2001

Wykaz publikacji książkowych

Piecha J. (red.), Journal of Medical Informatics & Technologies, Zakład Elektroniki i Systemów Komputerowych, Katowice, (2001), 1-400.

Praca zbiorowa, Telematyka Systemów Transportowych, Zakład Elektroniki i Systemów Komputerowych, Katowice, (2001), 1-131.

Szewc A., Elementy prawa karnego materialnego (część ogólna), Bytom, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, (2001), stron 151.

Szpor G. (współaut. Cz. Martysz, A. Nitecki), Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Wyd. 3. zmien., Gdańsk, Arche, (2001), 9-142.

Szpor G., Podstawowe przepisy prawa informatycznego, Warszawa, UKSW, (2001), (w wersji elektronicznej plus materiały powielone), 1184.

Szpor G., Prawo informatyczne, Skrypt wykładu, Warszawa, UKSW, (2001), 1-62.

Wróbel Z., Koprowski R., Przetwarzanie obrazu w programie Matlab, Uniwersytet Śląski, 1-242.

Wykaz artykułów

Badura D., Design of condensed BIST using genetic algorithm with variable length of chromosome, XXIIIrd International Autumn Workshop Advanced Simulation of Systems- ASIS2001, Velke Losiny, Czech R., (September 11-13, 2001), 159-164.

Bargielski M., Kostorz I., Pawełczyk P., Multimedia databases structure available in the Intranet node, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 2, (2001), MI 163-168.

Biały S., Wróbel Z., Introduction on electrical impedance tomography, Journal of Medical & Technologies, Vol. 2, (2001), MT 101-106.

Binkowski M., Wróbel Z., Modal techniques in biomedical objects analysis, Journal of Medical & Technologies, Vol. 2, (2001), MT 93-99.

Boryczka U., Co-operation through stigmergy in ant colony optimization for TSP, Proc. of the 7th International Conference on Soft Computing Mendel 2001, Brno, Czech Republic, (6-8 June, 2001), 191-196.

Boryczka U., Multi-cast ant colony system for bus routing problem, Proc. of the 4th Metaheuristics International Conference, Porto, Porugal, (2001).

Boryczka U., Stigmergy and synergetic effect in ant colony optimization for TSP, Proc. of the IASTED International Symposia Applied Informatics, Innsbruck, Austria, (February 19-22, 2001), 378-382.

Chodacki M., Badura D., Genetic algorithm for BIST structure design, XXIIIrd International Autumn Workshop Advanced Simulation of Systems- ASIS2001, Velke Losiny, Czech R., (September 11-13, 2001), 165-170.

Czech Z.J., Parallel simulated annealing for the delivery problem. Proc. of the 9th Euromicro Workshop on paralel and Distributed Processing, Mantova, Italy, (February 7-9, 2001), 219-226.

Czech Z.J., Three parallel algorithms for simulated annealing, Proc. of the 4th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM?01), Nałęczów, Poland, (9-12 September, 2001).

Dyszkiewicz A., Dynamic morphometric supervision of in vitro culture system under programmed conditions of changeable temperature and lighting, 10th European Congress on biotechnology, Biotechnological challenges in the new millennium, ECB10, Madrit, SEBIOT, EFB (July 8-11, 2001), ENG128.

Dyszkiewicz A., Kawulok J., Szybkie dynamiczne badania mikrobiologiczne w sieciowym systemie informatycznym szpitala, XII Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, (28-30 listopada 2001), Warszawa, Wyd. IBIB PAN, tom II, (2001), 630-634.

Dyszkiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z., Interaktywny skomputeryzowany system pomiaru kąta zgięcia i wyprostu w stawie biodrowym, Materiały III Sympozjum pt. Modelowanie i pomiary w medycynie, Krynica, (7-11 maja 2001), Wyd. AGH, Kraków, (2001), 173-178.

Dyszkiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z., Monitorowanie leczenia izotopem J131 z zastosowaniem analizy scyntygraficznego obrazu tarczycy, Medycyna Fizykalna Lasery Komputery, Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Nr 1-2, (2001), Vol. 7, 43-47.

Dyszkiewicz A., Koprowski R., Wróbel Z., Procedura monitorowana ewolucji zmian zapalnych i zwyrodnieniowych w stawach krzyżowo-biodrowych. Medycyna Fizykalna Lasery Komputery, Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Nr 1-2, (2001), Vol. 7, 49-53.

Dyszkiewicz A., Procedure for monitoring evolution of inflammatory and degeneration changes in sacroiliac ? lumbar joints and correcting the RTG- picture density divergence, 16th International Conference on X-ray optics and microanalysis, CXOM, (July 2-6, 2001), Vienna, University of Technology, (2001), 79.

Dyszkiewicz A., Sapota G., Wróbel Z., Computerised system for the control of the electrochromatography process in centrifugal and electromagnetic (ECGOE) gradient, VI International Conference SYMBIOSIS?2001, Szczyrk, (September 11-13, 2001), Wyd. Silesian University of Technology, (2001), 182-185.

Dyszkiewicz A., Sapota G., Wróbel Z., Interaktywna procedura testowania świadomości i rehabilitacji dzieci autystycznych z wykorzystaniem wieloparametrycznej analizy fizjogramów, Materiały III Sympozjum pt. Modelowanie i pomiary w medycynie, Krynica, (7-11 maja 2001), Wyd. AGH, Kraków, (2001), 239-246.

Dyszkiewicz A., Sapota G., Wróbel Z., Procedura ilościowej i jakościowej oceny diagramów elektroforetycznego rozdziału osocza krwi, XII Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa, (28-30 listopada 2001), Wyd. IBIB PAN, (2001), Tom I, 379-383.

Dyszkiewicz A., Sapota G., Wróbel Z., System wieloparametrycznej analizy fizjogramów w tworzeniu algorytmów testowania i terapii świadomości dzieci autystycznych, Pomiary Automatyka Kontrola (miesięcznik naukowo techniczny), (2001), Nr 7/8, 14-17.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Flow sterilisation system for air, liquids, and biologically contaminated waists in outpatient and hospital health care, 10th European Congress on biotechnology, Biotechnological challenges in the new millennium, ECB10, Madrit, SEBIOT, EFB, (July 8-11, 2001), ENG131.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Gaździk T., Perspektywy wdrożenia zintegrowanej procedury magneto-mechanicznej we wczesnej rehabilitacji pacjentów po urazach oraz udarach niedokrwiennego mózgu i rdzenia kręgowego, XII Krajowa Konferencja Naukowa pt. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa, (28-30 listopada 2001), Wyd. IBIB PAN, Tom II, (2001), 562-566.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Planimetryczna analiza wyznaczników densytometrycznych w stawach krzyżowo-biodrowych w odniesieniu do wartości kąta bocznego skrzywienia kręgosłupa, Materiały 3-cich Warsztatów Naukowych pt. Biomechanika układu kostnego, Warszawa, (18-19 maja 2001), Wyd. IPPT PAN, (2001), 11.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Planimetryczne wyznaczniki położenia kości krzyżowej oraz trzonów kręgowych w testach dynamicznych kręgosłupa lędźwiowego i stawów krzyżowo-biodrowych, Materiały 3-cich Warsztatów Naukowych pt. Biomechanika układu kostnego, Warszawa, (18-19 maja 2001), Wyd. IPPT PAN, (2001), 10.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Rumanowski M., Procedura elektromechanicznej redresji utrwalonych przykurczów w drobnych stawach ręki i nadgarstka, Materiały III Sympozjum pt. Modelowanie i pomiary w medycynie, Krynica, (7-11 maja 2001), Wyd. AGH, Kraków, (2001), 189-196.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., The procedure of supervising treatment of thyroid gland with isotope J 131 and using 2D and 3D analysis of scintigraphical image, 16th International Conference on X-ray optics and microanalysis, CXOM, (July 2-6, 2001), Vienna, University of Technology, (2001), 80.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Universal and low?energy-consuming system for sterilisation of biotechnological surfaces, gases and liquids, 10th European Congress on biotechnology, Biotechnological challenges in the new millennium, ECB10, Madrit, SEBIOT, EFB (July 8-11, 2001), ENG130.

Fila I., Modern techniques of object analysis and design, Materiały konferencyjne International Conference GIS POLONIA 2001 Geographical Information Systems, Warsaw, (October 15-17, 2001), Wydawnictwo Croatia, CD plus book, (2001), 223-229.
Fila I., Określanie wymagań użytkownika w strukturalnym i obiektowym projektowaniu systemów informatycznych, Materiały konferencyjne III Krajowej Konferencji pt. Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, Wydawnictwo Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, Kraków, (2001), 239-244.

Gajos M., Czyny nieuczciwej konkurencji, Cz. 9, Nieuczciwa lub zakazana reklama, Temat Miesiąca, (2001), Nr 1, 3-7.

Gajos M., Ochrona oznaczeń geograficznych w prawie własności przemysłowej, Materiał na szkolenie Śl.WKTiR, Szczyrk, (25-27 kwietnia 2001), Katowice, Biblioteka Śl.WKTiR, (2001), 7.

Gajos M., Ochrona oznaczeń geograficznych w Prawie własności przemysłowej, Temat Miesiąca, (2001), Nr 12, 3-5.

Gajos M., Szewc A., Legal aspects of data and computer programmes usage in GIS Systems (according to the Polish law), in: GIS Polonia 2001, Geographical Information Systems International Conference & Exhibition Proceedings, Croatia, Hrvatski Informaticki Zbor, (2001), 230-239.

Gajos M., Wzory przemysłowe i ich ochrona w prawie własności przemysłowej, Materiał na szkolenie Śl.WKTiR, Szczyrk, (25-27 kwietnia 2001), Katowice, Biblioteka Śl.WKTiR, (2001), 5.

Gajos M., Wzory przemysłowe i ich ochrona w prawie własności przemysłowej, Temat Miesiąca, (2001), Nr 7-8, 6-7.

Gajos M., Zmiany w polskim prawie własności przemysłowej, Materiały na seminarium Ochrona własności przemysłowej w prawie polskim, Gliwice, Politechnika Śląska, (2001).

Gościniak I. i in., Obliczanie złożoności funkcyjnej programu jako element modelowania procesu inwestycyjnego dla projektów realizowanych w Oracle Designer, XXIIIrd International Autumn Advanced Simulation of Systems- ASIS2001, Velke Losiny, Czech R., (September 11-13, 2001), 277-282.

Grzesiczak M., Wynalazki wyłączone spod opatentowania, Sposoby leczenia chorób w dziedzinie medycyny i weterynarii oraz ochrony roślin, Temat Miesiąca, (2001), Nr 6, 3-6.

Grzesiczak M., Zagadnienie patentowalności produktów przemian jądrowych, Temat Miesiąca, (2001), Nr 2, 3-6.

Janik P., M. Paluch, J. Zioło, W. Sułkowski, L. Nikiel, Low-frequency dielectric relaxation in rubber, Physical Review E, Vol. 64, (2001), 042502-1÷042502-4.

Janik P., Tomawski L., Zioło J., Apparatus for low-frequency study of high-loss dielectrics, Review of Scientific Instruments, Vol. 72, No. 7, (2001), 3019-3024.

Jyż G., Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Monitor Prawniczy, (2001), Nr 7, 393-399.

Jyż G., Regulacje spraw wynalazczości w zakładowych regulaminach wynalazczości, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (2001), Nr 1, 20-25.

Konik H., Wall A., Koprowski R., Wróbel Z., The analysis of thermograms in children with idiopathic scoliosis, 29th Annual Meeting American Academy of Thermology, (June 22-24, 2001), Auburn University, (2001), 21.

Konik H., Wall A., Koprowski R., Wróbel Z., The computer analysis of the vertebral column thermograms, 29th Annual Meeting American Academy of Thermology, (June 22-24, 2001), Auburn University, (2001), 13.

Kopicera K., Piecha J., The fuzzy estimation unit of foot-print abnormality recognition, Journal of Medical Informatics and Technologies, Vol. 2, (2001), MI 183-188.

Koprowski R., Bochnak A., Systemy GPS w instalacjach przemysłowych, Rynek Instalacyjny (miesięcznik informacyjno ? techniczny), Nr 11, (2001), 50-51.

Koprowski R., Bochnak A., Termowizja (cz. 1) ? Podstawy fizyczne bezdotykowego pomiaru temperatury, Rynek Instalacyjny (miesięcznik informacyjno ? techniczny), (2001), Nr 6, 45-46.

Koprowski R., Bochnak A., Termowizja (cz. 2) ? Przegląd kamer termowizyjnych, Rynek Instalacyjny (miesięcznik informacyjno ? techniczny), (2001), Nr 7/8, 63-67.

Koprowski R., Bochnak A., Termowizja (cz. 3) ? Przetwarzanie obrazów, Rynek Instalacyjny (miesięcznik informacyjno ? techniczny), (2001), Nr 9, 81-85.

Koprowski R., Bochnak A., Termowizja (cz. 4) ? Przetwarzanie obrazów, Rynek Instalacyjny (miesięcznik informacyjno ? techniczny), (2001), Nr 10, 55-58.

Koprowski R., Bochnak A., Termowizja (cz. 5) ? Przykłady zastosowań, Rynek Instalacyjny (miesięcznik informacyjno ? techniczny), Nr 11, (2001), 59-61.

Koprowski R., Bochnak A., Termowizja (cz. 6) ? Przykłady zastosowań, Rynek Instalacyjny (miesięcznik informacyjno ? techniczny), Nr 12, (2001), 67-68.

Koprowski R., Wróbel Z., Computer analysis of thermograms in vertebral column pathology among the children, VI International Conference SYMBIOSIS?2001, Szczyrk, (September 11-13, 2001), Wyd. Silesian University of Technology, (2001), 173-176.

Koprowski R., Wróbel Z., Determining the standard of temperature distribution in patients with a spinal curvature, Materiały II Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Komputerowe Systemy Rozpoznawania KOSYR?2001, Wrocław, (28-31 maja 2001), Wyd. Wrocław University of Technology, (2001), 73-78.

Koprowski R., Wróbel Z., Przegląd metod przetwarzania obrazów w zastosowaniu do diagnostyki bocznych skrzywień kręgosłupa metodą termowizyjną, XII Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, (28-30 listopada 2001), Warszawa, Wyd. IBIB PAN, tom II, (2001), 655-662.

Koprowski R., Wróbel Z., Zastosowanie przekształceń morfologicznych obrazu w diagnostyce bocznych skrzywień kręgosłupa, Materiały III Sympozjum pt. Modelowanie i pomiary w medycynie, Krynica, (7-11 maja 2001), Wyd. AGH, Kraków, (2001), 205-210.

Kotarski W., Car paths of minimal lenghts simulation with MAPLE, Proceedings of XXIII International Colloquium ASIS?2001, Advanced Simulation Systems, Ostrawa, (September 11-13, 2001), 185-190.

Kotarski W., Widuch S., Shape analysis of blood cell based on fractal dimension, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 2, (2001), MI 177-182.

Król R., Piecha J., Pawełczyk P., A network node management shell for macromedia applications, Proc. on KOSYR?01, Miłków, (28-31 maja 2001), 493-499.

Motyl. M., Multimedia Application Management Shell jako przykład oprogramowania do nauczania dystansowego poprzez Internet, Materiały Konferencji Naukowej Pedagogika i Informatyka, Katowice, (2001), 195-201.

Piecha J., Data units selection within sequential database, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 2, (2001), MI 155-162.

Piecha J., The neural network selection for a medical diagnostic system using an artificial data set, Journal of Computing and Information Technology CIT, Vol. 9, No. 2, (2001).

Piecha J.,Kopicera K., The conclusion making method using pathology classifiers, Proc. of KOSYR?01, Miłków, (28-31 maja 2001), 37-42.

Porwik P., Wróbel K., Widuch S., Doroz R., The method of preliminary medical images selection, Journal of Medical Informatics and Technologies, Vol. 2, (2001), MI 169-176.

Simiński R., Realizacja prototypowej wersji systemu weryfikacji regułowych baz wiedzy, Materiały III Krajowej Konferencji Metody i Systemy Komputerowe, Kraków, (2001).

Simiński R., Wakulicz-Deja A., Lokalna i globalna weryfikacja regułowych baz wiedzy w opraciu o koncepcję jednostek decyzyjnych, Materiały III Krajowej Konferencji Metody i Systemy Komputerowe, Kraków, (2001).

Styblińska M. (współaut.), Samples of maps on Web sites of Polish regions, in: GIS Polonia 2001, Geographical Information Systems International Conference & Exhibition Proceedings, Croatia, Hrvatski Informaticki Zbor, (2001), 86-99.

Styblińska M., Internet GIS application in health care and medical information, in: GIS Polonia 2001, Geographical Information Systems International Conference & Exhibition Proceedings, Croatia Hrvatski Informaticki Zbor, (2001), 268-276.

Szewc A., Autorskoprawna ochrona programów komputerowych, Temat Miesiąca, (2001), Cz. 1, Nr 3, 3-6; Cz. 2, Nr 4, 3-6; Cz. 3, Nr 5, 3-5.

Szewc A., Ochrona oznaczeń geograficznych w świetle ustawy ? Prawo własności przemysłowej, w: Transformacje prawa własności przemysłowej: zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 26-30 września 2000 r. (Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Polska Izba Rzeczników Patentowych, 2000), Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, (2001), z. 24, 77-86.

Szewc A., Prawne aspekty konkurencji gospodarczej, w: Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa, Polska Izba Rzeczników Patentowych, (2001), 259-282.

Szewc A., Práwní postavení zahraničních podnikatelů ve vztahu k ochraně průmyslového vlastnictví v Polsku, W: Průmyslová práva a prosperita firmy (Prawo własności przemysłowej a prosperity przedsiębiorstwa) ? Sbornik přednášek, III Mezinárodní konference, Řeka, (June 5-7, 2001), 42-64.

Szewc A., Rozważania o praworządności na przykładzie samorządu terytorialnego, w: Ochrona praw człowieka oraz wpływ nauki na ugruntowanie praworządności, Red. nauk. Kazimierz Korzan, Katowice, (2001), 87-112.

Szpor G., Definicje ustawowe terminów informatycznych, Warszawa, UKSW, (2001), 14.

Szpor G., Legal aspects of the modern crisis management, in: GIS Polonia 2001, Geographical Information Systems International Conference & Exhibition Proceedings, Croatia, Hrvatski Informaticki Zbor, (2001), 308-313.

Szpor G., Nowe formy prawne wykonywania zawodów medycznych, w: Prawo pracy, zabezpieczenie społeczne (z aktualnych zagadnień), Opole, WSZiA, (2001), 189-200.

Szpor G., Prawne zagadnienia ochrony zdrowia, w: Zarządzanie w ochronie zdrowia, Narzędzia pracy menedżera, Praca zbior. pod red. Aldony Frączkiewicz-Wronki, Katowice, Akademia Ekonomiczna, (2001), 51-74.

Szpor G., Wolne zawody medyczne w Kodeksie spółek handlowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (2001), Nr 8, 2-6.

Tkacz M., Processing an incomplete and random data using artificial neural networks, International Workshop Control and Information Technology, Ostrawa, (2001).

Tomawski L., Gabrek S., Oleś S., Inverting current conveyor from an OPA 1662 & Idquo, Electronics World, (2001), 792.

Trynda K., System analiz statystycznych wspomagających zarządzanie edukacją i nauką w krajach europejskich, w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie Tom II, Red. R. Knosala, WNT, Warszawa, (2001), 293-301.

Trynda K., The quality of statistical data, International Conference GIS Polonia 2001, Warszawa, (2001), 253-257.

Więckowska U., Legalne definicje w Prawie własności przemysłowej, Temat Miesiąca, (2001), Nr 11, 3-6.

Więckowska U., Legalne definicje w Prawie własności przemysłowej, Materiał na szkolenie Śl.WKTiR, Szczyrk, (25-27 kwietnia 2001), Katowice, Biblioteka Śl.WKTiR, 9.

Więckowska U., Nowe instytucje prawa znaków towarowych, Materiał na szkolenie Śl.WKTiR, Szczyrk, (25-27 kwietnia 2001), Katowice, Biblioteka Śl.WKTiR, 10.

Więckowska U., Nowe instytucje prawa znaków towarowych, Temat Miesiąca, (2001), Nr 9, 3-6.

Więckowska U., Orzecznictwo, Wyrok SN z dnia 24 lutego 1998, sygn. akt PKN 397/97, Temat Miesiąca, (2001), Nr 5, 6-9.

Wróbel K., Pyszny J., Porwik P., Some remarks on line detection in images, 35th Spring International Conference Modeling and Simulation of Systems – MOSIS?01, Hradec nad Moravici, (May 9-11, 2001), Czech Republic, (2001), 315-319.

Wróbel Z. i inni (Skolimowski T., Anwajler J., Dragan Sz., Konik H.,
Koprowski R., Wróbel Z.), Wykorzystanie termografii do doboru ćwiczeń w bocznych idiopatycznych skrzywieniach kręgosłupa, Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, tom 9, Wrocław, Nr 3, (2001), 26-31.

Wróbel Z., Dyszkiewicz A., Binkowski M., Techniki modalne w analizie obiektów biomedycznych, Materiały 3-cich Warsztatów Naukowych pt. Biomechanika układu kostnego, (18-19 maja 2001), Warszawa, Wyd. IPPT PAN, (2001), 36.

Zbrojkiewicz J, Piecha J., Jarząbek-Stępniak A., The gait pattern detection in PSW records of the acute sciatic neuralgia, Proc. of KOSYR?01, Miłków, (28-31 maja 2001), 29-36.

Zioło K., Ochrona odkryć i zasad naukowych, Rzecznik Patentowy, (2001), Nr 2, 91-95.

Żołnowski J., Dyszkiewicz A., Przydatność codogardu w profilaktyce zespołu przedziałów powięziowych, Inżynieria Biomateriałów (Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów), Nr 13, (2001).