2009

Wykaz publikacji książkowych

(Ed.) Gajos M., Kereković D., Konieczna B., Styblińska M., Spread the Knowledge – project, (2009), Tryb dostępu: http://www.wiinom.us.edu.pl/index.php/do-pobrania/category/196-spread-the-knowledge.

Boryczka M., Simiński R., Wieczorek W., Programowanie obiektowe, Podręcznik akademicki, Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), wydanie elektroniczne.

Gajos M. (red.), Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, Materiały V Kongresu, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji niejawnych, Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), 1-198.

Gajos M. (red.), X lat ustawy o ochronie informacji niejawnych 1999-2009, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), 1-257.

Gajos M. (red.), Zalewski S. (aut.), Dylematy ochrony informacji niejawnych, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Katowice, (2009), 1-129.

Kotarski W., Gdawiec K., Machnik G.T., Basics of Modelling and Visualization, University of Silesia, Katowice, (2009), 1-110 + CD.

Lisowska A., Multiresolution Image Representations and their Applications, Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), 1-100 + CD.

Marszał-Paszek B., Paszek P. (red.), IT w biznesie: Eksploracja, analiza i wizualizacja danych, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 1-276, wydanie elektroniczne.

Marszał-Paszek B., Paszek P., Algorithms and Complexity Theory, University of Silesia, Institute of Computer Science, Katowice, (2009), 1-63 + CD.

Moshkov Ju.M., Piliszczuk M., Zielosko B., Partial Covers, Reducts and Decision Rules in Rough Sets: Theory and Applications, Springer-Verlag, (2009), 1-150.

Porwik P. (red.), Journal of Medical Informatics & Technologies, Zakład Systemów Komputerowych, Katowice, (2009), 1-258.

Porwik P. i inni, Biometrics and Kansei Engineering, Published by CPS (Conference Publishing Services), IEEE Computer Society Los Alamitos, California, USA, (2009).

Szewc A (red.), Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Administracji i Ekonomii w Bytomi, tom 1 (5), (2009).

Szewc A., Grzesiok A. (red.), Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Administracji i Ekonomii w Bytomiu, tom 2 (6), (2009).

Szewc A., Szewc T., Działalność uchwałodawcza rady gminy, Opracowanie monograficzne, Municipium, Warszawa, (2009), 1-18.

Szewc A., Szewc T., Procedura uchwałodawcza w JST, Opracowanie monograficzne, Municipium, Warszawa, (2009), 6-23.

Tkacz M., Wilczok T., Introduction to Bioinformatics, University of Silesia, Institute of Computer Science, Katowice, (2009), 1-63 + CD.

Tkacz M., Wróbel Z. (red.), IT w medycynie: Analityk danych przyrodniczych, Skrypt, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 1-266, wydanie elektroniczne.

Tkacz M., Wróbel Z. (red.), IT w medycynie: Bioinformatyka, Skrypt, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2009, 1-274, wydanie elektroniczne.

Trynda K. (red.), IT w biznesie: Elektroniczny biznes, Skrypt, Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), wydanie elektroniczne.

Wakulicz-Deja A. (red.),  Wybrane zagadnienia analizy danych, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), wydanie elektroniczne.

Wakulicz-Deja A. (red.), Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 1-410.

Wakulicz-Deja A., Nowak-Brzezińska A., Simiński R., Sztuczna inteligencja – systemy ekspertowe, Podręcznik akademicki, Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), wydanie elektroniczne.

Wilczok T., Tkacz M., Introduction to Molecular Biology and Molecular Genetics, University of Silesia, Institute of Computer Science, Katowice, (2009), 1-99 + CD.

Wykaz artykułów opublikowanych

Binkowski M., Wróbel Z., Algorytm automatycznego generowania modelu elementów skończonych mikrostruktur tkanki kostnej, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 221-224.

Bińczyk E., Gajos M., Przybylska J., Udział Uniwersytetu Śląskiego w modelu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, w: X lat ustawy o ochronie informacji niejawnych 1999-2009, Gajos M. (red.), Katowice, (2009), 7-17.

Błaszczyk R., Przetwarzanie w Oracle 10g, w: Bazy danych w środowisku Oracle, Błaszczyk R., Zielosko B. i in, Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), wydanie elektroniczne.

Boryczka M., Ant Colony Programming: Application of Ant Colony System to Function Approximation, in: Intelligent Systems for Automated Learning and adaptation: Emerging Trends and Applications, Chiong R. (ed.), IGI Global (Information Science Reference), New York, (2009), 248-272.

Boryczka M., Podstawy programowania, w: IT w medycynie Analityk danych przyrodniczych, Tkacz M., Wróbel Z. (red.), Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), 81-97, wydanie elektroniczne.

Boryczka M., Programowanie, w: IT w medycynie Bioinformatyka, Tkacz M., Wróbel Z. (red.), Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), 51-70, wydanie elektroniczne.

Boryczka U., Juszczuk P., Kłosowicz L., A Comparative Study of Various Strategies in Differential Evolution, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Zeszyt nr 169, (2009), 19-26.

Boryczka U., Kozak J., A New Heuristic function in Ant-Miner approach, 11th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2009), Artificial Intelligence and Decision Support Systems, Mediolan, Włochy, (2009), 33-38.

Boryczka U., Kozak J., New algorithms for generation decision trees – Ant-Miner and its modifications, Foundations of Computational, Intelligence Volume 6, Springer Series – Studies in Computational Intelligence, Vol. 206, Springer, (2009), 229-262.

Boryczka U., Kozak J., Skinderowicz R., Parellel Ant-Miner. Parellel implementation of an ACO techniques to discover classification rules with OpenMP, 15th International Conference on Soft Computing – MENDEL 2009, Brno, Republika Czeska, (2009), 197-205.

Boryczka U., Kozak J., Skinderowicz R., Wpływ modyfikacji funkcji heurystycznej na algorytm Ant-Miner, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 177-188.

Boryczka U., Polak I., Cumulation of Pheromone Values In Web Searching Algorithm, in: Man –Machine Interactions, AICS 59, Cyran K.A. (ed.), Springer-Verlag, Advances in Intelligent and Soft Computing 59, (2009), 515-522.

Boryczka U., W pełni informowalna optymalizacja stadna cząsteczek, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 165-176.

Chabior M., Funkcjonalna charakterystyka porównawcza wybranych internetowych baz danych biomedycznych z uwzględnieniem metod Data Miting, w: Zastosowania Internetu, Grzywak A., Pikiewicz P. (red.), Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, (2009), 94-101.

Chabior M., Pozyskiwanie wiedzy z rozproszonych źródeł danych, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 313-320.

Chodacki M., Gościniak I., Built-In Self-Test Evolutionary Design, Proceedings of XXXIth International Autumn Colloquium Advanced Simulation of Systems ASIS 2009, Olomouc, Czech Republic, (2009), 93-98.

Chodacki M., Michalski D., Genetic Algorithms based on Stochastic Model for Pseudorandom Test Structure Desing, Proceedings of 10th International Carpathian Control Conference ICCC 2009, Zakopane, Poland, (2009), 391-394.

Chodacki M., Michalski D., Genetic Algorithms in Pseudorandom Testing of Medical Digital Circuits, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 13, (2009), 209-214.

Czech Z.J., A parallel simulated annealing algorithm as a tool for fitness landscape exploration, in: Parallel and Distributed Computing, IN-TECH: Open Access Books, (2009).

Czech Z.J., Scalability of paralel systems: a case study, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 151-158.

Domańska D., Wojtylak M., Selection criteria of forecast pollution concentrations using collateral informations, Computer Methods and Systems, Kraków, (2009), 213-218.

Domider R., Kotarski W., Image transformation using fractals and superfractals, 7th Conference on Computer Methods and Systems, Kraków, (2009), 397-400.

Doroz R., Bugdol M., Signature verification based on individual characteristic features, in: Monograph Biometrics, Biometry – special issue, Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, (2009), 77-86.

Doroz R., Wrobel K., Method of Signature Recognition with the Use of the Mean Differences,  Proceedings of the ITI 2009 31st Int. IEEE Conference on Information Technology Interfaces, Cavtat, Croatia, (2009), 231-235.

Doroz R., Wróbel K., Porwik P.. Signatures recognition method by using the normalized Levenshtein distance, Journal of Medical Informatics &Technologies, Vol. 13, (2009), 73-77.

Doroz R., Zastosowanie metod statystycznych w procesach rozpoznawania podpisów, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 289-296.

Dyszkiewicz A., Połeć P., Zajdel J. (doktorant ZKSB), Pawlus B., Chachulski D. (doktorant ZKSB), Kępiński P. (doktorant ZKSB), Collimation of X-Ray diagnostic bundle by means of steering ferro fluid, International Conference on Biomedical Electronics and Devices, BIODEVICES, (2009), 441-447.

Froelich W., Juszczuk P., Predictive Capabilities of Adaptive and Evolutionary Fuzzy Cognitive Maps – A Comparative Study, in: Intelligent Systems for Knowledge Management, Ngoc Thanh Nguyen, Szczerbicki E. (Eds.), Studies in Computational Intelligence, Springer, (2009), Vol. 252, 153-174.

Froelich W., Rozmyte sieci kognitywne, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 145-150.

Froelich W., Systemy informatyczne e-biznesu, w: IT w biznesie: Elektroniczny biznes, Skrypt, Skrypt, Trynda K. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 151-172 wydanie elektroniczne.

Froelich W., Systemy uczące się, w: Wybrane zagadnienia analizy danych, Skrypt, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 97-121, wydanie elektroniczne.

Froelich W., Wakulicz-Deja A., Mining Temporal Medical Data Using Adaptive Fuzzy Cognitive Maps, Proceedings of the HSI’09, 2nd International Conference on Human System Interaction, Lucia Lo Bello, Giancarlo Iannizzotto (Eds.), IEEE Catalog  Number: CFP0921D-USB, Library of Congress: 2009900916, (2009), 16-23.

Gajos M., Bibliography of GIS – Supplement 2006-2009, in: Time, GIS and Future, Zagreb, (2009), 277-287.

Gajos M., GIS. Teoria i praktyka, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, (2009).

Gajos M., Participation of Croatia and Poland in GIS Co-operation, in: Time, GIS and Future, Zagreb, (2009), 269-276.

Gajos M., Pracownia dyplomowa, Seminarium, w: Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji, Program, Gajos M., Wróbel Z., Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), 335-339.

Gajos M., Pracownia dyplomowa, Seminarium, w: Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji, Skrypt, Gajos M., Wróbel Z., Oprac. Przybylska J., Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), CD.

Gajos M., Pracownia dyplomowa, Seminarium, w: Zarządzanie systemem jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji, Program, Gajos M., Wróbel Z.,  Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), 309-313.

Gajos M., Pracownia dyplomowa, Seminarium, w: Zarządzanie systemem jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji, Skrypt, Gajos M., Wróbel Z. (red.), Oprac. Przybylska J., Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), CD.

Gajos M., Prawne aspekty przetwarzania danych, w: IT w medycynie: Analityk danych przyrodniczych, Tkacz M., Wróbel Z. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 105-128.

Gajos M., Prawne i etyczne aspekty e-biznesu, w: IT w biznesie: Elektroniczny biznes, Trynda K. (red.), Uniwersytet Śląski, Instytut Informatyki, Sosnowiec, (2009), 5-29.

Gajos M., Prawne i etyczne aspekty przetwarzania danych, W: IT w biznesie: Eksploracja, analiza i wizualizacja danych, Marszał-Paszek, Paszek P. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 257-276.

Gajos M., Prawne i etyczne aspekty w bioinformatyce, w: IT w medycynie: Bioinformatyka, Tkacz M., Wróbel Z. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 157-181.

Gajos M., Wróbel Z.., Kształcenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji na Uniwersytecie Śląskim w ramach programu UE, w: Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, Materiały V Kongresu, Gajos M. (red.), Katowice, (2009), 33-36.

Gdawiec K., Fractal Interpolation in Modeling of 2D Contours, Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 50, No. 3, (2009), 421-430.

Gdawiec K., Fractal Recognition of Shapes, Proceedings of the Eurocon 2009 Conference, IEEE, (2009), 353-358.

Gdawiec K., Kotarski W., Lisowska A., Fractal Rendering of Arbitrary Catmull-Clark Surfaces, Proceedings of the 7th Conference on Computer Methods and Systems, Kraków, (2009), 401-406.

Gdawiec K., Shape Recognition using Partitioned Iterated Function Systems, Springer-Verlag, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 59, (2009), 451-458.

Grzesiczak M., Ochrona informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, Rzecznik Patentowy, (2009), nr 1 (60), 21-42.

Jach T., Współczesne moduły automatycznego sprawdzania pisowni dla języka polskiego i angielskiego, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 369-376.

Juszczuk P., Froelich W., Learning Fuzzy Cognitive Map Using a Differential Evolution Algorithm, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 3B,  (2009), 108-112.

Juszczuk P., Zastosowanie ewolucji różnicowej do uczenia sieci kognitywnych, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.),  Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 321-326.

Karwiński M., Wykorzystanie syntaktyki zdania w języku angielskim w celu poprawy mechanizmów wyszukiwania i klasyfikacji dokumentów, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 361-368.

Kereković D., Wróbel Z., Buntak K., Building integrated management syste-BIMS the developed reserch and aplication of „BIS Machine” method, International Conference and Exhibition GIS Odyssey 2009, Geographical Information System, (2009), 111-120.

Kłosowicz L., Wykorzystanie systemów rojowych do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 327-332.

Koprowski R., Akwizycja danych przyrodniczych, w: IT w Medycynie – Analityk danych przyrodniczych, Tkacz M., Wróbel Z. (red.), Katowice, UŚ, (2009), 191-210, wydanie elektroniczne.

Koprowski R., Wróbel Z., Detektor obiektów prawie równoległych na obrazach cyfrowych, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 211-220.

Koprowski R., Wróbel Z., Hierarchic approach in the analysis of tomographic eye image, Springer-Verlag, Advances in Intelligent and Soft Computing, 57, Computer Recognition Systems 3, (2009), 463-470.

Koprowski R., Wróbel Z., Layers recognition in tomographic eye image based on random contour analysis, Springer-Verlag, Advances in Intelligent and Soft Computing, 57, Computer Recognition Systems 3, (2009), 471-478.

Kotarski W., Gdawiec K., Machnik G., Fractal Based Progressive Representation of 2D Contours, Proceedings of the 7th Conference on Computer Methods and Systems, Kraków, (2009), 407-412.

Kotarski W., Gdawiec K., Proste i odwrotne schematy podziału, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 229-238.

Kotarski W., Lisowska A., Superfractal forms, Maplesoft, (2009), http://www.maplesoft.com/applications/view.aspx?SID=35009

Lisowska A., Efficient Denoising of Images with Smooth Geometry, Springe-Verlag, Lecture Notes in Computer Science, (2009), Vol. 5575, 617-625.

Lisowska A., Kaczmarzyk T., Kompresja obrazów krawędziowych z wykorzystaniem falek beamlet, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 239-246.

Lisowska A., Multiscale Moments-Based Edge Detection, Proceedings of EUROCON ’09 Conference, St.Petersburg, Rosja, (2009), 1414-1419.

Łysek T., Tworzenie nowoczesnych aplikacji biznesowych, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 383-392.

Marszał-Paszek B., Algorytmy i struktury danych, w: IT w medycynie Bioinformatyka, Skrypt, Tkacz M., Wróbel Z. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 73-100, wydanie elektroniczne.

Marszał-Paszek B., Eksploracja danych biznesowych, w: IT w biznesie: Eksploracja, analiza i wizualizacja danych, Skrypt, Marszał-Paszek B., Paszek P. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 73-112, wydanie elektroniczne.

Marszał-Paszek B., Funkcje przekonań w teorii zbiorów przybliżonych oraz ich zastosowania, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 111-118.

Marszał-Paszek B., Metody i techniki klasyfikacji obiektów, w: Wybrane zagadnienia analizy danych, Skrypt, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice (2009), 79-98, wydanie elektroniczne.

Marszał-Paszek B., Paszek P., Wakulicz-Deja A., Classification Algorithms Based on Template’s Decision Rules, in: Man –Machine Interactions, AICS 59, Cyran K.A. (ed.), Springer-Verlag, Advances in Intelligent and Soft Computing 59, (2009), 321-325.

Marzec M., Koprowski R., Wróbel Z., Automatyczny pomiar temperatury na termogramach podstawą diagnostyki bólów głowy, Materiały IX Sympozjum pt. Modelowanie i Pomiary w Medycynie – MPM-2009, Wyd. AGH Kraków, (2009), 151-156.

Marzec M., Koprowski R., Wróbel Z., Automatyczny pomiar temperatury na termogramach w diagnostyce bólów głowy, Materiały IX Konferencji pt. Termografia i Termometria w Podczerwieni, Wyd. Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej, Polski Komitet Optoelektroniki SEP, (2009), 109-110.

Marzec M., Koprowski R., Wróbel Z., Wyznaczanie charakterystycznych obszarów twarzy na zdjęciach termowizyjnych, Inżynieria Biomedyczna (Acta Bio-Optica et Informatica Media) 2, (2009), Vol. 15, 149-152.

Marzec M., Koprowski R., Wróbel Z., Automatyczny pomiar temperatury na termogramach w diagnostyce bólów głowy, Pomiary Automatyka Kontrola, (2009), Vol. 55, Nr 11, 923-926.

Moshkov Ju.M., Piliszczuk M., Zielosko B., Greedy Algorithm for Construction of Partial Association Rules, Fundamenta Informaticae 92, (2009), 259-277.

Moshkov Ju.M., Piliszczuk M., Zielosko B., Greedy Algorithm with Weights for Construction of Partial Association Rules, Fundamenta Informaticae 94, (2009), 101-120.

Moshkov Ju.M., Piliszczuk M., Zielosko B., On Construction of Partial Association Rules, Springer-Verlag, Lecture Notes in Computer Science 5589, (2009), 176-183.

Moshkov Ju.M., Piliszczuk M., Zielosko B., On Construction of Partial Association Rules with Weights, Advances in Soft Computing, Vol. 59, (2009), 229-237.

Niedzielska I., Niedzielski Z., Tkacz M., Orawczyk K., Ziaja K., Starzewski J., Mazurek U., Markowski J., Toll-like receptors and the tendency of normal mucous membrane to transform to polyp or colorectal cancer, Journal of Physiology and Pharmacology, (2009), Vol. 60, Suppl. 1, 65-71.

Nowak-Brzezińska A., Simiński R., Wakulicz-Deja A., Inference Algorithms for Hierarchical Knowledge Bases, in: Recent Advances in Intelligent Information Systems, Kłopotek M.A. et al. (red.), Academic Publishing House EXIT, Warszawa, (2009), 567–578.

Nowak-Brzezińska A., Wakulicz-Deja A., Metody reprezentacji skupień reguł dla złożonych baz wiedzy, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 101-110.

Nowak-Brzezińska A., Wakulicz-Deja A., The way of rules representation in composited knowledge bases, in: Man –Machine Interactions, AICS 59, Cyran K.A. (ed.), Springer-Verlag, Advances in Intelligent and Soft Computing 59, (2009), 175-182.

Nowak-Brzezińska A., Xięski T., Jach T., Analiza hierarchicznych i niehierarchicznych algorytmów grupowania dla dokumentów tekstowych, Studia informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, (2009), Vol. 30, No. 2A (83), 245-258.

Nowak-Brzezińska A., Zielosko B., Clustering of partial decision rules, in: Man –Machine Interactions, AICS 59, Cyran K.A. (ed.), Springer-Verlag, Advances in Intelligent and Soft Computing 59, (2009), 183-190.

Nowak-Brzezińska A., Zielosko B., Inference Processes on Clustered Partial Decision Rules, in: Recent Advances in Intelligent Information Systems, Kłopotek M.A. et al. (red.), Academic Publishing House EXIT, Warszawa, (2009), 579–588.

Nowak-Brzezińska A., Analiza danych biznesowych, w: IT w biznesie: Eksploracja, analiza i wizualizacja danych,  Skrypt, Marszał-Paszek B., Paszek P. (red.), Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, Instytut Informatyki, (2009), 45-71, wydanie elektroniczne.

Nowak-Brzezińska A., Biostatystyka i statystyczne metody analizy danych, w: IT W medycynie: analityk danych przyrodniczych, Skrypt, Tkacz M., Wróbel Z. (red.), Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), 9-34, wydanie elektroniczne.

Nowak-Brzezińska A., Odkrywanie wiedzy z danych i raportowanie, w: IT w medycynie: analityk danych przyrodniczych, Skrypt, Tkacz M., Wróbel Z. (red.), Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), 35-52, wydanie elektroniczne.

Nowak-Brzezińska A., Statystyczne metody analizy danych, w: Wybrane zagadnienia analizy danych,  Skrypt, Wakulicz-Deja A. (red.), Uniwersytet Śląski, Katowice, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, (2009), 21-48, wydanie elektroniczne.

Olex–Zarychta D., Koprowski R., Sobota G,. Wrobel Z., Asymmetry of magnetic motor evoked potentials recorded in calf muscles of dominant and non dominant lower extremity, BMC Neuroscience Letters 459, (2009), 74–78.

Paszek P., Elementy eksploracji danych, w: IT w biznesie: Elektroniczny biznes, Skrypt, Skrypt, Trynda K. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 45-88, wydanie elektroniczne.

Paszek P., Elementy eksploracji danych, w: IT w medycynie Bioinformatyka, Skrypt, Tkacz M., Wróbel Z. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2009, 183-232, wydanie elektroniczne.

Paszek P., Marszał-Paszek B., Reguły niedeterministyczne w systemach decyzyjnych, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 119-126.

Paszek P., Statystyczne metody analizy danych, w: IT w biznesie: Eksploracja, analiza i wizualizacja danych, Skrypt, Marszał-Paszek B., Paszek P. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 11-44, wydanie elektroniczne.

Paszek P., Zaawansowane systemy analizy danych, w: Wybrane zagadnienia analizy danych, Skrypt, Wakulicz-Deja A. (red.), Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, (2009), 49-78, wydanie elektroniczne.

Porwik P., Doroz R., Wróbel K., A New signature similarity measure, IEEE World Congress on Nature and Biologically Inspired & CISIM 2009, Coimbatore, India, (2009), 1022-1027.

Porwik P., Proksa R., Endpoints detection level for isolated words recognition, in: Monograph Biometrics, Biometry – special issue, Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, (2009), 49-62.

Porwik P., The biometric passport. The technical requirements and possibilities of using, International IEEE Multi-Conference on Biometrics and Kansei Engineering – ICBAKE’09, (2009), 25-29.

Porwik P., The dedicated decision support system in recognition of some uncertain disease entities, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 13, (2009), 97-100.

Porwik P., Więcław Ł. A new fingerprint ridges frequency determination method, IEICE Electronics Express, (2009), Vol. 6, No. 3, 154-160.

Porwik P., Więcław Ł., Fingerprint ridges distance measurement from bitmap images, in: Monograph Biometrics, Biometry – special issue, Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, (2009), 39-48.

Porwik P., Wróbel K., Doroz R., A new method of handwritten signature recognition based on different similarity measure, in: Monograph Image Processing & Communications Challenges, Academy Publishing House EXIT, (2009), 278-285.

Porwik P., Wróbel K., Doroz R., The Polish coins denomination counting by using oriented Circular Hough Transform, 6th International Conference on Computer Recognition Systems 3 – CORES’09, Springer-Verlag, Advances in Soft Computing, (2009), Vol. 57, 569-576.

Porwik P., Wróbel K., Doroz R. Signature recognition metod by means of the Windows technique, Image Processing & Communications an international Journal, (2009), Vol. 14/2-3, 43-50.

Proksa R., Metody detekcji granic słowa dla zaszumionych sygnałów mowy, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 278-288.

Proksa R., Visualization of stages of determining cepstral factors in speech recognition systems, Journal of Medical Informatics &Technologies, Vol. 13, (2009), 121-130.

Sacewicz A., Kłopotek M.A., Froelich W., A New Searching Scheme within Bayesian Belief Network for Recommending Words, in: Recent Advances in Intelligent Information Systems, Kłopotek M.A. et al. (red.), Academic Publishing House EXIT, Warszawa, (2009), 589-595.

Sacewicz A., Wnioskowanie w drzewiastych sieciach Bayesa, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 199-204.

Sapota G., Wróbel Z., Sieci neuronowe w modelowaniu i kontroli lokomocji dwunożnej człowieka, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 247-256.

Sieniewska B., Pozytywne i negatywne strony e-administracji, w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2, Knosali R. (red.), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, (2009), 392-398.

Simiński R., Aplikacje internetowe, w: IT w medycynie: analityk danych przyrodniczych, Skrypt, Tkacz M. (red.), Wróbel Z., Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), 211-229, wydanie elektroniczne.

Simiński R., Decision units approach in knowledge base modeling, in: Recent Advances in Intelligent Information Systems, Kłopotek M.A. et al. (red.), Academic Publishing House EXIT, Warszawa, (2009), 597-606.

Simiński R., Programowanie obiektowe, w: IT w biznesie: Eksploracja, analiza i wizualizacja danych, Skrypt, Marszał-Paszek B., Paszek P. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 153-210, wydanie elektroniczne.

Simiński R., Programowanie w środowisku Internetu, w: IT w medycynie Bioinformatyka, Skrypt, Tkacz M., Wróbel Z. (red.), Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), 143-156, wydanie elektroniczne.

Simiński R., Szkieletowy system ekspertowy jako aplikacja WWW, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 135-144.

Simiński R., Zarządzanie projektem i projekt specjalizacyjny, w: IT w biznesie: Eksploracja, analiza i wizualizacja danych, Skrypt, Marszał-Paszek B., Paszek P. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 225-243, wydanie elektroniczne.

Simiński R., Zarządzanie projektem w biznesie, w: IT w biznesie: Elektroniczny biznes, Skrypt, Trynda K. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 31-44, wydanie elektroniczne.

Skadłubowicz P., Król Z., Wróbel Z., Hefti F., Krieg A., Using of statistical shape models for pelvis reconstruction in the oncologic surgery, Journal of Medical Informatics & Technologies, (2009), Vol. 13, 151-156.

Skinderowicz R., Kozak J., Współpraca między procesami w równoległym algorytmie symulowanego wyżarzania dla problemu trasowania pojazdów z oknami czasowymi, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 189-198.

Szewc  T., Model samorządu terytorialnego w Polsce a standardy europejskie (15 lat po ratyfikacji Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego), w: Samorząd terytorialny. Ale jaki?, Lutrzykowski A. (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, (2009), 9-21.

Szewc A., Kto wypłaci odprawę prezydentowi miasta, Rzeczpospolita 2009 z 9 kwietnia 2009, Gazeta Prawa i Podatków, (2009), nr 70/084, 10.

Szewc A., Najważniejsza jest umowa o pracę, Rzeczpospolita 2009, nr 230, Poradnik dla samorządów, (2009), 2.

Szewc A., Prawa używaczy, w: Ochrona własności intelektualnej w działalności naukowo-badawczej, Adamczak A. (red.), Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, (2009), z. 32, 159-189.

Szewc A., Przejście patentu obciążonego licencją, w: Ochrona własności intelektualnej w działalności naukowo-badawczej, Adamczak A. (red.), Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, (2009), z. 32, 191-199.

Szewc A., Racjonalizacja nadal potrzebna, Temat Miesiąca, (2009), nr 7-9, 3-9.

Szewc A., Rola i znaczenie samorządu terytorialnego w demokratycznym państwie prawnym, Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Administracji i Ekonomii w Bytomiu, (2009), nr 2(6).

Szewc A., Stosunek pracy z wójtem nawiązuje przewodniczący rady gminy, Rzeczpospolita 2009 z 25 marca 2009, Gazeta Prawa i Podatków, (2009), nr 59/071, 10.

Szewc A., Szewc T., Komputerowe wspomaganie tworzenia przepisów gminnych (założenia i koncepcja systemu wspomagającego), w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.),  Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 377-382.

Szewc A., Szewc T., Nowa ustawa o pracownikach samorządowych, Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Administracji i Ekonomii w Bytomiu, (2009), nr 1(5), 28–39.

Szewc A., W jaki sposób wynagradzać pracowników samorządowych, Rzeczpospolita 2009, nr 230, Poradnik dla samorządów, (2009), 6.

Szewc A., Wynalazki biotechnologiczne, Cz. 1,  w: Szczególne aspekty ochrony własności intelektualnej, Opole 2009 Własność Intelektualna, z. 7, ZNPO Nr 333, (2009), 9-24.

Tanck E., Van Aken J. B., Van der Linden Y. M., H.W. Schreuder B., Binkowski M., Huizenga H., Verdonschot N., Pathological fracture prediction in patients with metastatic lesions can be improved with quantitative computed tomography based computer models, Bone 45, (2009), 777-783.

Tkacz M., Bioinformatyczne bazy danych, w: IT w medycynie – Bioinformatyka, Skrypt, Tkacz M., Wróbel Z. (red.), Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), 267-272, wydanie elektroniczne.

Tkacz M., Bioinformatyka a biologia obliczeniowa, w: Podstawy Inżynierii Biomedycznej, Tadeusiewicz R., Augustyniak P. (red.), tom II, Kraków, (2009), 277-289.

Tkacz M., Knowledge Acquisition Problems in Bioinformatics, in: Recent Advances in Intelligent Information Systems, Kłopotek M.A. et al. (red.), Academic Publishing House EXIT, Warszawa (2009), 608-615.

Tkacz M., Nowak-Brzezińska A., Błahut E., Oprogramowanie specjalistyczne, w: IT w medycynie Bioinformatyka, Skrypt, Tkacz M., Wróbel Z. (red.), Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), 253-255, wydanie elektroniczne.

Tkacz M., Ocena jakości danych, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 205-208.

Tkacz M., Oprogramowanie specjalistyczne, w: IT w medycynie: analityk danych przyrodniczych, Skrypt, Tkacz M., Wróbel Z. (red.), Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), 251-255, wydanie elektroniczne.

Tkacz M., Technologia mikromacierzy, w: Podstawy Inżynierii Biomedycznej,  Tadeusiewicz R., Augustyniak P. (red.), tom II, Kraków, (2009), 513-537.

Tkacz M., Waller T., Zapart D., Języki skryptowe, w: IT w medycynie – analityk danych przyrodniczych, Skrypt, Tkacz M., Wróbel Z. (red.), Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), 125-159, wydanie elektroniczne.

Tkacz M., Waller T., Zapart D., Technologie informacyjne, w: IT w medycynie – analityk danych przyrodniczych, Skrypt, Tkacz M., Wróbel Z. (red.), Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), 161-180, wydanie elektroniczne.

Tkacz M., Wilczok T., Analiza i interpretacja danych przyrodniczych, w: IT w medycynie: analityk danych przyrodniczych, Skrypt, Tkacz M., Wróbel Z. (red.), Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), 257-262, wydanie elektroniczne.

Tkacz M., Wilczok T., Podstawy bioinformatyki, w: IT w medycynie – Bioinformatyka, Skrypt, Tkacz M., Wróbel Z. (red.), Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), 257-265, wydanie elektroniczne.

Tkacz M., Wizualizacja biomolekuł, w: Podstawy Inżynierii Biomedycznej, Tadeusiewicz R., Augustyniak P. (red.), tom II, Kraków, (2009), 461-477.

Trynda K., Biznes elektroniczny, w: IT w biznesie – eksploracja i analiza danych, Skrypt, Marszał-Paszek B., Paszek P. (red.), Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), 245-256, wydanie elektroniczne.

Trynda K., Firma w Internecie, w: IT w biznesie – elektroniczny biznes, Skrypt, Trynda K. (red.), Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), 109-124, wydanie elektroniczne.

Trynda K., Projektowanie aplikacji internetowych, w: IT w biznesie – eksploracja i analiza danych, Skrypt, Marszał-Paszek B., Paszek P. (red.), Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), 211-224, wydanie elektroniczne.

Trynda K., Współczesne metody zarządzania organizacjami, w: IT w biznesie – elektroniczny biznes, Skrypt, Trynda K. (red.), Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), 125-150, wydanie elektroniczne.

Wakulicz-Deja A., Poblemy analizy złożonych danych medycznych (część II), w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 87-100.

Wakulicz-Deja A., Przybyła-Kasperek M., Global decisions Taking on the Basis of Multi-Agent System with a Hierarchical Structure and Density-Based Algorithm, Concurrency, Specification and Programming CS&P 2009, Uniwersytet Warszawski, (2009), 616-627.

Wakulicz-Deja A., Przybyła-Kasperek M., Hierarchical Multi–Agent System, in: Recent Advances in Intelligent Information Systems, Kłopotek M.A. et al. (red.), Academic Publishing House EXIT, Warszawa, (2009).

Wakulicz-Deja A., Przybyła-Kasperek M., Podejmowanie decyzji globalnej z zastosowaniem hierarchicznego systemu wieloagnetowego oraz algorytmu mrówkowego, Studia informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Vol. 30, No. 2A (83), (2009), 213-227.

Wieczorek W., Algorytm dekompozycji języka skończonego, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 159-164.

Wieczorek W., An algorithm for the decomposition of finite languages, Logic Journal of the IGPL, doi:10.1093/jigpal/jzp032, (2009), 12.

Wieczorek W., Metaheuristics for the Decomposition of Finite Languages, in: Recent Advances in Intelligent Information Systems, Kłopotek M.A. et al. (red.), Academic Publishing House EXIT, Warszawa, (2009), 495-505.

Więcław Ł., A minutiae-based matching algorithms in fingerprint recognition systems, Journal of Medical Informatics &Technologies, Vol. 13, (2009), 65-72.

Więcław Ł., Metoda wyznaczania częstotliwości występowania listewek skórnych na obrazach linii papilarnych, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 297-302.

Więcław Ł., Porwik P., Tomaszycki K., Metody poprawy jakości cyfrowych obrazów linii papilarnych, Konferencja międzynarodowa 100 lat daktyloskopii na Ziemiach Polskich, Warszawa, (2009).

Wróbel K., Doroz R., The new method of signature recognition based on least squares contour alignment, Proceedings of the International IEEE Multi-Conference on Biometrics and Kansei Engineering – ICBAKE’09, (2009), 80-83.

Wróbel K., Doroz R., New method for finding a reference point in fingerprint images with the use of the IPAN99 algorithm, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 13, (2009), 59-63.

Wróbel Z., Metody analizy informacji obrazowej, w: IT w Medycynie – Analityk danych przyrodniczych, Tkacz M., Wróbel Z. (red.), Katowice, UŚ, (2009), 231-248, wydanie elektroniczne.

Xięski T., Wybrane aspekty procesu grupowania danych, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 303-312.

Zielosko B., Bazy danych i podstawy programowania SQL, w: IT w medycynie Analityk danych przyrodniczych, Skrypt, Tkacz M., Wróbel Z. (red.), Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), 53-66, wydanie elektroniczne.

Zielosko B., Bazy danych z elementami programowania w SQL, w: IT w medycynie Bioinformatyka, Skrypt, Tkacz M., Wróbel Z. (red.), Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), 27-49, wydanie elektroniczne.

Zielosko B., Marszał-Paszek B., Paszek P., Partial and Nondeterministic Decision Rules in Classification Process, in: Recent Advances in Intelligent Information Systems, (red.) Kłopotek M.A. et al., Academic Publishing House EXIT, Warszawa, (2009), 629-638.

Zielosko B., Piliszczuk M., Klasyfikacja danych z wykorzystaniem częściowych reguł decyzyjnych i częściowych reduktów, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2009), 127-134.

Zielosko B., Projektowanie relacyjnych baz danych, w: Bazy danych w środowisku Oracle, Skrypt, Błaszczyk R., Zielosko B. i in. (red.), Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), wydanie elektroniczne.

Zielosko B., Systemy baz danych, w: Wybrane zagadnienia analizy danych, Skrypt, Wakulicz-Deja A. (red.), Uniwersytet Śląski, Katowice, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, (2009), 7-20 wydanie elektroniczne.

Zielosko B., Techniki pozyskiwania danych, w: IT w medycynie Analityk danych przyrodniczych, Skrypt, Tkacz M., Wróbel Z. (red.), Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, (2009), 67-80, wydanie elektroniczne.

Zielosko B., Zaawansowane technologie bazodanowe i hurtownie danych, w: IT w biznesie Eksploracja, analiza i wizualizacja danych, Skrypt, Marszał-Paszek B., Paszek P. (red.), Uniwersytet Śląski, Instytut Informatyki, Sosnowiec, (2009), 137-152, wydanie elektroniczne.