2002

Wykaz publikacji książkowych

Bargielski M., Systemy operacyjne, Podstawy budowy i użytkowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, Nr 4, Katowice, (2002), 236.

Grzywak A., Piecha J., Wieczorek T., E-biznes, Podstawy informatyczne, rozdział pt. Sieci komputerowe, Wydawnictwo WSB, Dąbrowa Górnicza, (2002).

Jyż G., Szewc A., Ochrona programów komputerowych, informacji i baz danych, Bytom, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, (2002), 151.

Szewc A., Leksykon terminów łacińskich, Bytom, WSEiA, (2002), 100.

Wykaz sprawozdań konferencyjnych

Piecha J. (red.), Journal of Medical Informatics & Technologies, Zakład Systemów Komputerowych, UŚ, Katowice, (2002), Vol. 3, 270, Vol. 4, 130.

Piecha J. (red.), Telematyka i bezpieczeństwo ruchu drogowego, Zakład Systemów Komputerowych, UŚ, Katowice, (2002), 216.

Szpor G. (red.), Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, prawne i informatyczne, Stowarzyszenie SILGIS, Katowice, (2002), 332.

Wakulicz-Deja A. (red.), Systemy wspomagania decyzji, Instytutu Informatyki, UŚ, Katowice, (2002), 201.

Wróbel Z. (red.), Informatyka i biotechnologia w medycynie, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, UŚ, Katowice, (2002), 124.

Wykaz artykułów

Badura D., Chodacki M., The new metods based on the leaving of the best of indivduals and the control a time-live indivduals for BIST struktura designing supported by evolutionary algorithms, Proceeding of 36th International Conference MOSIS? 02, Modelling and Simulation of Systems, Roznov pod Radhostem, Czech Republic, (22-24 April, 2002), 21-26.

Bakonyi J., Wpływ technologii informatycznych na nowe modele zarządzania przedsiębiorstwem, Materiały konferencyjne pt. Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, (10-12 grudnia 2001), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2002), 126-127.

Biały S., Wróbel Z., Perspektywy zastosowania tomografii impedancyjnej, Materiały konferencyjne: Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Cieszyn, (16 listopada 2002), Wyd. UŚ, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, (2002), 85-88.

Biały S., Wróbel Z., Simulating electrical potential distribution by using spice for electrical impedance tomography, Journal of medical Informatics & Technologies, Published by Dept. of Computer System University of Silesia, Vol. 4, (2002), MT 131-136.

Biały S., Wróbel Z., Symulacja rozkładu potencjału z wykorzystaniem programu SPICE na potrzeby tomografii impedancyjnej, Materiały konferencyjne: Modelowanie i pomiary w medycynie, Krynica, (13-17 maja 2002), Wyd. AGH, Kraków, (2002), 221-226.

Biały S., Wróbel Z., Wprowadzenie do tomografii impedancyjnej, Materiały konferencyjne pt. Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2002), 191-195.

Binkowski M., Wróbel Z., Dyszkiewicz A., Application of modal analysis in diagnosis of mechanical properties of bone tissue, Acta of Bioengineering and biomechanics, 13th Conference of European society of Biomechanics, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, (2002), 408-410.

Binkowski M., Wróbel Z., Dyszkiewicz A., System analizy mikroarchitektoniki kostnej, Materiały konferencyjne: Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Cieszyn, (16 listopada 2002), Wyd. UŚ, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, (2002), 77-80.

Błaszczyk R., Bezpieczeństwo systemów kryptograficznych, Studia Informatica, Vol. 23, No. 2B (49), (2002), 263-270.

Błaszczyk R., Problemy bezpieczeństwa systemów kryptograficznych, Materiały konferencyjne pt. Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, (10-12 grudnia 2001), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2002), 121-125.

Boryczka M., Ant colony programming for approximation problems, Proceedings of the Eleventh International Symposium on Intelligent Information Systems, Sopot, Poland, (3-6 June, 2002), (2002), 147-156.

Boryczka M., Czech Z.J., Solving approximation problems by ant colony programming, Proc. of the Genetic and Evolutionary Computation Conference – GECCO’02, New York, (9-13 July, 2002), (2002), 133.

Boryczka U., Critical events in ACS for JSP, Proceedings of MENDEL 2002, 8th International Conference on Soft Computing, Brno, Czech Republic, (5-7 June, 2002), (2002), 191-196.

Boryczka U., Pheromone annealing, Proceedings of EUNITE 2002, Albufeira, Portugalia, (September, 2002), (2002), 40.

Boryczka U., Problem połączeń autobusowych a system mrowiskowy, Materiały konferencyjne pt. Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, (10-12 grudnia 2001), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2002), 93-104.

Burczyk J., Dyszkiewicz A., System wodolecznictwa Jana Żniniewicza w aspekcie diagnostyczno-terapeutycznym, Materiały konferencyjne: Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Cieszyn, (16 listopada, 2002), Wyd. UŚ, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, (2002), 58-65.

Chandzlik S., Piecha J., A patient walk-data-record modelling using a spline interpolation method, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 3, (2002), MI 153-160.

Chandzlik S., Piecha J., Modeling the data record of a patient walk by LaGrange ? polynomial method, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 3, (2002), MI 143-152.

Chodacki M., Badura D., Optymalizacja doboru rejestrów struktury BIST za pomocą algorytmów ewolucyjnych, XXIV International Autumn Workshop advanced Simulation of Systems – ASIS2002, Krnov, Czech R., (9-11 September, 2002), (2002), 187-192.

Czapla K., Bezpieczeństwo systemów komputerowych w sytuacjach kryzysowych, w: Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe, Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, prawne i informatyczne, pod red. G. Szpor, Stowarzyszenie SILGIS, Katowice, (2002), 278-282.

Czech Z.J., Czarnas P., Parallel simulated annealing for the vehicle routing problem with time windows, Proceedings 10th Euromicro Workshop on Parallel, Distributed and Network-based Processing, Canary Islands, Spain, (9-11 January, 2002), (2002), 376-383.

Czech Z.J., Równoległe algorytmy symulowanego wyżarzania dla rozwiązywania problemu dostawy z oknami czasowymi, Materiały konferencyjne pt. Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, (10-12 grudnia 2001), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2002), 92.

Drozd-Rzoska A., Rzoska S.J., Malik P., Janik P., Górny M. and Zioło J., On critical consolute behavior of linear and nonlinear dielectric permittivity on approaching a critical consolute point, IEEE TDEI, Vol. 9, (2002), 112-117.

Dyszkiewicz A. Gaździk T.S., Monitorowane zapaleń stawów krzyżowo-biodrowych oraz ich leczenie metodą elektrofonoforezy z zastosowaniem butapirazolu i levamisolu, Materiały konferencyjne: Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Cieszyn, (16 listopada 2002), Wyd. UŚ, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, (2002), 32-39.

Dyszkiewicz A., Gaździk T. S., Leczenie oraz monitorowanie terapii immunologicznych zapaleń stawów kolanowych z zastosowaniem levamisolu i butapirazolu podawanych przezskórne w systemie elektrofonoforezy, Annales Academiae Medicae Silesiensis, Monografia tematyczna IV Śląskie Sympozjum Chorób Tkanki Kostnej, Wyd. ŚlAM, Ustroń, (2002), Sup. 47, 240-251.

Dyszkiewicz A., Gaździk T. S., Monitorowane zapaleń stawów krzyżowo-biodrowych oraz ich leczenie metodą elektrofonoforezy z zastosowaniem butapirazolu i levamisolu, Annales Academiae Medicae Silesiensis, Monografia tematyczna IV Śląskie Sympozjum Chorób Tkanki Kostnej, Wyd. ŚLAM, Ustroń, (2002), Sup. 47, 226-239.

Dyszkiewicz A., Janik M., Janik P., Perspektywy rożnicowania płynu wysiękowego w stawach o etiologii zwyrodnieniowo-zapalnej i immunologicznej, Materiały konferencyjne: Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Cieszyn, (16 listopada 2002), Wyd. UŚ, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, (2002), 89-92.

Dyszkiewicz A., Kawulok J., Wróbel Z., System elektronicznej archiwizacji radiogramów we współpracy z pracownią spirometryczną oraz siecią neuronową do diagnostyki skolioz, Materiały konferencyjne: Modelowanie i pomiary w medycynie, Krynica, (13-17 maja 2002), Wyd. AGH, Kraków, (2002), 169-178.

Dyszkiewicz A., Koprowski R., Gaździk T.S., Wróbel Z., Imielski K., Rehabilitacja odruchu zwieraczowo-wypieraczowego pęcherza moczowego po urazach rdzenia kręgowego z zastosowaniem elektronicznego regulatora przepływu moczu, Materiały konferencyjne: Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Cieszyn, (16 listopada 2002), Wyd. UŚ, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, (2002), 111-115.

Dyszkiewicz A., Kucharz E.J., Analiza porównawcza gęstości kostnej przedramienia oraz szyjki kości udowej w niedokrwiennej i pozapalnej postaci choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego, Annales Academiae Medicae Silesiensis, Monografia tematyczna IV Śląskie Sympozjum Chorób Tkanki Kostnej, Wyd. ŚLAM, Ustroń, (2002), Sup. 47, 24-36.

Dyszkiewicz A., Kucharz J.E., Zastosowanie jonopresoterapii stawów rąk z użyciem borowiny w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, Materiały konferencyjne: Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Cieszyn, (16 listopada 2002), Wyd. UŚ, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, (2002), 28-31.

Dyszkiewicz A., Rączka J., Eksperymentalny system analizy antybiogramów dynamicznych w praktyce klinicznej, Materiały konferencyjne: Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Cieszyn, (16 listopada, 2002), Wyd. UŚ, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, (2002), 101-105.

Dyszkiewicz A., Sapota G., Wróbel Z., The system of transmitting data throught the GPRS telephone in support of a single-system processor of 8051 type, GIS Odyssey 2002, Geographical Information System, International Conference and Exhibition, Croatia, (2-6 September, 2002), (2002), 472-477.

Dyszkiewicz A., System całodobowego monitorowania cytozy weryfikowany badaniem mikrobiologicznym i mikroskopowym moczu u pacjentów przewlekle cewnikowanych, Materiały konferencyjne: Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Cieszyn, (16 listopada 2002), Wyd. UŚ, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, (2002), 106-110.

Dyszkiewicz A., Wielomodułowy systemem oceny zaburzeń biomechaniki ciała ze szczególnym uwzględnieniem skolioz, Materiały konferencyjne: Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Cieszyn, (16 listopada, 2002), Wyd. UŚ, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, 69-76.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Binkowski M., Gaździk T., Rezonansowa stymulacja wzrostu kostnego w szczelinie złamania, Materiały konferencyjne: Modelowanie i pomiary w medycynie, Krynica, (13-17 maja 2002), Wyd. AGH, Kraków, (2002), 179-186.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Binkowski M., Perspektywy korelacji przestrzennej nieciągłości optycznej radiogramu z mikrostrukturą i parametrem wytrzymałości mechanicznej macierzy kostnej, Annales Academiae Medicae Silesiensis, Monografia tematyczna IV Śląskie Sympozjum Chorób Tkanki Kostnej, Wyd. ŚLAM, Ustroń, (2002), Sup. 47, 49-58.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Binkowski M., The computerized multiparameter system for evaluation of the scoliosis angle, Wyd. Politechnika Śląska, Gliwice, (2002), 35-42.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Elektroredresja pourazowych przykurczów dłoni, Materiały konferencyjne: Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Cieszyn, (16 listopada 2002), Wyd. UŚ, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, (2002), 45-50.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Gaździk T., Sapota G., Herich M., Terapeutyczno-diagnostyczny system leczenia niedowładów kończynowych, Materiały konferencyjne: Modelowanie i pomiary w medycynie, Krynica, (13-17 maja, 2002), Wyd. AGH, Kraków, (2002), 187-194.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Lamża A., Algorytmy densytometryczne w analizie zdjęć radiologicznych układu kostnego, Annales Academiae Medicae Silesiensis, Monografia tematyczna IV Śląskie Sympozjum Chorób Tkanki Kostnej, Ustroń, Wyd. ŚLAM, (2002), Sup. 47, 37-48.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Modelowanie procesów przetwarzania informacji w organizmach wielokomórkowych w obrębie systemu neuro-endokrynnego, Materiały konferencyjne pt. Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2002), 155-170.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Noras D., Symulacja procesów inwolucyjnych i patologicznych kręgosłupa w oparciu o planimetryczną analizę czynnościową geometrii trzonów i kości krzyżowej, Materiały konferencyjne: Modelowanie i pomiary w medycynie, (13-17 maja 2002), Krynica, Wyd. AGH, Kraków, (2002), 211-220.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Przezskórne systemy terapii lekowej, Materiały konferencyjne: Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Cieszyn, (16 listopada 2002), Wyd. UŚ, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, (2002), 13-22.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Radioplanimetryczny system ilosciowej oceny asymetrii mikrostruktury beleczek kostnych jako następstwo zaburzeń biomechaniki ciała, Annales Academiae Medicae Silesiensis, Monografia tematyczna IV Śląskie Sympozjum Chorób Tkanki Kostnej, Ustroń, Wyd. ŚLAM, (2002), Sup. 47, 59-68.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., System przestrzennej analizy toru oddychania w wybranych przypadkach klinicznych, Materiały konferencyjne: Modelowanie i pomiary w medycynie, Krynica, (13-17 maja 2002), Wyd. AGH, Kraków, (2002), 195-202.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., The computer system for prevention of infection based on the sterilisation air, spittle and second infected liquids in outpatient and hospital health care, 16-th Biennal International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2002, Proceedings Analysis of Biomedical Signals and Images, Brno, Czech Republic, (25-28 June, 2002), University of Technology Vutim Press, (2002), 436-438.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., The system for sub-clinical and overt hypothyreosis diagniosis based on the extremity micro-circulation and computer psychometric analysis, 16-th Biennal International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2002, Proceedings Analysis of Biomedical Signals and Images, Brno, Czech Republic, (25-28 June, 2002), University of Technology Vutim Press, (2002), 472-474.

Dyszkiewicz A., Żołnowski J., Balwierz D., Sławiec M., Ewolucja systemu nadzoru procesów ziarninowania pod opatrunkiem poliamidowo-poliuretanowym, Materiały konferencyjne: Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Cieszyn, (16 listopada 2002), Wyd. UŚ, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, (2002), 97-100.

Fila I., Metody projektowania systemów informatycznych nadzorujących stany nadzwyczajne, Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe, Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, prawne i informatyczne, red. G. Szpor, Wyd. Stowarzyszenie SILGIS, Katowice, (2002), 301-308.

Fila I., Modelowanie wymagań użytkownika w standardzie UML, Materiały konferencyjne pt. Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, (10-12 grudnia 2001), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2002), 134-143.

Froelich W., Agentowo ? ewolucyjny model pozyskiwania wiedzy, Materiały konferencyjne pt. Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, (10-12 grudnia 2001), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2002), 103-114.

Gajos M., Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej, w: Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe, Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, prawne i informatyczne, red. G. Szpor, Stowarzyszenie SILGIS, Katowice, (2002), 158-162.

Gajos M., Szewc A., Cultural heritage and spatial management, w: GIS Odyssey 2002 Geographical Information Systems International Conference and Exhibition, Proceedings Croatia, Zagreb, Hrvatski Informatički ? GIS Forum, (2002), 280-286.

Gaździk T.S., Dyszkiewicz A., Kliniczna i laboratoryjna ocena penetracji leków w procesie elektrofonoforezy, Materiały konferencyjne: Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Cieszyn, (16 listopada 2002), Wyd. UŚ, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, (2002), 23-27.

Gaździk T.S., Dyszkiewicz A., Leczenie imunologicznych zapaleń stawów kolanowych przy pomocy elektrofonoforezy z zastosowaniem butapirazolu i levamisolu, Materiały konferencyjne: Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Cieszyn, (16 listopada 2002), Wyd. UŚ, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, (2002), 39-44.

Gościniak I. i in., Application of internet database in spatial management, GIS Odyssey 2002, Geographical Information Systems International Conference and Exhibitoin, Split- Solin-Trodin-Kocula-Dobrownik, (September 2-6, 2002), (2002), 478-484.

Grzesiczak M., Narkomania, HIV i AIDS – zagrożenia XXI wieku, w: Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe, Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, prawne i informatyczne, red. G. Szpor, Stowarzyszenie SILGIS, Katowice, (2002), 71-81.

Jędrusik-Pawłowska M., Drugacz J., Lamża A., Wróbel Z., Assessment of the results of mandibular fractures sugrical titanium miniplates treatment on the basis of computer-aided analysis of pantomographical radiograms, Journal of medical Informatics & Technologies, Published by Dept. of Computer System University of Silesia, Vol. 4, (2002), MT 83-90.

Jędrusik-Pawłowska M., Drugacz J., Łangowska-Adamczyk H., Wróbel Z., Lamża A., Dyszkiewicz A., Komputerowe wspomaganie oceny poprawności chirurgicznego leczenia złamań żuchwy na podstawie analizy radiogramów pantomograficznych, Materiały konferencyjne: Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Cieszyn, (16 listopada 2002), Wyd. UŚ, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, (2002), 81-84.

Kawulok J., Wróbel Z., Informatyczne systemy szpitalne ? nadzieja a rzeczywistość, Materiały konferencyjne: Systemy wspomagania decyzji, Wyd. UŚ, Katowice, (2002), 61-62.

Kawulok J., Wróbel Z., Szpitalne systemy informatyczne ? teoria a praktyka, Materiały konferencyjne: Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Cieszyn, (16 listopada 2002), Wyd. UŚ, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, (2002), 7-12.

Kocjan K., Kotarski W., Widuch S., Blood cells analysis based on simple geometrical shape descriptors, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 4, (2002), MI 206-212.

Kopicera K., Piecha J., The fault analysis made by PSW data recorder for neurological disease classification, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 4, (2002), SN 9-13.

Koprowski R., Bochnak A., Termowizja (cz. 7) ? Błędy pomiaru, Rynek Instalacyjny, styczeń/luty 2002, (miesięcznik informacyjno ? techniczny), (2002), 70-73.

Koprowski R., Wróbel Z., Analiza błędów pomiaru w badaniach termowizyjnych pacjentów ze skrzywieniem kręgosłupa, Materiały konferencyjne: Modelowanie i pomiary w medycynie, Krynica, (13-17 maja 2002), Wyd. AGH, Kraków, (2002), 203-210.

Koprowski R., Wróbel Z., Aproksymacja skalarna w problemie diagnostyki bocznych skrzywień kręgosłupa, Materiały konferencyjne: Termografia i Termometria w Podczerwieni, Wyd. Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej, Polski Komitet Optoelektroniki SEP, Ustroń, (2002), 143-146.

Koprowski R., Wróbel Z., Homogeniczność jako miara cechy rozkładów temperatury w termowizji, Materiały konferencyjne: Termografia i Termometria w Podczerwieni, Wyd. Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej, Polski Komitet Optoelektroniki SEP, Ustroń, (2002), 321-326.

Koprowski R., Wróbel Z., Zastosowanie dekompozycji kwadratowo drzewowej do analizy rozkładów temperatury w diagnostyce skolioz, Materiały konferencyjne: Modelowanie i pomiary w medycynie, Krynica, (13-17 maja 2002), Wyd. AGH, Kraków (2002), 163-168.

Koprowski R., Wróbel Z., Zastosowanie metod identyfikacji obiektów w badaniach termowizyjnych pacjentów ze skrzywieniami kręgosłupa, Materiały konferencyjne pt. Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2002), 171-177.

Kotarski W.,El-Saify H. A., Bahaa G. M., Optimal control of parabolic equation with an infinite number of variables for non-sandard functional and time delay, IMA Journal of Mathematical Control and Information, Vol. 19, No. 4, (2002), 461-476.

Kotarski W., El-Saify H. A., Bahaa G. M., Optimal control problem for a hyperbolic system with mixed control-state constraints involving operator of infinite order, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 1, No. 3, (2002), 241-254.

Kotarski W., Widuch S., Fraktalna analiza kształtu komórek krwi, Materiały konferencyjne pt. Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2002), 187-190.

Król R., Piecha J., The example shell for multimedia database management, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 3, (2002), MI 119-128.

Lamża A., Wróbel Z, Jędrusik-Pawłowska M., Drugacz J., Computer assessment of correctness of mandiblar bones fracture slit integration based pantomographic radiograms, Journal of Medical Informatics & Technologies, Published by Dept. of Computer System University of Silesia, Vol. 4, (2002), MT 119-124.

Leśnik M., Holisz A., Dyszkiewicz A., Szpitalny system wspomagający terapię radiojodem, Materiały konferencyjne: Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Cieszyn, (16 listopada 2002), Wyd. UŚ, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, (2002), 120-122.

Lisowska A., Doroz R., Uniwersalny wskaźnik jakości obrazów transportowych, Materiały konferencyjne: Telematyka i bezpieczeństwo ruchu drogowego, Ustroń-Jaszowiec, (2002), 144-151.

Lisowska A., Kotarski W., The universal quality index medical images, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 4, (2002), MI 199-206.

Lubacka A., Reprezentacja wiedzy w systemach wspomagania podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, w: Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe, Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, prawne i informatyczne, red. G. Szpor, Stowarzyszenie SILGIS, Katowice, (2002), 273-277.

Magiera E., Szacowanie oprogramowania metodą punktów funkcyjnych, Materiały konferencyjne: Inżynieria Oprogramowania, Poznań, (2002).

Magiera E., The role of the usage of balanced scorecard in university IT strategy, Proceedings of 8th International Conference of European University Information System EUNIS 2002, Porto, (2002).

Magiera E., The role of universities in promoting software measures, rozdział w książce pt. IT Measurement: Practical Advice from the Experts, Addison-Wesley, (2002).

Marzec E., Modyfikacja postaw wobec osób niepełnosprawnych, w: Postawy wobec niepełnosprawności, red. L. Frąckiewicz, Wydawnictwo AE, Katowice, (2002), 65-78.

Marzec E., Osoby niepełnosprawne w sytuacji klęsk żywiołowych, w: Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe, Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, prawne i informatyczne, red. G. Szpor, Stowarzyszenie SILGIS, Katowice, (2002), 50-55.

Marzec E., Osoby z dysfunkcją wzroku na rynku pracy, Społeczne problemy osób niepełnosprawnych, red. J. Sikorska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, (2002), 151-167.

Michalski D., Technika przełączanych prądów w sieciach neuronowych, Miesięcznik Elektronika 9/2002, Wydawnictwo NOT Sigma, (2002), 20-23.

Motyl M., Kierunki rozwoju nauczania dystansowego poprzez internet, Pedagogika i Informatyka, Katowice, (2002), 152-162.

Paszek P., System wspomagania diagnozy MEM, Materiały konferencyjne pt. Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, (10-12 grudnia 2001), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2002), 70-81.

Paszek P., Wakulicz-Deja A., The application of support diagnose in mitochondrial encephalomyopathies, 3th International Conference Roughy Sets and Current Trends in Computing, Springer, (2002), 586-593.

Piecha J., Król R., The sequential database attributes for interactive applications management, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 3, (2002), MI 129-134.

Piecha J., The fault analysis made by PSW data recorder for neurological disease classification, Proc. Advanced Simulation of Systems ASIS’02, Czech Republic, (2002), 179-186.

Piecha J., The interactive explorer of web presentation units, Proceedings of conference Internation Technology Interface, Croatia, (2002), 437-442.

Piecha J., Zasady projektowania interaktywnych aplikacji prezentacyjnych, Pedagogika i Informatyka, Cieszyn, (2002), 180-188.

Porwik P., Doroz R., Widuch St., Wróbel K., Szacowanie podobieństwa obrazów z wykorzystaniem transformaty Hough?a, Proc. Advanced Simulation of Systems ASIS’02, Ostrawa, Czech Republic, (2002), 171-177.

Porwik P., Efficient calculation of the Reed-Muller form by means of the Walsh spectrum, Journal of Applied Mathematics and Computer Scienc, Vol. 12, No. 4, (2002), 401-409.

Porwik P., Properties of the Haar transform in digital image processing, Proc. Advanced Simulation of Systems ASIS’02, Czech Republic, (2002), 179-186.

Porwik P., Szczepankiewicz M., The Voice Synthetiser of Polish Text for Blind Persons, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 4, (2002), MT 101-109.

Porwik P., Wykorzystanie transformaty Hougha w ocenie podobieństwa obiektów Transportowych, Materiały konferencyjne: Telematyka i bezpieczeństwo ruchu drogowego, Ustroń-Jaszowiec, (2002), 152-161.

Sapota G., Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Mobilny system przesyłania danych biomedycznych przez telefon w sieci GPRS, Materiały konferencyjne: Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Cieszyn, (16 listopada 2002), Wyd. UŚ, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, (2002), 116-119.

Sapota G., Gruszka D., Wróbel Z., Satelitarny system monitorowania pojazdów przez sieć internet na bazie procesora jednoukładowego 89C52, Prace naukowe ? Transport nr 1 (15), 2002, Wyd. Politechnika Radomska, Radom, (2002), 487-492.

Sapota G., Wróbel Z., Dyszkiewicz A., Satellite system of vehicle monitoring through the internet on the basis of single-system processor 89C52, GIS Odyssey 2002, Geographical Information System, International Conference and Exhibition, Croatia, (September 2-6, 2002), (2002), 466-471.

Sieniewska B., Ochrona programów komputerowych w sferze publicznej, Materiały konferencyjne: Publiczne systemy informacyjne ? informatyka w administracji, Bielsko-Biała, (25-27 listopada 2002), publikacja na CD, (2002).

Simiński R., Dynamiczna weryfikacja baz wiedzy, Materiały konferencyjne pt. Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, (10-12 grudnia, 2001), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2002), 82-91.

Styblińska M., GIS in a context of bioterrorism, in: GIS Odyssey 2002 Geographical Information Systems International Conference and Exhibition, Proceedings, Croatia, (Zagreb), Hrvatski Informatički ? GIS Forum, (2002), 177-187.

Styblińska M., O bioterroryzmie w Internecie, w: Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe, Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, prawne i informatyczne, red. G. Szpor, Stowarzyszenie SILGIS, Katowice, (2002), 98-111.

Styblińska M., Zagrożenie bioterroryzmem ? schematy postępowania, Materiały konferencyjne: Publiczne systemy informacyjne ? informatyka w administracji, Bielsko-Biała, (25-27 listopada 2002), publikacja na CD, (2002).

Szewc A., Firmowa literatura, literatura techniczno-handlowa (hasło encyklopedyczne), w: Wielka Encyklopedia PWN, T. 9, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, (2002), 149.

Szewc A., Proceduralne przesłanki legalności uchwał rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, w: Wokół problematyki cywilnoprocesowej, Studium teoretycznoprawne, Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Kazimierza Korzana, red. A. Nowaka, Katowice, Wydawnictwo UŚ, (2001), 241-252.

Szewc A., Stany nadzwyczajne a wolności i prawa człowieka i obywatela, w: Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe, Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, prawne i informatyczne, red. G. Szpor, Stowarzyszenie SILGIS, Katowice, (2002), 19-34.

Szewc A., Stosowanie komputerowych baz danych w aspekcie ich ochrony prawnej, Materiały konferencyjne: Publiczne systemy informacyjne ? informatyka w administracji, Bielsko-Biała, (25-27 listopada 2002), publikacja na CD, (2002).

Szewc A., Zasady uczciwej konkurencji we prawie polskim, Zeszyty Naukowe, Własność Intelektualna, Politechnika Opolska, 277 (2001/2002), 81-105.

Szpor G., Electronic commerce in the eEurope+, in: GIS Odyssey 2002 Geographical Information Systems International Conference and Exhibition, Proceedings, Croatia, Zagreb, Hrvatski Informatički ? GIS Forum, (2002), 400-406.

Szpor G., Polskie projekty ustaw o stanach nadzwyczajnych, w: Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe, Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, prawne i informatyczne, red. G. Szpor, Stowarzyszenie SILGIS, Katowice, (2002), 222-228.

Szpor G., Publiczne systemy informacyjne, (2002), Materiały konferencyjne: Publiczne systemy informacyjne ? informatyka w administracji, Bielsko-Biała, (25-27 listopada 2002), publikacja na CD, (2002).

Szpor G., Zmiany regulacji prawnej stanów nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych, w: Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe, Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, prawne i informatyczne, red. G. Szpor, Stowarzyszenie SILGIS, Katowice, (2002), 6.

Szpor G., Terytorialne podstawy ustroju administracji publicznej, w: Prawo administracyjne ? część ustrojowa, red. Z. Niewiadomski, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa, (2002), 111-122.

Szpor G., Status prawny pracowników administracji publicznej, w: Prawo administracyjne ? część ustrojowa, red. Z. Niewiadomski, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa, (2002), 241-274.

Szpor G., Kontrola administracji, w: Prawo administracyjne ? część ustrojowa, red. Z. Niewiadomski, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa, (2002), 275-308.

Trynda K., Projekt badań i implementacji dla jakości danych statystycznych, Materiały konferencyjne pt. Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, (10-12 grudnia 2001), Wyd. UŚ, Katowice, (2002), 129-133.

Wakulicz-Deja A., Wiodące kierunki badań Instytutu Informatyki, Materiały konferencyjne pt. Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, (10-12 grudnia 2001), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2002), 65-69.

Wieczorek W., Czech Z.J., Selection schemes in evolutionary algorithms, Intelligent Information Systems XI, Proceedings of the Workshop held in Sopot, Poland, (June 3-6, 2002), 185-194.

Wieczorek W., Programowanie genetyczne w haszowaniu doskonałym, Materiały konferencyjne pt. Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, (10-12 grudnia 2001), Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2002), 115-120.

Wróbel K., Porwik P., Doroz R., Widuch.S., Porównanie stratnych metod kompresji obrazu, Proc. Advanced Simulation of Systems ASIS’02, Czech Republic, (2002), 195-200.

Wróbel Z., Dyszkiewicz A., Komputerowe metody analizy i przetwarzania obrazów podstawą automatyzacji diagnostyki medycznej, Materiały konferencyjne pt. Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki, UŚ, Katowice, (2002), 144-154.

Wróbel Z., Koprowski R., Dyszkiewicz A., Wojaczyńska-Stanek K., Wybrane zagadnienia termografii w diagnostyce medycznej, Materiały konferencyjne: Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Cieszyn, (16 listopada 2002), Wyd. UŚ, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, (2002), 51-57.

Zbrojkiewicz J., Piecha J., Parkinson disease examination using walk disturbances characteristics, Journal of Medical Informatics and Technologies, Vol. 3, (2002), MI 135-142.

Zioło K., Poltax ? informatyzacja systemu ewidencji podatków, Materiały konferencyjne: Publiczne systemy informacyjne ? informatyka w administracji, Bielsko-Biała, (25-27 listopada 2002), publikacja na CD, (2002).

Zioło K., Struktury zarządzania kryzysowego w Polsce i w innych państwach, w: Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe, Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, prawne i informatyczne, red. G. Szpor, Stowarzyszenie SILGIS, Katowice, (2002), 215-221.

Żołnowski J., Dyszkiewicz A., Zastosowanie kliniczne opatrunków próżniowych w leczeniu trudno gojących ran, Materiały konferencyjne: Informatyka i Biotechnologia w Medycynie, Cieszyn, (16 listopada 2002), Wyd. UŚ, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, (2002), 93-96.