2011

Wykaz artykułów opublikowanych w czasopismach wyróżnionych przez JCR

Błażejowski B., Binkowski M., Bitner M. A., Gieszcz P., X-ray microtomography (XMT) of fossil brachiopod shell interiors for taxonomy., Acta Palaeontologica Polonica, 2011

Van Garderen N., Clemens F.J., Kaufmann J., Urbanek M., Binkowski M., Graule T., Aneziris C.G., Pore analyses of highly porous diatomite and clay based materials for fluidized bed reactors, Microporous and Mesoporous Materials, 2011, vol. 151,255-263

Lisowska A., Smoothlets – Multiscale Functions for Adaptive Representations of Images, IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 20, No. 7, pp. 1777-1787, 2011.

Lisowska A., Moments-Based Fast Wedgelet Transform, Journal on Mathematical Imaging and Vision, Springer, Vol. 39, No. 2, 2011, 180-192

Elpiniki I. Papageorgiou, Wojciech Froelich, Application of Evolutionary Fuzzy Cognitive Maps for Prediction of Pulmonary Infections, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, 11/2011;DOI: 10.1109/TITB.2011.2175937

Wakulicz-Deja A., Przybyła-Kasperek M., Application of the method of editing and condensing in the process of global decision-making, Fundamenta Informaticae 106 (1), 2989 Fundamenta Informaticae, 2011, 93-117

Dramiński M., Kierczak M., Nowak-Brzezińska A., Koronacki J., Komorowski J., The Monte Carlo feature selection and interdependency discovery is unbiased, Control and Cybernetics, vol. 40 (2011) No. 2, 199-211

Wieczorek W., Skinderowicz R., Kozak J., Juszczuk P., New Trends in Clobber Programming. ICGA Journal [International Computer Games Association Journal] 2011, Vol. 34, No. 3, 150-158

Gdawiec, K., Domańska, D.: Partitioned Iterated Function Systems with Division and Fractal Dependence Graph in Recognition of 2D Shapes. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 21(4), 2011, 757-767

Stach S., The Simulation and Modelling of the Crack Path of Biomaterial., Key Engineering Materials, 2011, vol. 465, 141-144.

Stach S., Fractal Methods of Analysis of Biomaterial Surfaces, Key Engineering Materials, 2011, vol. 465, pp.276-281.

Stach S., Comparative Studies of Fracture Surfaces of a Biomaterial with the Use of a Profilographometer and Confocal Microscope, Key Engineering Materials, 2011, vol. 465, 271-275.

Wojciech F., A.Wakulicz-Deja, Probabilistic Similarity-Based Reduct, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6954, Springer, 2011, 610-615

Wakulicz-Deja A., Nowak – Brzezińska A., Jach T.: Inference processes in decision support systems with incomplete knowledge. Rough Sets and Knowledge Technology Lecture Notes in Computer Science, 2011, 616-625

Simiński R., Nowak-Brzezińska A., Jach T., Xięski T.: Towards a practical approach to discover internal dependencies in rule-based knowledge bases. Rough Sets and Knowledge Technology Lecture Notes in Computer Science, 2011, 232-237

Wakulicz-Deja A., Nowak – Brzezińska A., Xięski T.: Efficiency of complex data clustering. Rough Sets and Knowledge Technology Lecture Notes in Computer Science, Kanada, 2011, 616-625

Chikalov I., Moshkov M., Zielosko B.: Online learning algorithm for ensemble of decision rules. In: Sergei O. Kuznetsov S.O., Ślęzak D., Hepting D.H., Mirkin B. (eds.) Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining and Granular Computing – 13th International Conference, RSFDGrC 2011, Moscow, Russia, June 25-27, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science v. 6743, Springer, 2011, 310-313

Moshkov M., Zielosko B.: Construction of alpha-decision trees for tables with many-valued decisions. In: Yao J., Ramanna S., Wang G., Suraj Z. (eds.) Rough Sets and Knowledge Technology – 6th International Conference, RSKT 2011, Banff, Canada, October 9-12, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science v. 6954 Springer, 2011, 486-494

Chikalov I., Zielosko B.: Decision rules for decision tables with many-valued decisions. In: Yao J., Ramanna S., Wang G., Suraj Z. (eds.) Rough Sets and Knowledge Technology – 6th International Conference, RSKT 2011, Banff, Canada, October 9-12, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science v. 6954, Springer, 2011, 763-768

Bura W., Boryczka M., The Parallel Ant Vehicle Navigation System with CUDA Technology. Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications, Lecture Notes in Computer Science, 2011, Volume 6923/2011, 505-514

Błocho, M., Czech, Z.J., A parallel algorithm for minimizing the number of routes in the vehicle routing problem with time windows, 9th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics, Lecture Notes in Computer Science, 2011, 355-366

Boryczka U., Juszczuk P., Approximate Nash Equilibria in Bimatrix Games, Lecture Notes in Computer Science, 2011, Volume 6923/2011, 485-494

Boryczka U., Kozak J., An Adaptive Discretization in the ACDT Algorithm for Continuous Attributes. Lecture Notes in Computer Science, 2011, Volume 6923/2011, 475-484

Skinderowicz R., Co-operative, Parallel Simulated Annealing for the VRPTW. Lecture Notes in Computer Science, 2011, Volume 6923/2011, 495-504

Gdawiec K., Kotarski W., Lisowska A., Automatic Generation of Aesthetic Patterns with the Use of Dynamical systems, Lecture Notes in Computer Science, Springer, Heidelberg, Vol. 6939, pp. 2011,691-700

Lisowska A., Edge Detection by Sliding Wedgelets, Lecture Notes in Computer Science, Springer, Heidelberg, Vol. 6753, Part 1, 2011, pp. 50-57

Porwik P., Wesołowski T., Wróbel K., Sosnowski M. A Computational Assessment of a Blood Vessels Compliance: A Procedure Based on Computed Tomography Coronary Angiography Lecture Notes in Artificial Intelligence. Part I. Hybrid Artificial Intelligent Systems (LNAI 6678) Springer-Verlag Vol.1 2011, 428-435

Więcław Ł. Fingerprint Directional Image Enhancement. Lecture Notes in Computer Science Springer Verlag – LNCS vol.6540, 2011, pp.185-194,

Wykaz artykułów opublikowanych w czasopismach recenzowanych wymienionych w wykazie ministra

Duda P, Bara M.: Charakterystyki tribologiczne APT-T5W w aspekcie różnych węzłów tarcia i rodzajów ruchu. Tribologia v42, nr 6, 2011, 69-76

Bara M., Duda P., Kaptacz S.: Odporność zużyciowa tworzyw konstrukcyjnych współpracujących z powłoką tlenkową. Tribologia nr 4/2011 (238) 21-32

Służałek G., Duda P., Kozak M.: Wizualizacja trybów pracy testera T-05. Mechanik, 1/2011, 67

Marzec M., Koprowski R., Wróbel Z, Lokalizacja charakterystycznych cech twarzy na termogramach w powiązaniu z obrazami w świetle widzialnym. Pomiary Automatyka Kontrola, 2011, vol.57, nr 10, 1169-1172

Popielski P., Wróbel Z., An attempt to optimize the process of automatic point matching for homogeneous surface objects., Archiwum fotogrametrii, kartografii i teledetekcji/Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing., 2011

Musialik-Swietlińska E, Wojaczyńska-Stanek K, Swietliński J, Koprowski R, Krawczyk R, Bober K., Thermal comfort in preterm babies. Infra-red colour thermography findings. Preliminary report, Medycyna Wieku Rozwojowego/ Developmental Period Medicine. 2011 Jan-Mar; 15(1) 79-83

Wróbel Z., Lamża A., Inteligentny pojazd dla osób chorych, niepełnosprawnych i seniorów., Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, 4(85)/2011 91-100

Nowak-Brzezińska, T. Jach, Wnioskowanie w systemach z wiedzą niepełną, Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Volume (32), Number (2A(96)), strony 2011, 377 – 389

Nowak-Brzezińska A., T. Xięski, Grupowanie danych złożonych, Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Volume (32), Number (2A(96)), 2011, 391 – 402

Nowak-Brzezińska A., Optymalizacja systemów wspomagania decyzji, Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Volume (32), Number (2A(96)), 2011, 403 – 416

Simiński R., Janus S., Wizualizacja wnioskowania w regułowych bazach wiedzy z wykorzystaniem sieci Petriego, Studia Informatica, Volume 32, Number. 2A(96), Gliwice 2011, 459-472

Simiński R., Heflik T., System ekspertowy w kontroli lotów — badania symulacyjne, Studia Informatica, Volume 32, Number. 2B (97), Gliwice 2011, 285-300

Zielosko B., Moshkov M.: Approximate algorithm for beta -decision rule optimization. Studia Informaticea, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria INFORMATYKA, volume 32, number 2A(96), 2011, 329-335

Marszał-Paszek B., Piotr Paszek. Nondeterministic Decision Rules in Classification Process for Medical Data. Journal of Medical Informatics and Technologies, vol. 17, 2011, 59-64

Błocho, M., Czech, Z.J.,An improved route minimization algorithm for the vehicle routing problem with time windows, Studia Informatica 32, 3B(99), 2011, 5-19.

Gajos M., Sierka E., Kierunki badań zastosowania technologii GIS w ochronie środowiska: analiza polskiego czasopiśmiennictwa naukowego. Roczniki Geomatyki 2011, t. IX, z. 3,.6170

Skadłubowicz P., Król Z., Wróbel Z., Hefti F., Krieg A.: Biometrical approach in the pelvis surgical reconstruction treatment., Interrnational Journal of Biometrics, 2011, vol. 3, No 1, 76-84

Służałek G., Duda P., Wistuba H.: Właściwości tribologiczne anodowych warstw tlenkowych modyfikowanych cząstkami węgla i nanorurkami. Diagnostyka – Diagnostics And Structural Health Monitoring 3(59)/2011, 9 -12

Porwik P., Wróbel K., Wesołowski T., Sosnowski M. The Attempt of The Blood Vessel Contractibility Estimation on The Basis of The Computed Tomography Imaging. Journal of Medical Informatics & Technologies Vol. 17, 2011, 173-181

Orczyk T., Pałys M., Porwik P., Musialik J., Błońska-Fajfrowska B. Simple and non-invasive liver fibrosis stage prediction method. Journal of Medical Informatics & Technologies Vol. 17, 2011, 227-231

Alkhalid A., Amin T., Chikalov I., Hussain S., Moshkov M., and Zielosko B.:  Dagger: A Tool for Analysis and Optimization of Decision Trees and Rules. Computational Informatics, Social Factors and New Information Technologies: Hypermedia Perspectives and Avant-Garde Experiences in the Era of Communicability Expansion,Blue Herons Editions, Bergamo, Italy, 2011, 29-39.

Wykaz artykułów opublikowanych w czasopismach recenzowanych innych niż wymienione powyżej

Boryczka U., Kozak J., New insights of cooperation among ants in Ant Colony Decision Trees. Third World Congress on Nature & Biologically Inspired Computing, NaBIC 2011, Salamanca, Spain, October 19-21, 2011. IEEE 2011 s. 255-260, ISBN 978-1-4577-1122-0.

Amin T., Chikalov I., Moshkov M., Zielosko B.: Dynamic programming algorithm for

optimization of $\beta$-decision rules. In: Szczuka, M, Czaja, L., Skowron, A., Kacprzak, M. (eds.) 20th International Workshop Concurrency, Specification and Programming CS&P 2011,September 28–30, Pułtusk, Poland, Białystok University of Technology, 10-16

Moshkov M., Zielosko B.: Construction of tests for tables with many-valued decisions. In: Szczuka, M, Czaja, L., Skowron, A., Kacprzak, M. (eds.) 20th International Workshop Concurrency, Specification and Programming CS&P 2011, September 28–30, Pułtusk, Poland, Białystok University of Technology, 376-384

Szewc A., Postępowanie w sprawie udzielenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Studia Prawa Prywatnego R. 5/6 Z. 1(20), 2011, 259-286.

Szewc A., Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Studia Prawa Prywatnego R. 5/6 Z. 1(20), 2011, 301-318.

Szewc A., O unormowaniu prawa twórców projektów wynalazczych do wynagrodzenia (uwagi krytyczne). Zesz. Nauk. Politechniki Opolskiej. Własność Intelektualna Nr 340 (2011) z. 8 89-101.

Szewc A., Wynalazki biotechnologiczne (Cz. II). Zesz. Nauk. Politechniki Opolskiej. Własność Intelektualna Nr 340 (2011) z. 8. 9-24.

Więckowska U., Własność przemysłowa i jej przedmioty (Część I). Zesz. Nauk. Politechniki Opolskiej. Własność Intelektualna Nr 340 (2011) z. 8, 69-88.

Pałys M., Sablik M. Generalized Homogeneity of Means Mathematical Analysis, Hindawi Publishing Corporation, Article ID 202409, Vol. 2011, 1-13 2011

Smacki Ł., Wróbel K., Porwik P. Lip Print Recognition Based on DTW Algorithm. Third World Congress on Nature and Biologically Inspired Computing (NaBIC’11), Salamanca, Spain. IEEE Press,.2011, 601-606

Wróbel K., Doroz R. The method for finding a reference point in fingerprint images basing on an analysis of characteristic points. Third World Congress on Nature and Biologically Inspired Computing (NaBIC’11), Salamanca, Spain. IEEE Press, 504 – 508, 2011

Więcław Ł., T. Orczyk Fingerprint ridges frequency. Third World Congress on Nature & Biologically Inspired Computing, NaBIC 2011, Salamanca, Spain, IEEE Press, 558-561, 2011

Rozdziały w monografiach opublikowane

Orczyk T., Porwik P. Feature Based Face Detection Algorithm for Digital Still Images Image Processing and Communications Challenges 3. Advances in Intelligent and Soft Computing Vol. 102, Berlin, Heidelberg 2011, 59-64

Smacki Ł, Wróbel K. Lip Print Recognition Based on Mean Differences Similarity Measure. Computer Recognition Systems 4, Advances in Intelligent and Soft Computing Vol. 95, Berlin, Heidelberg 2011, 41-49

Kostorz I., Doroz R. On-line signature recognition based on reduced set of points In: Computer Recognition Systems 4: Advances in Intelligent and Soft Computing Vol. 95, 2011 Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2011, 3-11

Doroz R., Porwik P. Handwritten signature recognition with adaptive selection of behavioral features 10th Int. Conf. on Computer Information Systems & Industrial Management Applications (CISIM) 2011, Calcutta, India, Springer-Verlag, Vol. 245 128-136

Więcław Ł. Fingerprint Orientation Field Enhancement Computer Recognition Systems 4, Advances in Intelligent and Soft Computing, Springer-Verlag vol. 95., Berlin, Heidelberg 2011, 33-40

Gajos M., Bibliography of GIS – Supplement 2006-2010. In: The Future with GIS. D. Kereković (Ed.) Hrvatski Informatički Zbor – GiS Forum, Zagreb 2011, s. 213-226 (Scientific Monograph. ISBN 953-6129-32-9)

Gajos M., Research Directions of Polish-Croatian GIS Co-operation. In: The Future with GIS. D. Kereković (Ed.), Hrvatski Informatički Zbor – GiS Forum, Zagreb 2011 (Scientific Monograph. ISBN 953-6129-32-9) 235- 242

Styblińska M., Some Concerns about Nuclear Power Plants After Japanese Apocalypse. In: The Future with GIS. D. Kereković (Ed.), Hrvatski Informatički Zbor – GiS Forum, Zagreb 2011, Scientific Monograph. ISBN 953-6129-32-9, 104-112

Koprowski R., Wróbel Z.: Selected methods of image analysis in optical coherence tomography., rozdział w monografii „Matlab Book 1” 2011, ISBN 978-953-308-94-9.

Froelich W., Predykcja Stanu Infekcji Płuc z zastosowaniem rozmytych sieci kognitywnych, Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice, 2011, 273-277

Wakulicz-Deja A., Przybyła-Kasperek M., Wieloagentowy system decyzyjny – analiza porównawcza metod, Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice 2010, 73-100

Jach T., Wnioskowanie w systemach z wiedzą niepełną, Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, 137-146

Xięski T., Grupowanie danych złożonych, Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, 147-156

Simiński R., Rozszerzony algorytm wnioskowania dla jednostki decyzyjnej, Materiały Konferencji Naukowej Systemy Wspomagania Decyzji 2011, red: A. Wakulicz-Deja, Uniwersytet Śląski, Instytut Informatyki, Katowice 2011, 127-136

Amin T., Chikalov I., Moshkov M., Zielosko B.: On Dynamic Programming Approach to Decision Rule Optimization. Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane 2011, 39-44

Nowak – Brzezińska A., Eksploracja wiedzy a efektywność systemów wspomagania decyzji, Systemy wspomagania Decyzji, Uniwersytet Śląski, strony 2011, 119 – 126

Fila I., Zastosowanie plików sygnatur w procesie indeksowania, Systemy Wspomagania Decyzji, Uniwersytet Śląski, Katowice 2011, 263-271

Paszek P., Marszał-Paszek B., Reguły niedeterministyczne typu II, Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice 2011, 101-108

Boryczka M., Bura W., System mrowiskowy w nawigacji samochodowej-wersja równoległa, Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice 2011, 169-184

Wieczorek W., Indukcja gramatyk a funkcje tworzące, Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice: Uniwersytet Śląski, 2011, 55-62

Skinderowicz R., Kozak J., Kooperacyjne, równoległe symulowane wyżarzanie, Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice: Uniwersytet Śląski, 2011, 207–218

Juszczuk P., Równowagi Nasha w grach strategicznych z danym wsparciem

Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice, 2011, 353-360

Boryczka U., Kozak J., Skinderowicz R., Algorytmy mrowiskowe do konstruowania drzew decyzyjnych – zastosowanie podtabel decyzyjnych, Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice, 2011, . 157–168

Gdawiec, K., Kotarski, W., Lisowska, A.: Automatyczne generowanie estetycznych wzorów za pomocą transformacji Gumowskiego-Miry. Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice, pp. 219-226

Grzegorz  T. Machnik  „Tworzenie  wzorów  użytkowych  w oparciu omutowane  genetycznie  struktury  fraktalne”, Uniwersytet Śląski 2011,Katowice, str.337-344

Grzegorz   T.  Machnik, Iwona Polak  „Generowanie efektu mozaiki z wykorzystaniem internetowej wyszukiwarki grafiki”, Uniwersytet Śląski 2011,Katowice, str.345-351

Domańska, D., Wojtylak, (2011) Odległość ułamkowa w grupowaniu i wizualizacji obiektów wielowymiarowych, Systemy Wspomagania Decyzji Katowice. pp. 185-193.

Gajos Małgorzata, Innowacja geoinformacyjna. W: Bezpieczna, innowacyjna i dostępna informacja. Perspektywy dla sektora usług informacyjnych w społeczeństwie wiedzy. Pod red. D. Pietruch-Reizes, W. Babika, R. Frączek Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Katowice 2011 s. 201-207 (Prace PTIN nr 9 ISBN 978-83-904561-9-5)

Koprowski R., Wróbel Z.: Analiza obrazów endoskopii kapsułkowej., rozdział w monografii – Systemy Wspomagania Decyzji 2011, ss.279-285.

Skadłubowicz P., Król A., Wróbel Z., Hefti F., Krieg A.: Zastosowanie statystycznych modeli kształtu w rekonstrukcji struktur kostnych miednicy., rozdział w monografii -Systemy Wspomagania Decyzji 2011, ss.285-290.

Porwik P., Wesołowski T., Wróbel K. Ocena uwapnienia naczyń na tomograficznym obrazie cyfrowym w badaniu calcium score Systemy Wspomagania Decyzji. Pp.291-297 Zakopane 2011 (3 pkt)

Więcław Ł. Wyznaczanie obrazu kierunków przy użyciu algorytmów gradientowych w cyfrowych obrazach linii papilarnych. Systemy Wspomagania Decyzji., 2011, 309-316

Smacki Ł. Rozpoznawanie odcisków czerwieni wargowej z wykorzystaniem transformaty Hougha. Systemy Wspomagania Decyzji. 2011, 299-308,

Wykaz publikacji książkowych opublikowanych
1.
Autor B. Zielosko, M. Moshkov,
Tytuł Combinatorial Machine Learning: A Rough Set Approach
Wydawca, miejsce wydania Studies in Computational Intelligence, vol. 360. Springer, Heidelberg 2011
Liczba stron 178

2.
Autor red. A. Wakulicz-Deja
Tytuł Systemy wspomagania decyzji
Wydawca, miejsce wydania Uniwersytet Śląski, Katowice 2011
Liczba stron 360

3.
Autor: A. Szewc (red.). Aut. A. Jochymczyk, R. Majewska, A. Szewc, T.Szewc
Tytuł: Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz
Wydawca, miejsce wydania C. H. Beck, Warszawa 2011
Liczba stron XXXV, [1], 298 s. (Krótkie Komentarze Becka)

4.
Autor A. Szewc, Jyż G.
Tytuł Prawo własności przemysłowej. 2 wyd.
[zm. i zaktual.]
Wydawca, miejsce wydania Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa Liczba stron LXII, 506 s. (Zarys Prawa) 2011

5.
Autor M. Gajos (red.)
Tytuł Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych.
Wydawca, miejsce wydania Materiały VII Kongresu. Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katowice 2011
Liczba stron s. 235

6.
Autor R. Koprowski, Wróbel Z.
Tytuł Image processing in optical coherence tomography Rusing Matlab
Wydawca, miejsce wydania Wyd. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Liczba stron s. 176/ 2011

Wydawnictwa własne

1. Systemy Wspomagania Decyzji, język polski – nakład 120 sztuk

2. Porwik P. Journal of Medical Informatics & Technologies, język angielski, nakład – 200 szt., Zakład Systemów Komputerowych, Katowice, Vol. 17/2011, (ISSN 1642-6037) str. 326

3. 2. Porwik P. Journal of Medical Informatics & Technologies, język angielski, nakład – 200 szt., Zakład Systemów Komputerowych, Katowice, Vol. 18/2011, (ISSN 1642-6037) str. 92