2010

Wykaz publikacji książkowych

Czech Z.J., Wprowadzenie do obliczeń równoległych, PWN, Warszawa, 1-276.

Szewc A., Jyż G., Pławecki Z., Ustawa o samorządzie gminnym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 1-941.

red. Gajos M., Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, Uniwersytet Śląski, Katowice, 1-251.

red. Wakulicz-Deja A., Systemy wspomagania decyzji, Uniwersytet Śląski, Katowice, 1-466.

Wykaz artykułów

Wakulicz-Deja A., Przybyła-Kasperek M., Multi-Agent Decision Taking System, Fundamenta Informaticae 101(1-2), 125-141, (2010).

Froelich W., Alicja Wakulicz-Deja. Medical diagnosis support by the application of associational fuzzy cognitive maps. Control and Cybernetics,39(2), 2010.

Wieczorek W., An algorithm for the decomposition of finite languages, Logic Journal of the IGPL, 18, 3, June 2010, 355-366

Hadjipanayi E., Ananta M., Binkowski M., Streeter I., Lu Z., Cui Z.F., Brown R.A., Mudera V.: Mechanisms of Structure – Generation during Plastic Compression of Nanofibrillar Collagen Hydrogel Scaffolds: Towards Engineering of Collagen.; Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 2010, Article first published online : 9 DEC 2010, DOI: 10.1002/term.343

Boryczka U., Jan Kozak. Ant Colony Decision Trees – A New Method for Constructing Decision Trees Based on Ant Colony Optimization. Jeng-Shyang Pan, Shyi-Ming Chen, Ngoc Nguyen, redaktorzy, Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications, wolumen 6421 serii Lecture Notes in Computer Science, strony 373–382. Springer Berlin / Heidelberg, 2010.

Delimata P., Barbara Marszał-Paszek, Mikhail Moshkov, Piotr Paszek, Andrzej Skowron, and Zbigniew Suraj. Comparison of Some Classification Algorithms Based on Deterministic and Nondeterministic Decision Rules. W: J.F. Peters et al. (red.): Transactions on Rough Sets XII, LNCS 6190, pp. 90–105, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010. ISSN 1861-2059.

Wieczorek W., A local search algorithm for grammatical inference, In Proceedings of the 10th international colloquium conference on Grammatical inference: theoretical results and applications (ICGI’10), J. M. Sempere and Pedro Garcia (Eds.). Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, LNAI 6339, 217-229

Czech, Z.J., Mikanik, W., Skinderowicz, R.,Implementing a parallel simulated annealing algorithm,8th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics,Lecture Notes in Computer Science, vol. 6067, 2010, 146-155. A 5853/ 13 pkt)

Chikalov I., Moshkov M., Zielosko B.: Upper bounds on minimum cardinality of exact and approximate reducts. In: Szczuka, M. et al.(eds.) RSCTC 2010, LNCS (LNAI) 6086, Springer, Heidelberg, 412-417(2010),

Domańska, D., Wojtylak, M.: Change the Sequence Into Fuzzy Number. Lecture Notes in Computer Science, vol. 6441, pp. 55-62 (2010)

K. Gdawiec, Pseudofractal 2D Shape Recognition, Lecture Notes in Artficial Intelligence, vol. 6401, pp. 403-410, 2010

Porwik P. Conditions of the affine extension of an incompletely defined Boolean function. Journal Computing and Informatics Vol.29/2010, pp.1001-1017

Koprowski R., Wróbel Z., Zieleźnik W.: Automatic ultrasound image analysis in Hashimoto’s disease.; Lecture Notes in Computer Science – Advances in Pattern Recognition, wyd. Springer 2010, pp. 98-106/ 853

Boryczka U., P. Juszczuk: Comparative Study of the Differential Evolution and Approximation Algorithms for Computing Optimal Mixed Strategies in Zero-Sum Games. the 2nd International Conference on Computational Collective Intelligence – Technology and Applications, Springer-Verlag serii Lecture Notes in Computer Science, wolumen 6421, 363-372, 2010

Lisowska A., Kaczmarzyk T., JCURVE – Multiscale Curve Coding via Second Order Beamlets, Machine Graphics & Vision, 2010

Szewc Andrzej, Regulacja prawna zatrudniania pracowników w samorządowych jednostkach organizacyjnych i w jednostkach pomocniczych gmin, Samorząd Terytorialny 2010, nr 11 s. 44 – 55

Szewc Andrzej, Granice monopolu patentowego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2010 nr 12 s. 31-32 [Rec. P. Kostański, Die Schutzwirkung des Patents nach Polnischem Recht, Baden-Baden 2010, 517 stron

Szewc Andrzej, Ewolucja polskiego prawa samorządu terytorialnego w latach 1990-2010, Samorząd Terytorialny 2010 nr 5 s. 13-22

Wakulicz-Deja A., Przybyła-Kasperek M., Wieloagentowy system decyzyjny – porównanie metod, ZN Pol. Śl. Studia Informatica Vol. 31, No. 2A (89), 173-188, (2010).

Nowak – Brzezińska A., Xięski T., Jach T.: „Wybór algorytmu grupowania a efektywność wyszukiwania dokumentów” , Studia informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Volume 31, Number 2A (89),  s. 147-162, 2010

Ambrozik W., Błaszczyk R., Problematyka bezpieczeństwa w wybranych technikach kryptograficznych. Studia Informatica. Silesian Uniwersity of Technology Press. Gliwice 2010

Zielosko B., Algorytm zachłanny dla konstruowania częściowych reguł asocjacyjnych. Studia Informatica volume 31 number 2A(89), 225-236, 2010,

Bura W., M.Boryczka: “Ant colony system in ambulance navigation”, Journal Of Medical Informatics & Technologies, Vol. 15/2010, strony: 115-124

Nowak-Brzezińska A., Alicja Wakulicz – Deja, „Wybór miary podobieństwa a efektywność grupowania reguł w złożonych bazach wiedzy”, STUDIA INFORMATICA, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Volume (31), Number (2A(89)), strony (189-202),

Zapart D., Waller T., Tkacz M. Analiza wydajności metod dostępu do danych pochodzących z eksperymentów mikromacierzowych w zależności od sposobu ich przechowywania 2010 Studia Informatica Vol. 31, Number 2A (89), 303-312,

Dudek S., Celina Kruszniewska-Rajs, Marta Plato, Małgorzata Stachowicz, Ewa Nowakowska-[Zajdel], Małgorzata Muc-Wierzgoń, Marek Rudzki, Dariusz Waniczek, Jerzy Arendt, Izabela Woźniczko, Magdalena Tkacz, Urszula Mazurek Ekspresja genu surwiwiny w raku jelita grubego 2010 Farm.Przegl.Nauk.2010; R.7, nr 3, 46-51,

Domańska, D., Wojtylak, M.: Air Pollution Forecasting Model Control. Journal of Medical Informatics & Technologies, vol. 14, pp. 9-22, (2010) ,

Chromiński K., Tkacz Magdalena Comparison of outlier detection methods in biomedical data 2010Journal of Medical Informatics &Technologies Vol.16/2010 ISSN 1642-6037,89-94

Chodacki M., ,,On Enhancing Diagnostic Effectiveness of Autonomous Test Structures for Digital Circuits of Medical Devices”, Journal of Medical Informatics & Technologies Vol. 16/2010, ISSN 1642-6037, pp. 51-57,

Szewc Andrzej, Przekazanie przedsiębiorcy wynalazku do korzystania, Radca Prawny 2010 nr 3 s. 6-17

Gajos Małgorzata, Ośrodki kształcenia akademickiego w Polsce w dziedzinie geoinformacji, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 2010

Gajos Małgorzata, Badanie potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników geoinformacji, Roczniki Geomatyki 2010, t. VIII, z. 5, 63-71.

Doroz R., Wrobel K. Determining the similarity of signatures on the basis of characteristic points analysis. International Journal of Biometrics (IJBM), Inderscience Publisher, Vol. 2, No.3, pp. 282-294, 2010r.,

Kudłacik P. Struktura bazy wiedzy w bibliotece FUZZLIB. „Studia Informatica”, vol. 31/2010, nr 2A (89), pp. 469-478,

Smacki L., Porwik P., Tomaszycki K., Kwarcińska S. The lip print recognition using hough transform. Journal of Medical Informatics & Technologies Vol.14/2010, pp.31-38,

Głowacki D., Orczyk T., Porwik P. The new rule based colour classifier in the problem of human skin colour detection. Journal of Medical Informatics & Technologies Vol.14/2010, pp.39-48,

Wróbel K., Doroz R. The method of signature recognition based on leaset squares contour alignment and windows technique. Journal of Medical Informatics & Technologies Vol.15/2010, pp.35-40,

Doroz R., Kostorz I. The method for determining the characteristic points of signatures based on IPAN99 algorithm. Journal of Medical Informatics &Technologies Vol.15/2010,pp.41-46,

Więcław Ł., Porwik P. The pixel alignment based algorithm for continuous orientation field estimation. Journal of Medical Informatics & Technologies Vol.15/2010, pp. 47-52,

Smacki Ł. Lip traces recognition based on lines pattern. Journal of Medical Informatics & Technologies Vol.15/2010, pp. 53-60,

Porwik P., Zyguła J., Doroz R., Proksa R. Biometric recognition system based on the motion of the human body gravity centre analysis. Journal of Medical Informatics & Technologies Vol.15/2010, pp. 61-70,

Kudłacik P. Advantages of an approximate reasoning based on a fuzzy truth value. Journal of Medical Informatics & Technologies Vol.16/2010, pp.125-132

Orczyk T., Porwik P. An attempt to improve eigenface algorithm efficiency for colour images. Journal of Medical Informatics & Technologies Vol.16/2010, pp.201-208

Binkowski M., John A., Nowak R., Bożek M., Bielecki M.: Differences in trabecular bone mechanical strength measured by the X-ray microcomputed tomography and compressive test., Journal of Medical Informatics & Technologies, 2010, vol. 15, pp. 163-168. B781

Marzec M., Koprowski R., Wróbel Z: Detection of selected face areas on thermograms with elimination of typical problems. Journal of Medical Informatics & Technologies, 2010, vol. 16, pp. 151-160.B781

Sapota G., Sapota A., Wróbel Z.: The use of Kalman filtration to estimate changes of trunk inclination angle during weightlifting., Journal of Medical Informatics & Technologies, 2010, vol. 15, pp. 155-162.B781

Paszek P., Marszał-Paszek B. Deterministic and Nondeterministic Rules in Classification Process. Jourlan od Medical Informatics and Technologies, vol. 15, 2010. S. 87-02 ISSN 1642-6037 6 pkt

Porwik P. Journal of Medical Informatics & Technologies, Zakład Systemów Komputerowych, Katowice, Vol. 14/2010, (ISSN 1642-6037) str. 48

Porwik P. Journal of Medical Informatics & Technologies, Zakład Systemów Komputerowych, Katowice, Vol. 15/2010, (ISSN 1642-6037) str. 208

Porwik P. Journal of Medical Informatics & Technologies, Zakład Systemów Komputerowych, Katowice, Vol. 16/2010, (ISSN 1642-6037) str. 208,

Stach S., The Simulation and Modelling of the Crack Path of Biomaterials, Abstract Booklet, MSMF6, 2010, s.144/ B1782

Stach S., Comparative Studies of Fracture Surfaces of a Biomaterial with the Use of a Profilographometer and Confocal Microscope., Abstract Booklet, MSMF6, 2010,

Stach S., Fractal Methods of Analysis of Biomaterial Surfaces., Abstract Booklet, MSMF6, 2010, s.166/B1782

Wykaz rozdziałów w monografiach

Juszczuk P., L. Kłosowicz, Comparative Study of Artificial Bee Colony and Differential Evolution, Artificial Intelligence Methods: Selected Issues, 25-38, 2010.

Nowak – Brzezińska A., Xięski T., Jach T.: Finding a relevant document in the clusters of documents’ characteristics, Intelligent Information Systems 2010, Publishing House of University of Podlasie, ISBN 978-83-7051-580-5, pages 273–283

Chikalov I., Moshkov M., Zielosko B., Upper bounds on minimum cardinality of reducts and depth of decision trees for decision tables with many-valued decisions. Concurrency, Specification and Programming. Helenenau (near Berlin), Sept. 27 – 29, 2010, 97-103(2010) http://www2.informatik.hu-berlin.de/ki/CSP2010/

Boryczka U., P. Juszczuk, Using Differential Evolution to find optimal mixed strategies in two players matrix games. 16th International Conference on Soft Computing – MENDEL, 535-541, 2010.

Czech, Z.J., A parallel simulated annealing algorithm as a tool for fitness landscape exploration,W: Ros, A., (ed.), Parallel and Distributed Computing,In-Tech, Vukovar, Croatia, 2010, chapter 13, 247-271.

Gajos Małgorzata, Aspects of innovation in geoinformation, In: Space, Heritage and Future, Hrvatski Informaticki Zbor – GIS Forum, University of Silesia, Zagreb, 2010 s. 11-15 [recenzowane; ISBN 953-6129-31-0].

Gajos Małgorzata, Geomatics in forestry. Some aspects of the literature analysis, In: Forest Ecosystems and Climate Changes, Belgrade 2010, s. 275-283. [ISBN 978-86-90439-23-5].

Styblińska Maria, Radio frequency identyfication – RFID technology – how far can we go, In: Space, heritage and future, Hrvatski Informaticki Zbor – GIS Forum, University of Silesia, Zagreb, 2010 s. 154-160.

Porwik P., Proksa R. Endpoints detection level for isolated words recognition. In Monograph Biometry – Special Issue, Centrum Inżynierii Biomedycznej, Gliwice 2010r., pp. 53-68

Porwik P., Więcław Ł. Fingerprint ridges distance measurement from bitmap images. In Monograph Biometry – Special Issue, Centrum Inżynierii Biomedycznej, Gliwice 2010r., pp. 41-52

Koprowski R., Wróbel Z., Nowińska A., Wylęgała E.: Automatic measuring of the iridocorneal angle on the optical coherence tomographic image of the anterior segment of the eye.; Advances in Soft Computing 57 – Information Technologies in Biomedicine, wyd. Springer 2010, pp. 175-182.

Lamża A., Wróbel Z.: The dynamics of the clusterization process in an adaptative method of image segmentation., Advances in Soft Computing 57 – Information Technologies in Biomedicine, wyd. Springer 2010, pp. 25-32.

Skadłubowicz P., Król A., Wróbel Z., Hefti F., Krieg A.: Reconstruction of the pelvic region based on the statistical shape modeling., Advances in Soft Computing 57 – Information Technologies in Biomedicine, wyd. Springer 2010, pp. 165-172

Stach S., Wróbel Z.: Methodology of examining fracture surfaces of biomaterials by means of modelling and multifractal analysis.; Advances in Soft Computing 57 – Information Technologies in Biomedicine, wyd. Springer 2010, pp. 431-438.

Orzechowski T., Dziech A., Wróbel Z.: Information and communication technologies supporting education., Monografia E-enjoy ICT Quality Book., pp. 41-60, Wyd. Zabrze 2010.

Koprowski R., Wróbel Z., Zieleźnik W.: Analysis of thyroid ultrasonogram in Hashimoto’s disease., Computer Applications and Computational Science., pp. 448-451, wyd. IRST 2010

Koprowski R., Wróbel Z.: Analysis of properties of algorithm for automatic analysis of areas on ultrasonograms in Hashimoto’s disease., Computer Applications and Computational Science., pp. 452-455, wyd. IRST 2010

Skinderowicz R., J. Kozak. Eksploracja i eksploatacja w równoległym algorytmie symulowanego wyżarzania. Systemy Wspomagania Decyzji, strony 251 – 261, Katowice, Polska, 2010. ISBN: 978-83-62462-01-8 

Boryczka U., J. Kozak, R. Skinderowicz. Eksploracja mrowiskowa – algorytm mrowiskowy do budowy drzew decyzyjnych. Systemy Wspomagania Decyzji, strony 239 – 249, Katowice, Polska, 2010. ISBN: 978-83-62462-01-8

Paszek P., Barbara Marszał-Paszek, Niedeterministyczne reguły skrócone. W: Wakulicz-Deja A. (red.).Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice 2010, s.67-72, ISBN 978-83-62462-01-8.

Kłosowicz L.., System rojowy ABC i jego modyfikacje, monografia naukowa Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, 281-288, 2010.

Juszczuk P., Problem stagnacji w ewolucji różnicowej, monografia naukowa Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, 273-279, 2010.

Bura W., M.Boryczka: Równoległa wersja systemu NAVN, Systemy Wspomagania Decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nowak – Brzezińska A., Nowe ujęcia analizy skupień, Systemy wspomagania Decyzji, Uniwersytet Śląski, ISBN 978-83-62462-01-8, strony (73-82)

Wieczorek W., Zaawansowane algorytmy tekstowe, Systemy Wspomagania Decyzji, Uniwersytet Śląski, Katowice, 2010, 303-310.

Sacewicz A. „Wspomaganie edycji tekstu przez rekomendację słowa – kontekst n-gramu Systemy wspomagania Decyzji, Uniwersytet Śląski, ISBN 978-83-62462-01-8, strony (385-391)

Xięski T., Zastosowanie algorytmu DBSCAN dla grupowania danych tekstowych, w: Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2010).

Karwiński M., Dynamika modeli języka angielskiego doby Internetu w oparciu o rozwiązania biologiczne,Systemy wspomagania decyzji” (ISBN 978-83-62462-01-8), Instytut InformatykiUniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice, 2010, 391-399

Zielosko B. Częściowe reguły asocjacyjne, Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2010). 61-67

Wakulicz-Deja A., Przybyła-Kasperek M, Podejmowanie decyzji globalnych z zastosowaniem wieloagentowego systemu decyzyjnego oraz rodziny klasyfikatorów. Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2010).83-92

Wakulicz-Deja A., System wspomagania doboru leków. Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2010).93-104

Simiński R. Wnioskowanie w sieci jednostek decyzyjnych. Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2010) 135-146

Froelich W. Odkrywanie zależności przyczynowo-skutkowych z zastosowaniem rozmytych sieci kognitywnych. Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2010) 147-152

Czech Z. Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonych. Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2010) 189-196

Jach T. Gridowe algorytmy grupowania w grupowaniu danych tekstowych. Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2010). 409-420

Fila I., Juszczuk P. Metody indeksowania dużych zbiorów dokumentów. Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (2010). 439-448

Kotarski W., Gdawiec K., Lisowska A., Nieliniowe Podziały i Fraktale, Systemy Wspomagania Decyzji, pp. 363-372, Zakopane 2010.

Gościniak I., Algorytm immunologiczny w zmiennym środowisku, Systemy Wspomagania Decyzji, pp. 263-272, Zakopane 2010.

Łysek Tomasz, Model MCV- błędy w tworzeniu logiki architektury, W: Systemy wspomagania decyzji. Instytut Informatyki, Katowice, 2010 s. 449-457.

Sieniewska Barbara, Modele uniwersytetu w XXI wieku, W: Kadry i infrastruktura nowoczesnej nauki : teoria i praktyka. T. 2. Red. Paweł Kawalec, Piotr Lipski, Wyd. Lubelskiej Szkoły Biznesu, Lublin, 2009, s. 137-147 [ukazało się w 2010 r.]

Sieniewska Barbara, Otwarty model innowacji – nowe podejście do działalności badawczo-rozwojowej, W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 2010 s. 448-455. ISBN 978-83-923797-9-9.

Sieniewska Barbara, Pozyskiwanie innowacji w przedsiębiorstwie, W: Nauka i Gospodarka. T 1, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji, Kraków, 2010, s.65-81.

Sieniewska Barbara, Współpraca międzyuczelniana w transferze wiedzy do biznesu, W: Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw, red. Leszek Kiełtyka, Difin, Warszawa, 2010, s. 335-344.

Szewc Andrzej, Patent dodatkowy i patent zależny – zagadnienia materialnoprawne i procesowe, W: Ochrona własności intelektualnej w działalności naukowo-badawczej : zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych. Pod red. Alicji Adamczak. Kielce, 2009 s. 157- 180. (Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej ; z. 33) [ukazało się w 2010 r.]

Szewc Andrzej, Przedsiębiorczość akademicka, ze szczególnym uwzględnieniem „spółek odpryskowych”, W: Ochrona własności intelektualnej w działalności naukowo-badawczej : zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych. Pod red. Alicji Adamczak, Kielce, 2009 s. 181-196. (Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej ; z. 33) [ukazało się w 2010 r.]

Szewc Andrzej, Udzielanie patentów, W: Studia Prawa Prywatnego. T. 14-15 z. 3-4. Pod red. Ryszarda Skubisza, Wydawnictwo C.H. Beck,Warszawa 2009, s. 27-48

Szewc Andrzej, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postępowanie przed Urzędem. W: Studia Prawa Prywatnego. T. 14-15 z. 3-4. Pod red. Ryszarda Skubisza, Wydawnictwo C.H. Beck,Warszawa 2009, s. 1-26 [ukazało się w 2010 r.].

Szewc Andrzej, Wynalazczość pracownicza i racjonalizacja. W: Studia Prawa Prywatnego. T. 14-15 z. 3-4. Pod red. Ryszarda Skubisza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 259-294 [ukazało się w 2010 r.]

Doroz R. Wyznaczanie podobieństwa podpisów z wykorzystaniem metody okien. Rozdział XXX w monografii „Systemy wspomagania decyzji”. ISBN 978-83-62462, Katowice 2010r., str.323-331

Kudłacik P. Wnioskowanie przybliżone oparte na rozmytym określeniu stopnia prawdy. Rozdział XVI w monografii „Systemy wspomagania decyzji”. ISBN 978-83-62462, Katowice 2010r., str. 169-185

Wesołowski T. Migracja aplikacji pomiędzy mobilnymi środowiskami interpretowanymi. Rozdział XLIV w monografii ”Systemy Wspomagania Decyzji”. ISBN 978-83-62462, Katowice 2010, pp. 459-466

Więcław Ł. Nowa metoda wyznaczania obrazu kierunków linii papilarnych. Rozdział XXXI w monografii „Systemy wspomagania decyzji”. ISBN 978-83-62462, Katowice 2010r., str.331-336

Sapota G., Wróbel Z., Sapota A.: Akcelerometryczny system detekcji obciążeń kręgosłupa podczas podnoszenia sztangi., Monografia „Systemy Wspomagania Decyzji”, rozdział XVIII, ss. 197-206, Wyd. Uniwersytet Śląski 2010.

Koprowski R., Wróbel Z., Nowińska A., Wylęgała E.: Automatyczny pomiar kąta przesączania na tomograficznym obrazie przedniego odcinka oka., Monografia „Systemy Wspomagania Decyzji”, rozdział XXXII, ss. 337-342, Wyd. Uniwersytet Śląski 2010.

Chabior M., Wróbel Z.: Metody pozyskiwania wiedzy z bioinformatycznych baz danych przy użyciu technik TextMining., Monografia „Systemy Wspomagania Decyzji”, rozdział XXXIII, ss. 343-350, Wyd. Uniwersytet Śląski 2010.

Stach S.: Multifraktalna segmentacja obrazu danych stereometrycznych., Monografia „Systemy Wspomagania Decyzji”, rozdział XXXV, ss. 373-384, Wyd. Uniwersytet Śląski 2010.

Błaszczyk R., Koncepcja rozproszenia obiektowych baz danych. Technologie Przetwarzania Danych. Praca zbiorowa. WNT, Poznań 2010.

Elpiniki I. Papageorgiou, Wojciech Froelich. Forecasting the state of pulmonary infection by the application of fuzzy cognitive maps. In Proceed-ings of the 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine, Corfu, Greece, November 2-5, 2010. IEEE,2010.

Porwik P. The modern techniques of latent fingerprint imaging. INVITED TALK. IEEE Int. Conf. on Computer Information and Industrial Managment Applications. CISIM2010, pp. 29-33. 2010

Porwik P., Doroz R., Wrobel K. A New Signature Similarity Measure Based on Windows Allocation Technique International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications (IJCISIM), Vol. 2, ISSN 2150-7988, pp. 297-305, 2010