeb, (September 27-29, 2000).

Boryczka M., Efektywna optymalizacja w systemach mrowiskowych, Materiały konferencji pt. Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, (8-10 grudnia 1999), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2000).

Boryczka U., Badania efektu synergicznego w systemach mrowiskowych, Materiały konferencji pt. Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, (8-10 grudnia 1999), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2000).

Boryczka U., System wielokastowy dla problemu optymalizacji połączeń autobusowych, Letnia Szkoła Matematyki UŚ, Szczyrk, (4-8 września 2000).

Boryczka U., Synergetic effect in ant colony optimization, Proc. of the Workshop Intelligent Information Systems IX, Bystra, Poland, (June 12-16, 2000), 16-20.

Boryczka U., Comparison of genetic and ant algorithms, 6th International Conference on Soft Computing MENDEL 2000, Brno, Czech Republic, (June 7-9, 2000), 27-32.

Boryczka U., Comparison of genetic and ant algorithms, Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, z. 4, 12 (2000), 246-264.

Czapla K., Selected mechanism of databases protection, International Conerence and Exhibition ?GIS Croatia 2000?, Croation GIS Association Zagreb, Osijek and Lonjsko Polije, (September 27-29, 2000).

Chandzlik S., Kopicera K., Experiments with neural network parameters-selection for foot abnormalities recognition, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 5, (2000), CS 71-78.

Chodacki M., Zaawansowane metody symulacji układów cyfrowych, XXII International Autumn Workshop Advanced Simulation of Systems – ASIS2000, Svaty Hostyn, Czech R., (September 12-14, 2000), 259-264.

Czech Z.J., Parallel simulated annealing for the set-partitioning problem, Proc. of the 8th Euromicro Workshop on Parallel and Distributed Processing, Rhodos, Greece, (January 19-21, 2000), 343-350.

Czech Z.J., Równoległe algorytmy rozwiązywania problemu podziału zbioru, Materiały konferencji pt. Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, (8-10 grudnia, 1999), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2000).

Doroz R., Piecha J., Wąsik R., Widuch S., System Optymal ? sterowanie sygnalizacją świetlną pojedynczego skrzyżowania ulic, Informatyka, Nr 10, (2000), 29-33.

Doroz R, Widuch S., Wąsik R., Wskaźnik jakości dla sterowania sygnalizacją świetlną w systemie ?OPTYMAL?, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, (2000).

Dyszkiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z., System nadzoru wzrostu komórek w reaktorach biotechnologicznych, Materiały konferencyjne Metody Falowe i Mechanika w Inżynierii Biomedycznej, Zakopane, (5-7 kwietnia 2000), Wyd. AGH, Kraków, (2000), 129-132.

Dyszkiewicz A., Sapota G., Wróbel Z., Wielofunkcyjne sterowanie procesem elektrofonoforezy w terapii zespołów bólowych kręgosłupa, Materiały Konferencyjne II Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM ?2000, Krynica Górska, (8-12 maja 2000), Wyd. AGH, Kraków, (2000), 131-136.

Dyszkiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z., System oceny patologii chodu z zastosowaniem przestrzennej analizy akcelerometrycznej, Materiały Konferencyjne: II Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM ? 2000, Krynica Górska, (8-12 maja 2000), Wyd. AGH, Kraków, (2000), 247-254.

Dyszkiewicz A., Kuźniak R., Rączka J., Experymentalny system analizy antybiogramów dynamicznych w praktyce klinicznej, Mikrobiologia-Medycyna, Kraków, (2000), 36-42.

Dyszkiewicz A., Dyszkiewicz U., Koprowski R., Wróbel Z., Psychometryczna analiza osobowości i uzdolnień w procesie interaktywnego dialogu z komputerem, Kongwistyka i Media w Edukacji, Tom 3, Nr 1-2, (2000), 209-220.

Dyszkiewicz A., Kucharz E., Rheological parameters of extremity microcirculation and psychometric analysis in patients with subclinical and overt hypothyroidism, The first Polish-Slovak Conference on Internal Medicine, Ustroń-Jaszowiec, (May 26-27, 2000), 12.

Dyszkiewicz A., Kuna J., Koprowski R., Wróbel Z., Uproszczona analiza obrazu termowizyjnego kręgosłupa w diagnostyce skolioz, Materiały Konferencyjne XVI Szkoły Biomechaniki, Wyd. Politechnika Wrocławska, Wrocław, (2000), 143-151.

Dyszkiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z., General-purpose chamber for the experimental laboratorial work, 11th International Biotechnology Symposium and Exhibition, Berlin, (September 3-8, 2000), 316-318.

Dyszkiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z., General-purpose sterilizer for flow sterilisation of air and fluids, 11th International Biotechnology Symposium and Exhibition, Berlin, (September 3-8, 2000), 319-321.

Dyszkiewicz A., Sapota G., Wróbel Z., Device to stimulation with synchronous impulse in damages of vertebral core of, circumferential nerves and bones, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 5, Silesian University, Katowice, (2000), BI 81-BI 90.

Dyszkiewicz A., Sapota G., Wróbel Z., The electrochromatography in centrifugal and electromagnetic (ecgoe) gradient, Poliste Journal of Medical Physics and Engineering, (2000), 6, 106.

Dyszkiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z., Sterowanie gradientem temperatury okładów leczniczych przy zastosowaniu modułów Peltiera, Postępy Rehabilitacji, (2000), 1, 61-65.

Fila I., Bazy danych w GIS-ach, Materiały konferencji pt. Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, (8-10 grudnia 1999), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2000).

Froelich W., Wieloagentowy system rozpoznawania kształtów, Materiały konferencji pt. Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, (8-10 grudnia 1999), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2000).

Froelich W., Simulation of evolutionary MAS for image features detection, Proc. of the Colloquium Advanced Simulation of Systems 2000, Ostrava, Słowacja, (2000).

Gajos M., Czyny nieuczciwej konkurencji, Materiał szkoleniowy, Szczyrk, WKTiR, (2000).

Gajos M., Czyny nieuczciwej konkurencji, Część 1, Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, Temat Miesiąca, (2000), Nr 4, 3-6.

Gajos M., Czyny nieuczciwej konkurencji, Część 2, Opatrywanie towarów lub usług fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem geograficznym, Temat Miesiąca, (2000), Nr 5, 3-5.

Gajos M., Czyny nieuczciwej konkurencji, Część 3, Wprowadzające w błąd oznaczenia towarów lub usług, Temat Miesiąca, (2000), Nr 6, 3-7.

Gajos M., Czyny nieuczciwej konkurencji, Część 4, Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, Temat Miesiąca, (2000), Nr 7/8, 3-7.

Gajos M., Czyny nieuczciwej konkurencji, Część 5, Nakłanianie do działania na szkodę przedsiębiorcy, Temat Miesiąca, (2000), Nr 7/8, 8-12.

Gajos M., Czyny nieuczciwej konkurencji, Część 6, Naśladownictwo produktów, Temat Miesiąca, (2000), Nr 9, 3-6.

Gajos M., Czyny nieuczciwej konkurencji, Część 7, Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości, Temat Miesiąca, (2000), Nr 10-11, 5-7.

Gajos M., Czyny nieuczciwej konkurencji, Część 8, Utrudnianie dostępu do rynku, Temat Miesiąca, (2000), Nr 12, 3-6.

Gajos M., Szewc A., Protection of the cultural and natural enviromental heritage(According to the Polish Law), International Conerence and Exhibition ?GIS Croatia 2000?, Croation GIS Association Zagreb, Osijek and Lonjsko Polije, (September 27-29, 2000).

Gajos M., Opis patentowy jako źródło informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2000), 168.

Gościniak I., Criteria of element selection in digital circuits self-testing structure, XXII International Autumn Workshop Advanced Simulation of Systems – ASIS2000, Svaty Hostyn, Czech R., (September 12-14, 2000), 179-184.

Grzesiczak M., Wynalazki wyłączone spod opatentowania (zagadnienia wybrane) (2), Nowator, (2000), Nr 1, 9-10.

Janik P., Paluch M., Tomawski L., Zioło J., RC-model of stretched relaxation, Eur. J. Phys. 21 (2000), 233-237.

Jyż G., Rec, Szewc A., Wynagrodzenia twórców i wykonawców w prawie autorskim i wynalazczym, Sopot, (1999), PUG, (2000), 42, 7-8,.

Kopicera K., Neural network models for foot abnormalities diagnosis system, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 5, (2000), CS 49-56.

Koprowski R., Konik H., The termographical picture of children and youths spine, 8th European Congress of Medical Thermology, Italy, (September 8-9, 2000), 37.

Koprowski R., Konik H., The application of termography to patients of witki different spine illnesses, 8-th European Congress of Medical Thermology, Italy, (September 8-9, 2000), 38.

Koprowski R., Bochnak A., Visualisation system of the drilling head location in horizontal directional drills, IV Konferencja Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu TRANSSCOMP, Zakopane, (6-8 grudnia 2000), 529-532.

Koprowski R., Bochnak A., Evaluation of metrological measurment characteristics of drilling head location in horizontal directional drills, IV Konferencja Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu TRANSSCOMP, Zakopane, (6-8 grudnia 2000), 533-536.

Koprowski R., Konik H., Ocena dokładności pomiarów temperatury okolic przykręgosłupowych na podstawie zdjęć termowizyjnych, Materiały konferencyjne: II Konferencja Grantowa Metrologia, Wyd. Pol. Rzeszowska, Rzeszów-Jawor, (2000), 43-48.

Koprowski R., Wróbel Z., Przetwarzanie obrazów termograficznych w MATLABIE, Materiały konferencyjne: IV Krajowa Konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni, Wyd. Politechnika Łódzka, (2000), 303-308.

Kotarski W., On Pareto and Salukwadze optimization problems, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 10, No. 3, (2000), 465-485.

Kotarski W., On multicriterial optimization problems, Proceedings of 14th International Conference on Systems Engineering, ICSE?2000, Coventry, (September 12-14, 2000), Vol. 2, (2000), 341-346.

Kotarski W., Pyszny J., Efektywne metody wyznaczania brzegu Pareto i punktu Salukwadze, Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, Mielno, (14-17 czerwca 2000), Zeszyty Naukowe Wydz. Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, Nr 27, (2000), 114-122.

Kotarski W., Pyszny J., Optimal parameter selection in fractal compression for digital images, Proceedings of XXII-nd International Colloquium ASIS?2000, Advanced Simulation Systems, Ostrawa, (September 12-16, 2000), 167-172.

Król R., The access method to internet databases developed within the macromedia environment, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 5, (2000), IT 91-98.

Marszał-Paszek B., Związki pomiędzy teorią ewidencji a teorią zbiorów przybliżonych, Materiały konferencji pt. Systemy Wspomagania Decyzji, Uniwersytetu Śląskiego, Zakopane, (5-8 grudnia 2000), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice.

Marszał-Paszek B., Paszek P., Dyskretyzacja atrybutów ciągłych w systemie wspomagania diagnozy MEM ? porównanie metod, Materiały konferencji pt. Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, (8-10 grudnia 1999), Instytutu Informatyki, UŚ, Katowice, (2000).

Marzec E., Problemy edukacji matematycznej uczniów i studentów niewidomych, S. Juszczyk (red.), Komunikacja interakcyjna człowieka z komputerem, Oficyna wydawnicza Impuls, Kraków, (2000).

Marzec E., Algorytm programu komputerowego wspomagającego uczenie się rachunku macierzowego przez niewidomych, III Międzynarodowa konferencja Nauka a Edukacja, Poznań, (13-14 kwietnia 2000).

Męczyńska A., Grupowa ocena ekspertów ? metody: względnej ważności obiektów, porównywania obiektów parami, Materiały konferencji pt. Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, (8-10 grudnia 1999), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2000).

Męczyńska A., Michna A., Istotne czynniki mające wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwem w branży budowlanej ? wyniki badań, WNT, Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, Warszawa, (2000), Tom II, 45-53.

Męczyńska A., Istotne czynniki mające wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwem w branży budowlanej ? wyniki badań, Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Zakopane, (10-12 stycznia 2000).

Motyl M., System CAI w nauczaniu dystansowym, Materiały konferencji naukowej Pedagogika i Informatyka, Politechnika Śląska, Cieszyn, (2000), 281-286.

Paszek P., Wakulicz-Deja A., Marszał-Paszek B., The application of support decision making based on rough set in mitochondrial encephalomyopathies, Proc. of the Workshop Intelligent Information Systems IX, Bystra, Poland, (June 12-16, 2000), 104-114.

Paszek P., System wspomagania diagnozy encefalomiopatii postępujących, Letnia Szkoła Matematyki UŚ, Szczyrk, (4-8 września 2000).

Piecha J., The neural network conclusion-making system for foot abnormality recognition, Book of abstracts, 16th IMACS World Congress?2000, Lausanne, Switzerland, (2000), 453.

Piecha J., The neural network conclusion-making system for foot abnormality recognition, CD proceedings, 16th IMACS World Congress?2000, Lausanne, Switzerland, (2000), CD 10.

Piecha J., The dispatch system and out-cities parking zones for a car-traffic management, Proceedings GIS Croatia 2000, HIZ- Zagreb-Croatia, (2000).

Piecha J. (red.), Medical Informatics & Technologies MIT?2000, Ustroń-Jaszowiec, (November 8-10, 2000), Wydawnictwo Zakładu Elektroniki i Systemów Komputerowych, Instytut Informatyki UŚ, (2000).

Porwik P., Wróbel K., The Hough Transform in Investigation of Similarity of Images, International Conference Signal and Electronic Systems ICSES’2000, Ustroń, Poland, (2000), 175-180.

Porwik P, Wróbel W., Compression of Line Drawing Using Hough Transform for Investigation of Similarity of Images, Advanced Simulation of Systems ASIS’2000, Sv. Hostyn, Czech Republic, (2000), 303-308.

Porwik P., Doroz R., Some Remarks on Medical Images Compression, Journal of Medical Informatics & Technologies, MIT2000, Ustroń-Jaszowiec, (2000), IT43-IT48.

Przybysz H. (oprac.), Szewc A. (red.), Przewodnik po literaturze z zakresu prawa samorządowego (dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu), Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, (2000), 276.

Pyszny J., Problem of optimal compression selection method for a given class of images, International Conference MIT?2000, Ustroń-Jaszowiec, (November 8-10, 2000), Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 5, (2000), IT 101-105.

Simiński R., Wakulicz?Deja A., Verification of rule knowledge bases using decision units, Advances in Soft Computing, (June 12-16, 2000), Phisica?Verlag, Springer-Verlag, (2000), 185-191.

Simiński R., Weryfikacja baz wiedzy w oparciu o koncepcję jednostek decyzyjnych., IV Krajowa Konferencja Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, Wrocław, (13-15 czerwca,2000).

Simiński R., Koncepcja jednostek decyzyjnych i ich wykorzystanie w weryfikacji regułowych baz wiedzy, Materiały konferencji pt. Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, (8-10 grudnia 1999), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2000).

Simiński R., Lokalna i globalna weryfikacja regułowych baz wiedzy, Materiały konferencyjne: IX Ogólnopolskie Konserwatorium Sztuczna Inteligencja ? Jej Nowe Oblicze, Siedlce, (29?30 września 2000).

Styblińska M. – Quality and evaluation of GIS information on Internet. International Conerence and Exhibition ?GIS Croatia 2000?, Croation GIS Association Zagreb, Osijek and Lonjsko Polije. (September 27-29, 2000).

Szewc A. (rec.), Petzel J., Informatyka prawnicza, Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa, (1999), Państwo i Prawo, (2000), Z. 4, 87-91.

Szewc A., O prawie samorządu terytorialnego (uwagi krytyczne), Państwo i Prawo, (2000), Z. 8, 17-26.

Szewc A., Funkcje umów w obrocie własnością intelektualną. Własność Intelektualna, Zeszyty Naukowe, Politechnika Opolska, (2000), Nr 262, Z. 2, 37-55.

Szewc A., Konstytucyjne podstawy organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, w: Demokracja a Samorząd Terytorialny. Materiały konferencyjne, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, (2000), 15-29.

Szewc A., Z problematyki świadczeń pieniężnych w zakresie wynalazczości i racjonalizacji (z uwzględnieniem zasad ich opodatkowania), w: Zbiór Referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych pt. Ochrona, obrót i egzekucja praw do wyników pracy intelektualnej, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, Politechnika Szczecińska, (2000), Z. 22, 51-76.

Szewc A., Ważniejsze zmiany w polskim prawie własności przemysłowej, Monitor Prawniczy, (2000), Nr 11, 690-696.

Szewc A., Jyż G., Pławecki Z., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2000 r. (z uwzględnieniem poselskiego projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz zmian w ustawie uchwalonych do dnia 31 sierpnia 2000 r.). Warszawa, Dom Wydawniczy ABC, (2000), 712.

Szpor G., Dobiński A., Prawna charakterystyka zagadnień informacyjnych i organizacyjnych krajowego Systemu Informacji o Przestrzeni, Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, (2000), Tom XLVII, Z. 101, 65-79.

Szpor G., Podmioty zobowiązane do ochrony danych osobowych ubezpieczonych, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. J. Szumlicz, Warszawa, (2000).

Szpor G., Rola administracji rządowej i samorządu terytorialnego w sferze zabezpieczenia społecznego, w: Polityka społeczna w okresie transformacji, red. A. Frączkiewicz-Wronka, M. Zrałek, Akademia Ekonomiczna, Katowice, (2000), 186-206.

Szpor G., Ochrona zdrowia ? konstytucyjne podstawy systemu, Akademia Ekonomiczna, Katowice, (2000), 21.

Szpor G., Ogólne wiadomości o prawie (dla lekarzy), Kolegium Zarządzania AE, Katowice, (2000), 8.

Szpor G., Prawo ochrony zdrowia, Kolegium Zarządzania AE, Katowice, (2000), 8.

Szpor G., Standardy ochrony prywatności w polskiej polityce społecznej na tle rozwiązań Unii Europejskiej, w: Współczesna polska polityka społeczna na tle Unii Europejskiej, Materiały ogólnopolskiej konferencji polityków społecznych, Ustronie Wielkopolskie, (29-31 maja 2000).

Szpor G., Zabezpieczenie społeczne jako element zrównoważenia rozwoju, w: Współczesna polska polityka społeczna na tle Unii Europejskiej, Materiały ogólnopolskiej konferencji polityków społecznych, Ustronie Wielkopolskie, (29-31 maja 2000).

Szpor G., Electronic dokuments and Internet in the public administration, International Conerence and Exhibition ?GIS Croatia 2000?, Croation GIS Association Zagreb, Osijek and Lonjsko Polije, (September 27-29, 2000).

Trynda K., Jakość danych statystycznych. Międzynarodowe bazy danych, Materiały konferencji pt. Systemy Wspomagania Decyzji, Instytut Informatyki, UŚ, Zakopane, (5-8 grudnia 2000).

Trynda K., Science and education in the european countries, International Conerence and Exhibition ?GIS Croatia 2000?, Croation GIS Association Zagreb, Osijek and Lonjsko Polije, (September 27-29, 2000).

Wakulicz-Deja A., Badania naukowe prowadzone w Instytucie Informatyki, Materiały konferencji pt. Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, (8-10 grudnia 1999), Instytutu Informatyki, UŚ, Katowice, (2000).

Wakulicz-Deja A., Paszek P., Applying rough sets theory to diagnose in children?s neurology, rozdział w książce pt. Rough Set Data Analysis in Bio-medicine and Public Health, Springer ? Verlag Group, (2000), 33.

Wieczorek W., Gramatyczne podejście do programowania genetycznego jako metoda pozyskiwania wiedzy na podstawie przykładów, Materiały konferencji pt. Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, (8-10 grudnia 1999), Instytutu Informatyki, UŚ, Katowice, (2000).

Wieczorek W., Czech Z.J., Grammars in genetic programming, Control and Cybernetics, (2000), 12.

Wieczorek W., Czech Z.J., Genetic programming in classification problems, Proc. of the 9th International Symposium on Intelligent Information Systems IX, Bystra, Poland, (June 12-16, 2000), 120-124.

Zbrojkiewicz J., Piecha J., Pawełczyk P., Jarząbek-Stępniak A., The hemiparetic patient?s motor disturbances and the PSW options evaluation, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 5, (2000), BI 45-50.

Zyguła J., Fazy logic implementation for a foot pathology recognition, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 5, (2000), CS 56-64.