2008

Wykaz monografii

Moshkov M.Ju., Piliszczuk M., Zielosko B., Partial Covers, Reducts and Decision Rules in Rough Sets: Theory and Applications, Springer book series Studies in Computational Intelligence, Springer, Berlin, Heidelberg, 2008, Vol. 145.

Wykaz publikacji książkowych

Adamczak A., Szewc A. (red., współaut.), Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej, Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, (2008), 1-495.

Ciecierski M. (red.), oprac.: Gajos M., Przybylska J., Ochrona informacji niejawnych i biznesowych, Materiały IV Kongresu, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Uniwersytet Śląski, Katowice, (2008), 1-270.

Gajos M. (ed.), Styblińska M., Geoinformation Challlenges, Uniwersytet Śląski, Stowarzyszenie SILGIS, Hrvatski Informatički Zbor – GIS Forum, Sosnowiec, (2008), 1-324.

Gajos M. (ed.), Styblińska M., Przybylska J., XII International Conference & Exhibition GIS Polonia 2008 – Geoinformation Challenges, Zakopane & Kraków (September 8-12, 2008), CD-ROM.

Gajos M. (red.), Przybylska J., Podyplomowe Studia: Ochrona Informacji Niejawnych oraz Administracja Bezpieczeństwa Informacji, Edycja 2007/2008, Sosnowiec, (2008), CD-ROM.

Kotarski W., Fraktalne modelowanie kształtu, Wydawnictwo EXIT, Warszawa, (2008), 1-206.

Szewc A., Racjonalizacja w zakładzie pracy; Szewc Andrzej, Zioło Karolina, Grzesiczak Mariusz, Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, (2008), 1 dysk optyczny – CD-ROM .

Szewc A., Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa, (2008), 1-727.

Porwik P. (red.), Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 12, Zakład Systemów Komputerowych, Katowice, (2008), 1-340.

Wakulicz-Deja A. (red.), Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2008), 1-380.

Wróbel Z. (red.), Technologie informacyjne w medycynie., seria wydawnicza Uniwersytetu Śląskiego pt. Zarządzanie i technologie informacyjne, tom 3, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice, (2008), 1-270.

Wróbel Z. Koprowski R., Praktyka przetwarzania obrazów z zadaniami w programie Matlab, Wyd. Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa, (2008), 1-278.

Wróbel Z., Biały S., Gruszka D., Kula R., Lamża A., Wawrzała P., Technologia informacyjna, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice, (2008), 1-382.

Wykaz artykułów opublikowanych

Badura D., Aktywne algorytmy ewolucyjny, rozdział w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2008), 243-252.

Bahaa G.M., Kotarski W., Optimality conditions for n x n infinite-order parabolic coupled systems with control constraints and general performance index, IMA Journal of Mathematical Control and Information, (2008), Vol. 25, 49-57.

Binkowski M., Tanck E., Barink M., Oyen W.J., Wróbel Z., Verdonschot N., Densitometry test of bone tissue validation of computer simulation studies, Physics in Biology and Medicine, Vol. 38, (2008), 755-764.

Boryczka M., Programowanie Mrowiskowe z listą kandydacką, rozdział w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2008), 181-196.

Boryczka U., Ant Clustering Algorithms, Conference Intelligent Information Systems, Poland, Zakopane, (2008).

Boryczka U., Kłosowicz L., Repetitions Method for Sequential Niche Techniques, KAEiOG 2006 – Evolutionary Computing and Global Optimization, pod red. J. Arabasa, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, (2008).

Boryczka M., Ant Colony Programming with the Candidate List, N.T. Nguyen (Eds.): KES-AMSTA 2008, Springer-Verlag, LNAI 4953, (2008), 302-311.

Boryczka U., Finding groups in data: cluster analysis with ants, Applied Soft Computing Journal 9, red. Rajkumar Roy, Elsevier, (2008), 61-70.

Boryczka U., Model probabilistyczny w ACO, rozdział w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2008), 197-204.

Buntak K., Wróbel Z., Kereković D., A method for reconstruction of sculptures the Śibenik cathedral project, Annals of Geomatics, (2008), Vol. VI, No.1, 35-40.

Czech Z.J., Statistical measures of a fitness landscape for the vehicle routing problem, Proc. of the 22nd IEEE International Prallel and Distributed Symposium (IPDPS 2008), 11th Intern. Workshop on Nature Inspired Distributed Computing (NIDISC 2008), (April 14-18, 2008), Miami, Florida, USA, 1-8.

Czech Z.J., Rozwiązywanie NP-trudmych problemów optymalizacji dyskretnej za pomocą algorytmów równoległych, rozdział w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2008), 173-180.

Debudaj-Grabysz A., Czech Z.J., Theoretical and practical issues of parallel simulated annealing, Springer-Verlag, LNCS 4967, (2008), 189-198.

Delimata P., Moshkov M. Ju., Skowron A., Suraj Z., Comparison of Lazy Classification Algorithms Based on Deterministic and Inhibitory Decision Rules, RSKT 2008, Lecture Notes in Computer Science 5009, Springer, (2008), 55-62.

Długajczyk I., Jamroży Ł., Wojtoń A., Gajos M., Internet as a source of information on geomatics, chapter in: Geoinformation Challlenges, Ed. Małgorzata Gajos, Maria Styblińska, Sosnowiec, (2008), 55-64.

Domider R., Kotarski W., Superfraktale, rozdział w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2008), 253-260.

Doroz R., Metoda rozpoznawania podpisów za pomocą punktów charakterystycznych, rozdział w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2008), 311-318.

Doroz R., Mitas M., New Methods To Determine Similarity Of Signatures Based On Local Extremes, Journal of Medical Informatics & Technology, (2008), Vol. 12, 63-68.

Doroz R., Bargielski M.J., On Some Optimalization Of Signature Recognition, Journal of Medical Informatics & Technology, (2008), Vol. 12, 201?206.

Doroz R., Porwik P., Para T., Wróbel K., Dynamic signature recognition based on velocity changes of some features, Int. Journal of Biometrics, (2008), Vol. 1, No. 1, 47-62.

Dyszkiewicz A., Połeć P., Zajdel J., Chachulski D., Pawlus B., Use of computer system for cell hybridisation in biotechnology and medicine, Advances in Soft Computing 47, (2008), 335-344.

Dyszkiewicz A., Wróbel Z., Opara J., Computerised system for evaluation of asymmetry of postural parameter coefficients in scolioses, Procedings Internation Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing, (2008), 277-280.

Froelich W., Wakulicz-Deja A., Associational Cognitive Maps for Medical Diagnosis Support, Proceedings of the International IIS?08 Conference, Zakopane, Academic Publishing House EXIT, Warsaw, (2008), 387-396.

Froelich W., Wakulicz-Deja A., Application of Fuzzy Cognitive Maps for Stock Market Modeling and Forecasting, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 5027, Springer-Verlag, (2008), 72-81.

Froelich W., Paradoks Simpsona, rozdział w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2008), 283-288.

Gajos M., Preface (Przedmowa), Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics), (2008), vol. VI, nr 1, 5-6, nr 2, 5-6.

Gajos M., The field of geoinformation within the systematics of sciences (Dziedzina geoinformacji w systematyce nauk), Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics ), (2008), vol. VI, nr 1, 73-79, Warszawa, Repozytorium Geomatyki (Repository of Geomatics), Tryb dostępu: http://ptip.org.pl//download/files/RG2008z1-Gajos.pdf.

Gajos M., Wyzwania dla geoinformacji, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Wystawa GIS Polonia 2008, Gazeta Uniwersytecka, (2008), nr 2 (162), 22.

Gdawiec K., Kotarski W., Fraktalne rozpoznawanie obiektów dwuwymiarowych, rozdział w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2008), 261-268.

Gościniak I., Gościniak-Pełka J., Reviev of GIS System ? Gathering, Procesing and Visualisation Of Geodata, Uniwersyty of Silesia ? SILGIS Association ? GIS Forum, Sosnowiec, (2008), 195-211.

Janik P., Janik M. A., Wróbel Z., Computer Simulations of Electric Properties of Organic and Non-organic Compounds, Advances in Soft Computing 47, (2008), 568-572.

Janik P., Janik M. A., Czekaj D., Kozielski L., Lisińska-Czekaj A., Wróbel Z., Computer simulation of diffusion influence on impedance spectrum in a two-component composite material, Procedings XI Symposium on Fast Ionic Conductors, Book of Abstracts, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, (2008).

Koprowski R., Wróbel Z., Identification of layers in a tomographic image of an eye based on the canny edge detection, Advances in Soft Computing 47, (2008), 232-239.

Koprowski R., Wróbel Z., Analysis of the inclination of elongated biological objects ? microtubules, Machine Graphics & Vision, (2008), Vol. 17, No. 1/2, 201-215.

Koprowski R., Wróbel Z., Kucypera K., 3D modeling of the growth and division of shoot apex meristem, Machine Graphics & Vision, (2008), Vol. 17, No. 4.

Koprowski R., Wróbel Z., Methods for acquiring geometrical properties in an image employed for determining image stereo-correspondence, Proceedings First International Congress on BioMedical Enginerering and Informatics Sanya (Chiny, May 27-30, 2008).

Koprowski R., Wróbel Z., Determining correspondence in stereovision images of patients with faulty posture, Proceedings First International Congress on BioMedical Enginerering and Informatics Sanya (Chiny, May 27-30, 2008).

Koprowski R., Wróbel Z., Analiza trakcji na tomograficznym obrazie oka, rozdział w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2008), 129-142.

Kostorz I., Prognozowanie i bilansowanie produkcji zakładu wzbogacania węgla z zastosowaniem modelu symulacyjnego, Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, (2008), 115-132.

Kotarski W., Lisowska A., The Read-Bajraktarevic Functional Equation and Selfsimilarity, Maplesoft, (2008), http://www.maplesoft.com/applications/app_center_view.aspx?AID=2376

Kotarski W., Lisowska A., A Note on Subdivision Curves, Maplesoft, (2008), http://www.maplesoft.com/applications/app_center_view.aspx?AID=2378

Kozak J., Algorytmy genetyczne w znajdowaniu wzorców i reguł, rozdział w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2008), 215-228.

Krieg A.H., Krol Z., Skadlubowicz P., Szleper A., Zeilhofer H.-F., Hefti F., Erstellung und Anwendung von computerbasierten 3D Patientenmodellen in der onkologischen Orthopädie, Proceedings 68 Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft fur Orthopedie, (2008).

Krieg A.H., Krol Z., Skadlubowicz P., Zeilhofer H.-F., Hefti F., Virtuelle Generierung von patientenindividuellen computergeformten Gerüsten zur Überbrückung von Beckendefekten nach Tumorresektionen, Proceedings 68 Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft fur Orthopedie, (2008).

Krol Z., Krieg A.H., Binkowski M., Skadlubowicz P., Zeilhofer H.-F., Hefti F., Entwicklung eines patientenspezifischen FEM-Beckenmodells für Behandlungsplanung in der onkologischen Orthopädie, Proceedings 68 Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft fur Orthopedie, (2008).

Lamża A., Wróbel Z., The clusterization process in an adaptative method of image segmentation, Advances in Soft Computing 47, (2008), 105-112.

Lisowska A., Szybki algorytm aproksymacji obrazu za pomocą falek geometrycznych wedgelet, rozdział w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2008), 269-276.

Lisowska A., Geometrical Multiscale Noise Resistant Method of Edge Detection, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, (2008), Vol. 5112, 182-191.

Lisowska A., Image Denoising with Second Order Wedgelets, International Journal of Signal and Imaging Systems Engineering, (2008), Vol. 1, No. 2, 90-98.

Marszał-Paszek B., Paszek P., Relations in decision tables, Intelligent Information Systems 2008, Academic Publishing House Exit, Warszawa, (2008), 397-403.

Marszał-Paszek B., Paszek P., Kozak J., Ukryte relacje w bazie wiedzy, rozdział w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2008), 91-100.

Moshkov M. Ju., Skowron A., Suraj Z., On Irreducible Descriptive Sets of Attributes for Information Systems, RSCTC 2008, Lecture Notes in Computer Science 5306, Springer-Verlag, (2008), 21-30.

Moshkov M. Ju., Skowron A., Suraj Z., Maximal consistent extensions of information systems relative to their theories. Information Sciences, 178(12), (2008), 260-262.

MoshkovM. Ju., Piliszczuk M., Zielosko B., On Partial Covers, Reducts and Decision Rules, Transactions on Rough Sets VIII, Lecture Notes in Computer Science 5084, Springer-Verlag, (2008), 251-288.

Moshkov M. Ju., Piliszczuk M., Zielosko B., Universal Problem of Attribute Reduction, Transactions on Rough Sets IX, Lecture Notes in Computer Science 5390, Springer-Verlag, (2008), 187-199.

Moshkov M. Ju., Skowron A., Suraj Z., Extracting Relevant Information about Reduct Sets from Data Tables, Transactions on Rough Sets IX. Lecture Notes in Computer Science 5390, Springer, (2008), 200-211.

Nowak A., Wakulicz-Deja A., Simiński, R., Knowledge representation for composited knowledge bases, Intelligent Information Systems 2008, Academic Publishing House Exit, Warszawa, 405-414.

Nowak A., Wakulicz-Deja A., The inference processes on composited knowledge bases, Intelligent Information Systems 2008, Academic Publishing House Exit, Warszawa, 2008, 415-422.

Nowak A., Wakulicz-Deja A., Simiński R., Two-way optimizations of inference for rule knowledge bases, Concurrency Specification And Programming CS&P 2008, Humbolt University in Berlin, Informatik ? Bericht, No. 225, (2008), 398-409.

Nowak R., Janikowski T., Janikowska G., Tkacz M., Gaździk T.Sz., Szota J., Mazurek U., Glycolysis in paravertebral muscle cells of patients with idiopathic scoliosis, Acta Biochim. Pol., (2008), Vol. 55, Suppl. 4, 148.

Nowak A., Analiza efektywności wnioskowania w złożonych bazach wiedzy, rozdział w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2008), 101-108.

Para T., Wykorzystanie dynamicznych cech podpisu oraz regresji liniowej w procedurach rozpoznawania, rozdział w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2008), 305-310.

Para T., Mitas M., Determining Signatures? Characteristic Features Using Statistical Methods, Journal of Medical Informatics & Technology, (2008), Vol. 12, 41-50.

Para T., Doroz R., Using dynamic features and linear regression to signature verification, chapter in: Biometria 2007, Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, (2008), 129-138.

Porwik P., Wróbel K., Signature Pre ? Procesing Based On Walsh Coefficients, Journal of Medical Informatics & Technology, (2008), Vol. 12, 57-62.

Porwik P., Proksa R., Word Extraction Method In Human Speech Processing, Journal of Medical Informatics & Technology, (2008), Vol. 12, 209-216.

Porwik P., Więcław Ł., A new efficient method of fingerprint image enhancement, International Journal of Biometrics, (2008), Vol. 1, No. 1, 36-46.

Sacewicz A., Wspomaganie edycji tekstu, rozdział w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2008), 337-340.

Sacewicz A., Froelich W., Kłopotek M.A, Linguistic decision support system for non-native language authors with the application of probabilistic language model, Proceedings of Artificial Intelligence Studies, Publishing House of University of Podlasie, (2008), Vol. 5(28), 51-57.

Sapota G., Wróbel Z., Sieci neuronowe w rozpoznawaniu parametrów ruchu człowieka, rozdział w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2008), 327-336.

Sieniewska B., Spółki Spin-off – forma organizacyjno-prawna transferu wiedzy, rozdział w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2008), 349-356.

Simiński R., Wykrywanie reguł powtórzonych z wykorzystaniem technik sieci Petriego, rozdział w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2008), 115-122.

Skinderowicz R., Zastosowanie systemów mrówkowych do grupowania danych, rozdział w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2008), 205-214.

Styblińska M., The ethical concerns about GIS, Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics), (2008), T. VI, nr 2, 87-94.

Styblińska M., Gajos M., Keeping the forests? information in long-term digital forms. Specific aspects of prevention, Chapter in: Integral Protection of Forests ? Scientific-Technological Platform, Belgrade, (2008), 143-147.

Styblińska M., The Carpathian heritage – the challenge for the future, Chapter in: Geoinformation Challlenges, ed. Małgorzata Gajos, Maria Styblińska, Sosnowiec, (2008), 269-278.

Styblińska M., Informacja publiczna – laboratorium, rozdział w: Podyplomowe Studia: Ochrona Informacji Niejawnych oraz Administracja Bezpieczeństwa Informacji, Edycja 2007/2008, red. Małgorzata Gajos, Justyna Przybylska, Sosnowiec, (2008), 5, CD-ROM.

Szewc A., Czym skutkuje oświadczenie o gotowości udzielenia licencji? Nowator XXI, (2008), nr 5, 6-7.

Szewc A., Czym są dla gminy sołectwa, dzielnice i osiedla, Rzeczpospolita, z dnia 20 listopada (2008).

Szewc A., Jak tworzyć sołectwa i dzielnice, Rzeczpospolita, z dnia 21 listopada 2008.

Szewc A., Oświadczenia majątkowe, Cz. 1. Wspólnota, (2008), nr 7, 30-31.

Szewc A., Oświadczenia majątkowe, Cz. 2. Wspólnota, (2008), nr 11, 34-35.

Szewc A., Oświadczenia majątkowe, Cz. 3. Wspólnota, (2008), nr 15, 36-37.

Szewc A., Radny w klubie sportowym, Wspólnota, (2008), nr 1, 26-27.

Szewc A., Udział w głosowaniu: prawo czy obowiązek? Wspólnota, (2008), nr 25, 36-37.

Szewc A., Udostępnianie teleadresowych danych radnych, Wspólnota, (2008), nr 39, 19-20.

Szewc T., Konstytucyjność skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowo-administracyjnym, Przegląd Sądowy, (2008), nr 5, 22-33.

Szewc T., Oceny kwalifikacyjne pracowników samorządowych po zmianach, Przegląd Prawa Publicznego, (2008), nr 1, 9-18.

Szewc T., Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Państwo i Prawo, (2008), z. 2, 87-96.

Szewc T., Ocena istniejącego kształtu odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników samorządowych, rozdział w: Stosunki pracy pracowników samorządowych, red. M. Stec, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, (2008).

Szewc A., Kępiński M., Własność przemysłowa. Związek Paryski, w: Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej, Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2008, 57-72.

Szewc A., Szymanek T., Zasada asymilacji, w: Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej, Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2008, 73-87.

Szewc A., Rozciągnięcie przepisów konwencji paryskiej na osoby niebędące przynależnymi państw związkowych, w: Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej, Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2008, 88-92.

Szewc A., Pierwszeństwo konwencyjne, w: Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej, Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2008, 93-128.

Szewc A., Osobiste uprawnienia wynalazców, w: Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej, Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2008, 135-137.

Szewc A., Porozumienia szczególne, w: Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej, Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2008, 393-395.

Szewc A., Stosowanie konwencji na terytorium, za którego stosunki międzynarodowe państwo związkowe ponosi odpowiedzialność, w: Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej, Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2008, 410-413.

Szewc A., Zobowiązanie państw związkowych do podjęcia środków niezbędnych do stosowania postanowień konwencji, w: Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej, Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2008, 414-415.

Szewc A., Rozstrzyganie sporów o interpretację lub stosowanie konwencji, w: Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej, Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2008, 423-427.

Tkacz M., Analiza danych z mikromacierzy w oparciu o możliwości współczesnych systemów bazodanowych, rozdział w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2008), 123-128.

Tkacz M., Dataset quantity reduction with RDBMS built-in mechanisms as specific data preprocessing for data mining algorithms, Academic Publishing House Exit, (2008).

Tkacz M., Wilczok A., Komputerowe wspomaganie gromadzenia i analizy danych z mikromacierzy oligonukleotydowych w badaniach ekspresji genów, rozdział w: Technologie informatyczne w medycynie, Red. Wróbel Z., Katowice, (2008).

Tkacz M. Bioinformatyka ? cóż to za hybryda?, rozdział w: Inżynieria Biomedyczna. Księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej, Red. Tadeusiewicz R., Wyd. AGH, Kraków, (2008).

Tkacz M., Technologia mikromacierzy, rozdział w: Inżynieria Biomedyczna. Księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej, Red. Tadeusiewicz R., Wyd. AGH, Kraków, (2008).

Tkacz M., Jak wyglądają biocząsteczki w trzech wymiarach (i dlaczego jest to istotne)?, rozdział w: Inżynieria Biomedyczna. Księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej, Red. Tadeusiewicz R., Wyd. AGH, Kraków, (2008).

Tkacz M., Przechowywanie danych i bioinformatyczne bazy danych, rozdział w: Inżynieria Biomedyczna. Księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej, Red. Tadeusiewicz R., Wyd. AGH, Kraków, (2008).

Tkacz M., Czy działam jak automat skończony? Rozdział w: Inżynieria Biomedyczna. Księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej, Red. Tadeusiewicz R., Wyd. AGH, Kraków, (2008).

Trynda K., Information Audit ? the Engagement of Information Technologies, chapter in: Geoinformation Challenges, ed. M.Gajos, M.Stybllińska, Uniwersytet Śląski, SILGIS, (2008), 285-290.

Trynda K., The advancement of information management processes, chapter in: Zarządzanie, Doskonalenie, Zmiany, ed. L.Jeziorski, S.Borkowski, Vol. 13, (2008), 87-90.

Wakulicz-Deja A., Problemy analizy złożonych danych medycznych, rozdział w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2008), 75-90.

Wakulicz-Deja A., Nowak A., From Information System to Decision Support System, Springer-Verlag, LNCS 5390, (2008), 379-404.

Wieczorek W., Charakterystyka języków bezkontekstowych podatnych na inferencję gramatyczną, rozdział w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2008), 289-294.

Więcław Ł., Metoda porównywania struktury minucji w oparciu o punkt referencyjny, rozdział w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2008), 319-326.

Więcław Ł., Porwik P., Local binarization and fingerprint area extraction in recognition systems, chapter in: Biometria 2007, Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, (2008), 97-106.

Wojaczyńska-Stanek K., Koprowski R., Wróbel Z., Gola M., Headache in Children?s Drawings, Journal of Child Neurology, Vol. 23, No. 2, (2008), 184-191.

Wróbel K., Doroz R., New Signature Similarity Measure Based On Average Differences, Journal of Medical Informatics & Technology, (2008), Vol. 12, 51-56.

Zielosko B., Piliszczuk M., Kocjan A., Generowanie częściowych reguł decyzyjnych, reduktów i testów i reduktów z wykorzystaniem danych umieszczonych w UCI ML Repository, rozdział w: Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2008), 109-114.

Zielosko B., Piliszczuk M., Greedy algorithm for attribute reduction, Fundamenta Informaticae 85 (1-4), (2008), 549-561.

Zielosko B., Piliszczuk M., Kocjan A., Classifiers based on partial reducts and partial decision rules, in: Kłopotek, M.A., Przepiórkowski, A., Wierzchoń, S.T. (eds.), Proc. Intelligent information systems, Academic Publishing House EXIT, (2008), 431-438.

Zielosko B., Piliszczuk M., Partial decision rules and partial reducts in classifcation process, Proc. Concurrency, specification and programming volume 3 (Gro? Väter See near Berlin, Germany), Humboldt University, Berlin, (2008), 556-562.

Zioło K., Sieniewska B., E-urząd – urząd dostępny przez Internet, rozdział w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. II, red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, (2008), 615-620.

Zyguła J., Proksa R., Neurological pathology classification system based on gait disorders with counter propagation neural network, Proc. of the 30th International Conference ASIS?08, Rożnov, Czech Republic, (2008), 135-140.