2005

Wykaz publikacji książkowych

Dyszkiewicz A., Wpływ elektrofonoforezy levamisolu na wyznaczniki symetrii ciała i stężenie kompleksów immunologicznych w wybranych zespołach bólowych okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005).

Magiera E., Pocha E., Automatyzacja procesu wymiarowania oprogramowania w projektach informatycznych, Zarządzanie i technologie informatyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), rozdział 9, 179-208.

Moshkov M. Ju., Time complexity of decision trees (research monograph), J.F. Peters and A. Skowron (Eds.): Transactions on Rough Sets III, Lecture Notes in Computer Science 3400, Springer-Verlag, (2005), 244-459.

Trynda K., Bazy danych statystycznych narzędziem marketingu internetowego organizacji statystycznych, rozdział w: Sztuczna inteligencja w zarządzaniu i sterowaniu, Tom II Serii Naukowej Zarządzanie i Technologie Informacyjne, red. J. Józefowskiej, Uniwersytet Śląski, Katowice, (2005), rozdział 3, 71-86.

Wykaz sprawozdań konferencyjnych

Piecha J. (red.), Journal of Medical Informatics & Technologies Vol. 9 (praca zbiorowa), Zakład Systemów Komputerowych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 1-352.

Piecha J. (red.), Transaction on Transport Telematics (praca zbiorowa), Zakład Systemów Komputerowych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 1-216.

Piecha J. (red.), Distance Learning Workshop (praca zbiorowa), Zakład Systemów Komputerowych Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, (2005), 1-151.

Wakulicz-Deja A. (red.), Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 1-312.


Wykaz artykułów

Bachliński S., Rozpoznawanie mowy ciągłej, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 234-239.

Badura D., Analiza właściwości i zastosowanie rejestrów z nieliniowym sprzężeniem zwrotnym, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 264-271.

Badura D., Ferdynus D., Dyszkiewicz A., Leśnik M., Klasyfikacja obiektów za pomocą sieci neuronowych wykorzystujących logikę rozmytą oraz wnioskowania opartego na bazie przypadków, XIV Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Informatyki Biomedycznej, Częstochowa, (21-23 września 2005), (2005), 925-928.

Bakonyi J., Zarządzanie wiedzą a zarządzanie kapitałem intelektualnym, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 296-299.

Biały S. Wróbel Z., Adaptacyjna metoda rekonstrukcji obrazu tomograficznego, XIV konferencja pt. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, KBIB-2005, Wyd. Pol. Częstochowskiej, (2005), 233-237.

Biały S., Wróbel Z., Adaptacyjny algorytm rekonstrukcji obrazu tomograficznego, Materiały konferencyjne pt. Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM-2005, Wyd. AGH, (2005), 205-208.

Biały S., Wróbel Z., Algorytm genetyczny w rekonstrukcji obrazu EIT, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 142-146.

Binkowski M., Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Komputerowa analiza wyników badań densytometrycznych tkanki kostnej, XIV konferencja pt. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, KBIB-2005, Wyd. Pol. Częstochowska, (2005), 599-604.

Binkowski M., Dyszkiewicz A., Wróbel Z., An influence of a trabecular surface on the effects from a simulation of attenuation of x-ray radiation in the sample of bone, Proceedings of II International Conference on Computational Bioengineering ICCB-2005, Lisbona (Portugalia) Instituto Superior Tecnico (September 14-16, 2005), (2005), 1045-1054.

Binkowski M., Dyszkiewicz A., Wróbel Z., The idea of a computer simulation of attenuation of x-ray radiation in the sample of biological material, Proceedings of II International Conference on Computational Bioengineering ICCB-2005, Lisbona (Portugalia) Instituto Superior Tecnico (September 14-16, 2005), (2005), 1035-1044.

Binkowski M., Dyszkiewicz A., Wróbel Z., The influence of bone tissue microstructure parameters on bone mineral density parameter computed within the process of computer simulation, Journal of Medical Informatics & Technologies, (2005), Vol. 9, 49-56.

Binkowski M., Król Z., Wróbel Z., Zeilhofer H-F., Modeling of X-ray propagation in bone microstructure, Journal of Medical Informatics & Technologies, (2005), Vol. 9, 75-82.

Binkowski M., Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Modelowanie próbki gąbczastej tkanki kostnej z uwzględnieniem wpływu powierzchni beleczek na osłabienie promieniowania rentgenowskiego, Materiały konferencyjne pt. Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM-2005, Wyd. AGH, (2005), 163-170.

Binkowski M., Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Komputerowa analiza czynników determinujących wynik badania densytometrycznego tkanki kostnej, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 176-182.

Boryczka M., Eliminating introns in ant colony programming, Fundamenta Informaticae, 68(1,2), (2005), 1-19.

Boryczka U., Ants in web searching process, Lecture Notes in Artificial Intelligence 3528, Springer Verlag, (2005), 57-62.

Błaszczyk R., Wybrany aspekt bezpieczeństwa krzywych eliptycznych, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 240-250.

Błaszczyk R., Niejednoznaczność w obiektowych bazach danych, rozdział w: Bazy danych. Modele, technologie, narzędzia. Praca zbiorowa, WKŁ, Warszawa, 2005 r.

Chandzlik Sł., ,Piecha J., The gait characteristic data spectrum, Advances in Soft Computing, Springer-Verlag, Vol. XVII, (2005), 493-501.

Chandzlik Sł., Piecha J., The diseases classification method on gait abnormalities characteristic, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 9, (2005), 187-194.

Chodacki M., Badura D., Evolutionary models for autonomous BIST structures designing, Proceedings of XXVIIth International Autumn Colloquium Advanced Simulation of Systems ASIS 2005, Czech Republic, Prerov, (September 6-8, 2005), (2005), 144-150.

Czech Z.J., Równoległe symulowane wyżarzanie w rozwiązywaniu problemu trasowania pojazdów, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 130-135.

Dyszkiewicz A., Imielinski K., Rehabilitace funkci mocoveho mechyre po urazech michy s pouzitim elektronickeno regulatoru prutoku, Rehabilice a fyzikali lekarstvi, T. 1, (2005), 29-35.

Dyszkiewicz A., Gaździk T.S., Miejscowe zastosowania levamisolu, arechiny, borowiny i profenidu w leczeniu konfliktów krążkowo – korzeniowych o podłożu immunologicznym, Reumatologia, (2005).

Dyszkiewicz A., Kucharz E.J., Leki modyfikujące przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów w miejscowej jonopresoterapii, Reumatologia, (2005).

Dyszkiewicz A., Opara J., Gaździk T. S., Binkowski M., Wróbel Z., Monitorowanie leczenia zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego z zastosowaniem profenidu i komponentów olejkowo-eterycznych, XIV Konferencja pt. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, KBIB-2005, Wyd. Pol. Częstochowska, (2005), 88-95.

Dyszkiewicz A., Imielski K., Samocinny silomer pro hodnoceni ucinku kineziterapie, Rehabilitace a Fizikalni Lekarstvi, Vydava Ceska Lekarska Spolecnost J.E. Purkyne, Rocznik 12, (2005), 72-75.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Separator do rozdziału mieszanin w gradiencie odśrodkowym i elektromagnetycznym przykładem nowej metody kwantowo-preparatywnej w analityce, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 183-197.

Dyszkiewicz A., Ferdynus D., Leśnik M., Badura D., Wróbel Z., Binkowski M., Analiza asymetrii ruchu i funkcji psychicznych w diagnostyce błędu z zastosowaniem sieci neuronowych, XIV Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Informatyki Biomedycznej, Częstochowa, (21-23 września 2005), (2005), 953-959.

Fila I., Organizacja bazy danych dla szybkiego wyszukiwania dokumentów, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 278-282.

Froelich W., Evolutionary multi-agent model for knowledge acquisition, Advances in Soft Computing, Springer-Verlag, (2005), 553-560.

Froelich W., Koncepcja hierarchicznej, rozproszonej reprezentacji wiedzy w systemie agentowym, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 119-123.

Gajos M., Aspekty ochrony własności intelektualnej w geomatyce, Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics), Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa, (2005), t. III, z. 1, 51-58.

Gajos M., Gawlica J., Wróbel Z., Geoinformatics education at universities in Poland, In: D. Kereković (ed.), Geographic Information Systems in Research & Practice, IInd Part, Zagreb, (2005), 143-147.

Gajos M., Mączewski K., Regional internet service for spatial information, XXII International Cartographic Conference: Mapping Approaches into a Changing World, Spain, A Coru?a, (July 9-16, 2005), (2005), CD.

Gajos M., Doświadczenia Uniwersytetu Śląskiego w zakresie kształcenia z ochrony informacji niejawnych, W: Ochrona informacji niejawnych i biznesowych: Materiały I Kongresu, Red. nauk. Małgorzata Gajos, Sławomir Zalewski, Katowice: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Zarząd Główny, (2005), 123-131.

Gajos M., Freedom of access to deoinformation, Proceedings of International Conference GIS Visions 2025, Technical University of Ostrava, Ostrava, (September 19-20, 2005), (2005), http://gis.vsb.cz/gisvisions/2025/proceedings/index.php.

Gajos M., Geoinformation Systems in Transportation, Corridor Vc as Euro-Regional Connection on the Traffic Route Baltic Sea – Central Europe – Adriatic Sea, 2nd International Symposium, J.J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics, Osijek, (2005), 950-958.

Gajos M., Systemy informacji przestrzennej w społeczeństwie wiedzy, W: Kierunki i priorytety rozwoju informacji naukowej w kontekście budowania społeczeństwa wiedzy, Materiały z VIII Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Zakopane, (12-14 października 2005), Prace PTIN, (2005), nr 6.

Gocyła P., Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w rozwiązywaniu problemów wielokryterialnych, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 147-151.

Gościniak I., Łańcuchy funkcyjne jako reprezentacja osobników w algorytmach ewolucyjnych ? aspekty teoretyczne, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 152-159.

Gościniak I., Genetic Algorithms in Feedback Registers Designing, Proceedings of XXVIIth International Autumn Colloquium Advanced Simulation of Systems ASIS 2005, Přerov, Czech Republic, (September 6-8, 2005), (2005), 74-79.

Górny A., Tkacz M., Using Artificial Neural Networks for Processing Data Gained via OpenDAP and Consolided from Different Databases on Distributed Servers, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer-Verlag, (2005), 176-182.

Gruszka D., Lamża A., Multimedialne usługi medyczne w sieciach tele-informatycznych, V Międzynarodowa Konferencja pt. Multimedia w Biznesie i Edukacji, Wyd. Fundacja Współczesne Zarządzanie, (2005), 17-26.

Grzesiczak M., Koszty procedury zgłoszeniowej w trybie PCT, Nowator XXI, (2005), nr 4, 12-13.

Grzesiczak M., Opłaty wnoszone do Międzynarodowego organu Badań Wstępnych, Koszty procedury zgłoszeniowej w trybie PCT(3), Nowator XXI, (2005), nr 6, 12-13.

Grzesiczak M., Opłaty wnoszone do urzędu przyjmującego, Koszty procedury zgłoszeniowej w trybie PCT (2), Nowator XXI, (2005), nr 5, 12-13.

Ilczuk G., Wakulicz-Deja A., Rough Sets Approach to Medical Diagnosis System, Lecture Notes in Artificial Intelligence 3528, Springer-Verlag, (2005), 204-210.

Ilczuk G., Wakulicz-Deja A., Attribute selection and rule generation techniąues for medical diagnosis systems, Lecture Notes in Artificial Intelligence 3642, Springer-Verlag, (2005), 352-361.

Ilczuk G., Młynarski R., Wakulicz-Deja A., Kargul W., Medical text recognition for data analysis and visualization, IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Katowice, (22-24 września 2005), (2005), 218.

Ilczuk G., Młynarski R., Wakulicz-Deja A., Kargul W., Attribute selection techniąues for medical diagnosis systems, IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Katowice, (22-24 września 2005), (2005), 218-219.

Ilczuk G., Młynarski R., Wakulicz-Deja A., Drzewiecka A., Kargul W., Rough sets techniąues for medical diagnosis dystems, IEEE Computers in Cardiology, (2005), 375-378.

Janik P., Janik M., Model inercyjny dielektrycznych procesów relaksacyjnych w materiałach organicznych i nieorganicznych, XIV konferencja pt. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, KBIB-2005, Wyd. Pol. Częstochowska, (2005), 179-184.

Kocjan K., Kotarski W., Authomatic plantography database searching method, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 9, (2005), 209-213.

Koprowski R., Wróbel Z., Automatic segmentation of biological cell structures based on conditional opening or closing, Machine Graphics & Vision, (2005), Vol. 14, No. 3, 285-307.

Koprowski R., Wojaczyńska-Stanek K., Wróbel Z., Diagnostyka bólów głowy na podstawie sekwencji obrazów termowizyjnych, część I, XIV konferencja pt. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, KBIB-2005, Wyd. Pol. Częstochowska, (2005), 279-284.

Koprowski R., Wojaczyńska Stanek K., Wróbel Z., Diagnostyka bólów głowy na podstawie sekwencji obrazów termowizyjnych, część II, XIV konferencja pt. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, KBIB-2005, Wyd. Pol. Częstochowska, (2005), 285-290.

Koprowski R., Wróbel Z., Nakielski J., Analiza orientacji mikrotubul z wykorzystaniem metod przetwarzania obrazów, Konferencja pt. Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, Conference Computer Method and System, CMS-05, Wyd. AGH, (2005), 223-228.

Koprowski R., Wróbel Z., GPS in vehicle fleet management, International Scientific Symposium CORRIDOR Vc as Euro- Regiomal Connection on the traffic route Baltic Sea ? Central Europe ? Adriatic Sea, Osijek, Croatia, (2005), 194-199.

Koprowski R., Wróbel Z., The cell structures segmentation, Advances in Soft Computing, Springer-Verlag, (2005), 569-576.

Koprowski R., Izdebska-Straszak G., Wróbel Z., Adamek B., The cell structures segmentation with using of decision trees, Pattern Recognition and Image Analysis, Vol. 15, No. 4, (2005), 635-628.

Koprowski R., Izdebska-Straszak G., Wróbel Z., Adamek B., Wiczkowski A., The photometric analysis of selected cell structures, Pattern Recognition and Image Analysis, Vol. 15, No. 4, (2005), 629-632.

Koprowski R., Wojaczyńska-Stanek K., Wróbel Z., Segmentacja obrazów termograficznych podstawą oceny bólu głowy, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 198-209.

Kostorz I., Symulator przebiegu procesów wzbogacania węgla, Seria: Sympozja i Konferencje, Wydane nakładem Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, (2005), 163-172.

Kotarski W., Lisowska A., On bezier-fractal modeling of 2D shapes, Intern. Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 24, No. 1, (2005), 123-134.

Kotarski W., Lisowska A., Chaikin?s approach to fractal modeling of contours, Proceedings of Eurocon?05 Conference, Belgrad, Serbia & Montenegro, (2005), 1192-1195.

Kotarski W., Lisowska A., Kocjan K., Fractal modeling and recognition of 2D shapes, Computer Methods and Systems, Vol. 2, (2005), 265-270.

Kotarski W., Lisowska A., On fractal modeling of contours, Maplesoft, (2005), http://www.maplesoft.com/applications/app_center_view.aspx?AID=1651.

Kotarski W., Lisowska A., Probabilistic approach to fractal modeling of shapes, Maplesoft, (2005), http://www.maplesoft.com/applications/app_center_view.aspx?AID=1657.

Kotarski W., Lisowska A., On geometric Chaikin’s approach to fractal modeling of contours, Maplesoft, (2005), http://www.maplesoft.com/applications/app_center_view.aspx?AID=1667.

Kotarski W., Lisowska A., On fractal modeling of 3D curves and wireframes, Maplesoft, (2005), http://www.maplesoft.com/applications/app_center_view.aspx?AID=1862

Kotarski W., Bahaa G.M., Optimal control problem for infinite order hyperbolic system with mixed control-state constraints, European Journal of Control, Vol. 11, No. 2, (2005), 150-156.

Kotarski W., Lisowska A., O fraktalnym modelowaniu kształtów, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 168-175.

Koziara A., Magiera E., Model centralnego projektowania i wdrażania systemów informatycznych wspomagających proces działania państwowych szkół wyższych, w: Infobazy’2005 – bazy danych dla nauki: materiały z konferencji, Gdańsk, CI TASK, (2005), 262-267.

Lamża A., Wróbel Z., Dynamika procesu klasteryzacji w metodzie adaptacyjnej segmentacji obrazów, XIV konferencja pt. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, KBIB-2005, Wyd. Pol. Częstochowska, (2005), 306-311.

Lamża A., Wróbel Z., Bezparametrowa metoda segmentacji obrazów oparta na agentach, Materiały konferencyjne pt. Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM-2005, Wyd. AGH, (2005), 127-136.

Lisowska A., Intrinsic dimensional selective operator based on geometrical wavelets, Journal of Applied Computer Science, Vol. 13, No. 1, (2005), 99-112.

Lisowska A., Kotarski W., Kownacki A., Semi-automatic human emotions recognition method based on 2D features, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 9, (2005), 215-222.

Lisowska A., Bent Beamlets – Efficient tool in image coding, Annales UMCS Informatica AI, Vol. 2, (2005), 217-225.

Lisowska A., Extended wedgelets – geometrical wavelets in efficient image coding, Machine Graphics & Vision, Vol. 13, No. 3, (2005), 261-274.

Marszał-Paszek B., Paszek P., Extracting minimal templates in a decision table, Advances in Soft Computing, Springer-Verlag, (2005), 339-344.

Marszał-Paszek B., MTP ? minimal templates problem (Problem minimalnych wzorców), w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 107-112.

Młynarski R., Ilczuk G., Piłat E., Wakulicz-Deja A., Kargul W., Automated decision support and guidelines verification in clinical practice, IEEE Computers in Cardiology, (2005), 837-840.

Moshkov M. Ju., On decision tables with many-valued decisions, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 96-101.

Moshkov M. Ju., Piliszczuk M., On construction of partial reducts and bounds on their complexity, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 102-106.

Moshkov M. Ju., On the set of partial reducts for the most part of decision tables, in Proceedings of Concurrency Specification and Programming Workshop, Ruciane-Nida, Poland, (September 28-30, 2005), Vol. 2, (2005), 333-341.

Moshkov M. Ju., Piliszczuk M., Zielosko B., On greedy algorithm for construction of partial covers, in Proceedings of XIV International Conference Problems of Theoretical Cybernetics, Penza, Russia, (May 23-28, 2005), (2005), 103.

Moshkov M. Ju., On complexity of decision trees over infinite sets of predicates, International Conference Trends in Logic III in memoriam Andrzej Mostowski, Helena Rasiowa and Cecylia Rauszer, Warsaw and Ruciane-Nida, Poland, (September 23-25, 2005), (2005), http://www.mimuw.edu.pl/~mrr/

Moshkov M. Ju., Decision trees and reducts for distributed decision tables, Advances in Soft Computing, Springer-Verlag, (2005), 239-248.

Chikalov I. V., Moshkov M. Ju., Zelentsova M. S., On optimization of decision trees, Lecture Notes in Computer Science 3700, Springer-Verlag, (2005), 18-36.

Moshkov M. Ju., Comparative analysis of deterministic and nondeterministic decision tree complexity local approach, Lecture Notes in Computer Science 3700, Springer-Verlag, (2005), 125-143.

Moshkov M. Ju., Restricted linear information systems, Advances in Soft Computing, Springer-Verlag, (2005), 561-564.

Moshkov M. Ju., On construction of the set of irreducible partial covers, Lecture Notes in Computer Science 3777, Springer-Verlag, (2005), 38-44.

Moshkov M. Ju., Piliszczuk M., On partial tests and partial reducts for decision tables, Lecture Notes in Artificial Intelligence 3641, Springer-Verlag, (2005), 149-155.

Nowak A., Wakulicz-Deja A., The concept of the hierarchical clustering algorithms for rules based systems, Advances in Soft Computing, Springer-Verlag, (2005), 565-570.

Nowak A., Wakulicz-Deja A., Effectiveness comparison of classification rules based on k-means clustering and Salton?s method, Advanced In Soft Computing, Springer-Verlag, (2005), 333-338.

Nowak A., Bachliński S., Wakulicz-Deja A., Vowels clustering for an optimization process of speech recognition, Proceedings of the CS&P’ 2005, Workshop, Warsaw University, (2005), 373-380.

Nowak A., Wakulicz-Deja A., Aglomeracyjne metody tworzenia skupień reguł dla optymalizacji procesów wnioskowania, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 113-118.

Opara J., Dyszkiewicz A., Bariery utrudniające rehabilitację osób po urazie rdzenia kręgowego (URK), Materiały III Sympozjum pt. Architektura i Technika a Zdrowie, Wydawnictwo Politechnika Śląska, Gliwice, (2005), 197-205.

Opara J., Błaszczyk J., Dyszkiewicz A., Zapobieganie upadkom w chorobie parkinsona, Rehabilitacja Medyczna, nr 1, tom 9, (2005), 31-34.

Para T., Piecha J., Pawełczyk P., The e-content distribution platform for internet virtual university services, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 9, (2005), 323-336.

Para T., Piecha J., The network resources distribution platform for distance learning system of a virtual university, Information and Communication Technology in Education, (2005), 174-181.

Para T., Piecha J., Pawełczyk P., The LMS platform for virtual University organization, Proc. of Conf. Distance Learning Workshop, (2005), 118-130.

Pawełczyk P., Para T., Potempa R., The software interface for pre-selection of the user qualifications, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 9, (2005), 335-342.

Pawełczyk P., Para T., Potempa R., An interactive e-database exploration for distance learning user knowledge pre-definition, Proc. of Conf. Distance Learning Workshop, (2005), 131-136.

Piecha J., Bernaś M., Furas Ł., The e-content structure fundamentals in the example application of an on-line learning system, Information and Communication Technology in Education, (2005), 182-188.

Piecha J., Bernaś M., The on-line works of virtual laboratory example solutions, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 9, (2005), 295-302.

Piecha J., Bernaś M., The example solutions of an assembly programming virtual laboratory, Proc. of Conf. Distance Learning Workshop DLW?05, (2005), 69-76.

Piecha J., The interactive e-content unit structure and its distribution conditions via web portal, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 9, (2005), 257-264.

Piecha J., The e-content devolopment fundamenta for distance learning model implementation, Proc. of Conf. Distance Learning Workshop, (2005), 1-8.

Piecha J., Król R., Olszewski A., Smart interface for e-content complex validation measures, Proc. of Conf. Distance Learning Workshop, (2005), 94-102.

Piliszczuk M., On greedy algorithm for partial reduct construction, Proceedings of the CS&P?2005 Workshop, Ruciane-Nida, (September 28-30, 2005), Vol. 2, (2005), 400-411.

Połeć P., Wolny G., Dyszkiewicz A., Rozproszony system zarządzania procesami rehabilitacji procesów paraplegii z zastosowaniem synchronicznej elektro-magneto-stymulacji, XIV Konferencja pt. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, KBIB-2005, Wyd. Pol. Częstochowska, (2005), 131-136.

Porwik P., A new method of fingerpront recognition, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 218-224.

Porwik P., Wróbel K., The new algorithm of fingerprint reference point location based on identification masks, Advances in Soft Computing, Springer-Verlag, Vol. XVII, (2005), 807-814.

Porwik P., The three-valued sign Walsh coefficients calculation for an affine Boolean function recognition, Archives of Theoretical and Applied Informatics, Polish Acad. Sci., (2005), Vol. 17, No 3, 199-212.

Sacewicz A., Ekspansja kwerendy ? próba oceny, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 283-286.

Sapota G., Wróbel Z., Kompresja falkowa w transmisji wyników pomiarów wybranych cech chodu człowieka, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 210-217.

Simiński R., Sieci Petriego jako środek rozszerzenia funkcjonalności jednostek decyzyjnych, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 124-129.

Simiński R., Wakulicz-Deja A., Circularity in rule knowledge bases – detection using decision unit approach, Advances in Soft Computing, Springer-Verlag, (2005), 273-279.

Siminski R., Petri nets and matrix representation of rule knowledge base for verification task, Advances in Soft Computing, Springer-Verlag, (2005), 571-576.

Styblińska M., Niektóre aspekty zabezpieczania i konserwacji informacji przechowywanej długookresowo w postaci elektronicznej, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 258-263.

Styblińska M., Some ethical issues concerning to the corridor Vc, In: 2nd International Scientific Symposium Corridor Vc as Euro-Regional Connection on the Traffic Rout Baltic-Sea – Central Europe – Adriatic Sea, Osijek, Croatia, (2005), 972-983.

Styblińska M., The GIS ethics – The code of ethics for GIS practitioners, In: D. Kereković (ed.), Geographic Information Systems in Research & Practice, IInd Part, Zagreb, (2005), 153-161.

Szewc A., Gajos M., Wspomaganie procesów decyzyjnych przez systemy informacji przestrzennej, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 300-306.

Szewc A., O pojęciu ?jednostka organizacyjna? w polskim prawie samorządu terytorialnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (2005), z. 3, 105-111.

Szewc A., Uwagi w związku z art. 161 Prawa własności przemysłowej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (2005), nr 2, 2-6.

Szewc A., Gajos M., Spatial information systems supporting the decision taking processes, In: D. Kereković (ed.), Geographic Information Systems in Research & Practice, IInd Part, Zagreb, (2005), 148-152.

Szewc A., Administracja antycznych despotii wschodnich (na przykładzie państw Mezopotamii), Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Z. 1, (2005), 87-101.

Szewc T., Dostosowanie prawa polskiego do zasad europejskiej karty samorządu terytorialnego, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 307-311.

Szewc T., Pojęcie samorządu w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego, Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Z. 1, (2005).

Tkacz M., Artificial neural networks in incomplete data sets processing, Advances in Soft Computing, Springer-Verlag, (2005), 577-583.

Tkacz M., Sztuczne sieci neuronowe jako narzędzie modelowania warunków geośrodowiskowych, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 287-290.

Tomawski L., Górnicki M., Nearly ideal parallel resonant circuit-computer controlled, Electronics World 111 (1834), (October 2005), 48-49.

Tomawski L., Kukuła Z., A digital commutated chaos oscillator, XXIX Int. Conference of IMAPS, Koszalin-Darłówko, (September 19-21, 2005), (2005), 167-170.

Trynda K., Organizacje statystyczne ? dostępność on-line danych statystycznych, w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa, (2005), 601-608.

Wakulicz-Deja A., Problemy implementacyjne systemów wspomagania decyzji, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 87-95.

Wakulicz-Deja A., Podstawy systemów ekspertowych. Zagadnienia implementacji, Studia Informatica, Vol. 26, No. 3 (64), (2005), 51-68.

Wieczorek W., Python jako język programowania genetycznego, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 136-141.

Więckowska U., Cele i organizacja normalizacji w Polsce w świetle ustawy o normalizacji, Temat Miesiąca, (2005), nr 1-3, 3-5.

Wróbel K., Identyfikacja pojazdu w zdarzeniu drogowym za pomocą wybranych współczynników podobieństwa, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2005), 225-233.

Wróbel K., Porwik P., Metoda klasyfikowania obiektów graficznych aproksymowanych zbiorem odcinków, Transaction on Transport Telematics, (2005), T. 5, 129-136.

Zielosko B., On partial decision rules, Proceedings of the Concurrency, Specification and Programming CS&P?2005 Workshop, Ruciane-Nida, (September 28-30, 2005), Vol. 2, (2005), 598-609.

Zielosko B., Implementacja inteligentnych metod przetwarzania danych z wykorzystaniem usług WWW i języka XML, w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2005, 272-277.

Zielosko B., Dyszkiewicz A., Intelligent medical systems on internet technologies platform, Advances in Soft Computing, Springer-Verlag, 2005, 589-594.

Zielosko B., Wakulicz-Deja A., Intelligent Data Processing in Distributed Internet Applications Advances in Soft Computing, Springer-Verlag, (2005), 585-591.

Zioło K., Grzesiczak M., Czynniki wpływające na wybór procedury zgłoszeniowej poza granicami kraju, Nowator XXI, 2005, nr 1, 6-7.

Zioło K., Grzesiczak M., Kiedy korzystniejsze uzyskiwanie patentów w wielu krajach w drodze jednej procedury? Czynniki wpływające na wybór procedury zgłoszeniowej poza granicami kraju (2), Nowator XXI, 2005, nr 2, 12-14.

Zyguła J., Zięba T., A rough decision to gait disturbances classification, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 9, 2005, 175-180.