2012

Wykaz artykułów opublikowanych (autor, tytuł, czasopismo, liczba stron):

  • W  czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor, znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (część A wykazu MNiSW)
1. Kudłacik P., Porwik P. A  new approach to signature recognition using the fuzzy method. Pattern Analysis & Applications 2012, 1-13 – 20 pkt.
2. Domańska D., Wojtylak M. Application of Fuzzy Time Series Models for Forecasting Pollution Concentrations, Expert Systems with Applications 39(9), 7673-7679, 2012 – 35 pkt.
3. Janik P., Janik M.A., Wróbel Z. Micro-condensation sensor for monitoring respiratory rate and breath strength., Sensors and Actuators A: Physical 185 (2012), 160-167 – 35 pkt.
4. Wilczyński S., Pilawa B., Koprowski R., Wróbel Z., Ptaszkiewicz M., Swakoń J., Olko P. EPR studies of free radical decay and survival in gamma irradiated aminoglycoside antibiotics: sisomicin, tobramycin and paromomycin., European Journal of Pharmaceutical Sciences, 45 (2012) 251–262 – 35 pkt.
5. Cybo J., Maszybrocka, J., Duda P., Bartczak Z., Barylski A., Kaptacz S. Properties of ultra-high-molecular-weight polyethylene with a structure modified by plastic deformation and electron-beam irradiation. Journal of Applied Polymer Science 2012, Volume 125, Issue 6, 4197-4208 – 25 pkt.
6. Koprowski R., Teper S., Węglarz B., Wylęgała E., Krejca M.,Wróbel Z. Fully automatic algorithm for the analysis of vessels in the angiographic image of the eye fundus., BioMedical Engineering OnLine, doi:10.1186/1475-925X-11-35 – 20 pkt.
7. Koprowski R, Zieleźnik W., Wróbel Z., Małyszek J., Stępień B., Wójcik W. Assessment of significance of features acquired from thyroid ultrasonograms in Hashimoto’s disease, BioMedical Engineering OnLine accepted in 2012, 11:48 doi:10.1186/1475-925X-11-48 – 20 pkt.
8. Koprowski R, Korzyńska A., Zieleźnik W., Wróbel Z., Małyszek J., Stępień B., Wójcik W. Influence of the measurement method of features in ultrasound images of the thyroid in the diagnosis of Hashimoto’s disease, BioMedical Engineering OnLine, 11:91 doi:10.1186/1475-925X-11-91 – 20 pkt.
9. Gajos M, Sierka E. GIS Technology in Environmental Protection: Research Directions Based on Literature Review. Polish Journal of Environmental Studies 2012; 2(21), 241-248 – 15 pkt.
10. Froelich W., Elpiniki I. Papageorgiou, M.Samarinas, K. Skriapas Application of evolutionary fuzzy cognitive maps to the long-term prediction of prostate cancer. Applied Soft Comput.ing 12(12): 3810-3817 (2012) – 35 pkt.
11. Elpiniki I. Papageorgiou, W. Froelich Multi-step prediction of pulmonary infection with the use of evolutionary fuzzy cognitive maps. Neurocomputing 92, 28-35 (2012) – 25 pkt.
12. Elpiniki I. Papageorgiou, W. Froelich Application of Evolutionary Fuzzy Cognitive Maps for Prediction of Pulmonary Infections. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 16(1), 143-149 (2012) – 30 pkt.
13. Głogowska-Ligus J., J. Dąbek, E. Zych-Twardowska, M. Tkacz Expression analysis of intercellular adhesion molecule-2 (ICAM-2) in the context of classical cardiovascular risk factors in acute coronary syndrome patients. Archives of Medical Science, doi:10.5114/aoms.2012.28808 – 25 pkt.
14. N. van Garderen, F. J. Clemens, J.Kaufmann, M. Urbanek, M. Binkowski, T. Graule, C. G. Aneziris Pore analyses of highly porous diatomite and clay based materials for fluidized bed reactors, Microporous and Mesoporous Materials 151 (2012) 255–263  – 35 pkt.

375 pkt.

  • W  czasopismach nieposiadających IF (część B wykazu MNiSW),
15. Orczyk T., Porwik P., Krawczyk B., Woźniak M., Musialik J., Błońska-Fajfrowska B. Classification techniques for non-invasive recognition of liver fibrosis stage. Journal of Medical Informatics & Technologies, Katowice 2012, Vol. 20, 121-127 – 5 pkt.
16. Kudłacik P. Improving a Signature Recognition Method Using the Fuzzy Approach. Journal of Medical Informatics & Technologies, Katowice 2012, Vol. 21, 85-94 – 5 pkt.
17. Kudłacik P. Performance Evaluation of Baldwin’s Fuzzy Reasoning for Large Knowledge Bases. Journal of Medical Informatics & Technologies, Katowice 2012, Vol.20, 29-38 – 5 pkt.
18. Więcław Ł. A  review on fingerprint orientation estimation methods. Journal of Medical Informatics & Technologies, Katowice 2012, Vol. 21, 95-102 – 5 pkt.
19. Doroz R., Wróbel K. Using hidden markov models in signature recognition process. Journal of Medical Informatics & Technologies, Katowice 2012, Vol. 21, 75-84 – 5 pkt.
20. Pałys M.,  Doroz R., Porwik P. The use of methods of statistical analysis in signature recognition system based on Levenshtein distance. Journal of Medical Informatics & Technologies, Katowice 2012, Vol. 21, 67-74 – 5 pkt.
21. Duda P., Bara M., Kaptacz S. Wpływ napromieniowania wiązką elektronów na charakterystyki tribologiczne PTFE, POM i PA w skojarzeniu z anodową powłoką twardą. Tribologia V43, nr 3, (243), 2012, 53-60 – 7 pkt.
22. Służałek G., Duda P., Służałek P. wizualizacja pomiarów tribologicznych i SGP w programie Solidedge. Mechanik nr 2/2012, suplement CD – 7 pkt.
23. Służałek G., Duda P., Wistuba H. Właściwości anodowej powłoki twardej modyfikowanej polimerem w zastosowaniach do węzłów o ruchu posuwisto-zwrotnym. Tribologia V43, nr 3, (243), 2012, s. 185-192 – 7 pkt.
24. Bator A., Duda P., Michalczewski R., Służałek G., Wróbel Z. Analiza systemów zbierania danych pomiarowych z testera T-01M. Tribologia V46, nr 6, (246), 2012, 25-35 – 7 pkt.
25. Gajos M. Technologie geoinformatyczne w administracji publicznej: analiza piśmiennictwa naukowego., Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych., 2012, Zeszyt 25, 83-98 – 7 pkt.
26. Grund D. (doktorant) Portal świadczeniodawcy jako elektroniczna platforma komunikacyjna pomiędzy świadczeniodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia., Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych., 2012, Zeszyt 25 – 7 pkt.
27. Dyszkiewicz A., Kępiński P., Połeć P., Chachulski D. (doktoranci), Szczegielniak J. Komputerowa ocena efektów leczenia bólu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Pomiary Automatyka Kontrola 2012 nr 04, 339-343 – 7 pkt.
28. Duda P., Bara M. Analiza odporności zużyciowej powłoki tlenkowej współpracującej z  kulkami ceramicznymi., Materiały Ceramiczne/ Ceramic Materials, 2012., t.64 nr 1, 65-70 – 6 pkt.
29. Waller T., Zapart D., Tkacz M, Wróbel Z. Analysis of Entity-Attribute-Value model applications in freely available database management systems for DNA microarray data processing., Journal of Medical Informatics & Technologies, 2012, vol. 17, 59-64 – 5 pkt.
30. Duda P., Kulawik M., Luppa B. System automatycznej analizy zdjęć RTG do zastosowań koślawości biomechanicznej stopy. Mechanika w Medycynie, Rzeszów 2012, 51-56 – 3 pkt.
31. Duda P., Luppa B., Kulawik M. System analizy zdjęć kręgosłupa do zastosowań w diagnostyce obciążeń kości różnokształtnych. Mechanika w Medycynie, Rzeszów 2012, 43-51 – 3 pkt.
32. Jach T., Nowak-Brzezińska A. Wybrane aspekty wnioskowania w systemach z wiedzą niepełną. Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2012, Vol. 33, Number 2A (105), 465-477 – 4 pkt.
33. Xięski T., Nowak-Brzezińska A. Gęstościowa metoda grupowania i wizualizacji danych złożonych. Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2012, Vol. 33, Number 2A (105), 453-464 – 4 pkt.
34. Nowak-Brzezińska A. Eksploracja odchyleń w regułowych bazach wiedzy. Studia Informatica. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria INFORMATYKA, Volume 33, Number 2A (105), 479-492 – 4 pkt.
35. Przybyła-Kasperek M. Ocena efektywności wnioskowania wieloagentowego systemu decyzyjnego działającego w oparciu o reguły decyzyjne, wygenerowane na  podstawie lokalnych baz wiedzy, ZN Pol. Śl. Studia Informatica Vol. 33, No. 2A (105), 419-437 – 4 pkt.
36. Marszał-Paszek B., P.  Paszek Reguły niedeterministyczne w systemach decyzyjnych. Studia Informatica, vol. 33, nr 2A (105), Gliwice. ISSN: 0208-7286, 407-417 – 4 pkt.
37. Magiera E. Inżynieria temporalnych wymagań w świetle paradygmatu 2.0, Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, vol. 33, numer 2A(105), Gliwice 2012, 157-168 – 4 pkt.
38. Magiera E., K. Trynda Dopasowanie kadr IT do wdrożenia ITIL na przykładzie szpitali, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH, Zeszyt 25/2012, Warszawa 2012, 131-140 – 7 pkt.
39. Simiński R., Jednostki decyzyjne jako narzędzie wizualizacji regułowej bazy wiedzy, Studia Informatica, Vol. 33, Number 2A, Gliwice, Polska, 2012, 439-452 – 4 pkt.
40. Zapart D., T. Waller, M. Tkacz Porównanie wydajności relacyjnej i nierelacyjnej bazy danych w kontekście przechowywania danych z mikromacierzy DNA. Studia Informatica, 555-566 – 4 pkt.
41. Boryczka U., Juszczuk P. Solving the Sudoku with the Differential Evolution, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Informatyka, 2012, nr 9, 5-16 – 4 pkt.
42. Gajos M. Kształcenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w rozwoju nauk o  bezpieczeństwie w Polsce na przykładzie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim. Securitologia 2012 nr 15, 25-39 – 4 pkt.
43. Nowak-Brzezińska A., Simiński R. Knowledge mining approach for optimization of inference processes in MEDICAL rule knowledge bases, Journal Of Medical Informatics & Technologies Vol. 20/2012, ISSN 1642-6037, 19-27 – 5 pkt.

148 pkt.

  • W  czasopismach recenzowanych innych niż wymienione powyżej

(każda publikacja po 10 pkt.)

44. Boryczka U., Juszczuk P. New Differential Evolution Selective Mutation Operator for the Nash Equilibria Problem, Nguyen N.T., Kiem H., Jedrzejowicz P. (eds.), Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications – 4th International Conference, ICCCI 2012, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 28-30, 2012, Proceedings, Part II, Springer, Berlin, 2012, 463-472
45. Boryczka U., Kozak J. Ant Colony Decision Forest Meta-ensemble, Nguyen, N.T., Hoang, K., Jędrzejowicz P., (eds.), Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications – 4th International Conference, ICCCI 2012, Ho Chi -Minh City, Vietnam, November 28-30, 2012, Proceedings, Part II, Springer, Berlin, 2012, 473-482
46. Skinderowicz R. Ant Colony System with Selective Pheromone Memory for TSP, Nguyen N.T., Kiem H., Jedrzejowicz P. (eds.), Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications – 4th International Conference, ICCCI 2012, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 28-30, 2012, Proceedings, Part II, Springer, Berlin / Heidelberg, 2012, 483–492
47. Boryczka U., Strąk Ł. A  Hybrid Discrete Particle Swarm Optimization with Pheromone for Dynamic Traveling Salesman Problem, Nguyen N.T., Kiem H., Jędrzejowicz P. (eds.), Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications – 4th International Conference, ICCCI 2012, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 28-30, 2012, Proceedings, Part II, Springer, Berlin, 2012, 503-512
48. Chodacki M., D. Badura Autonomous Test Structures for Synchronous Sequential Circuits, IEEE International Carpathian Control Conference ICCC 2012, Slovak Republic, Podbanske, 28-31 May, 2012, 243-248
49. Gdawiec K., Domańska D. Recognition of Two-dimensional Shapes Based on Dependence Vectors, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 7267, Springer, 2012, 501-508
50. Kotarski W., Gdawiec K., Lisowska A. Polynomiography via Ishikawa and Mann Iterations, Lecture Notes in Computer Science, vol. 7431, Springer, 2012, 305-313
51. Domańska D., Wojtylak M., Kotarski W. Visualization of Multidimensional Data in Explorative Forecast, Lecture Notes in Computer Science , vol. 7594, 2012, 63-70
52. Gajos M. Geoinformation Technologies in Biomedicine and Health Care: Review of Scientific Journals., Lecture Notes in Computer Science (Lecture Notes in Bioinformatics 7339 – Information Technologies in Biomedicine) Springer 2012, 510-524
53. Koprowski R., Teper S., Wylęgała E., Wróbel Z. Enhancing The Quality of Layer Detection in Tomographic Images of The Eye., Lecture Notes in Computer Science (Lecture Notes in Bioinformatics 7339 – Information Technologies in Biomedicine). Springer 2012, 13-23
54. Lamża A., Wróbel Z. New Ancient Method of Digital Video Stabilization for In-Car Camera., Lecture Notes in Computer Science-Multimedia Communications, Services and Security,wyd. Springer 2012, 183-190 10pkt
55. Lamża A., Wróbel Z. A  metropolitan assistive system for disabled and the elderly., Lecture Notes in Computer Science (Lecture Notes in Bioinformatics 7339 – Information Technologies in Biomedicine), wyd. Springer 2012, 560-567
56. Popielski P., Wróbel Z. The Feature Detection on the Homogeneous Surfaces with Projected Pattern., Lecture Notes in Computer Science (Lecture Notes in Bioinformatics 7339 – Information Technologies in Biomedicine), wyd. Springer 2012, 118-128
57. Dyszkiewicz A., Nowak E., Szczegielniak J., Szurmak T. Planimetric Parameters of the Tree Test in a Quantitative of the Susceptibility to Examination Stress and Acoustic Stress., Lecture Notes in Computer Science (Lecture Notes in Bioinformatics 7339 – Information Technologies in Biomedicine), wyd. Springer 2012, 232-244
58. Wójcicka A., Wróbel Z. The panoramic visualization of metallic materials in macro- and microstructure of surface analysis using Microsoft Image Composite Editor (ICE) ., Lecture Notes in Computer Science (Lecture Notes in Bioinformatics 7339 – Information Technologies in Biomedicine), wyd. Springer 2012, 357-368
59. Wakulicz-Deja A., Nowak – Brzezińska A., Jach T. Inference processes using incomplete knowledge in Decision Support Systems – chosen aspects. Rough Sets and Current Trends in Computing, Lecture Notes in Computer Science, 2012,150-155
60. Nowak-Brzezińska A., Simiński R. Knowledge mining approach for optimization of inference processes in rule knowledge bases, P. Herrero et al. (Eds.): OTM 2012 Workshops, LNCS 7567, 2012, Springer Verlag, 534–537
61. Nowak-Brzezińska A. Outlier mining in rule-based knowledge bases, Rough Sets and Current Trends in Computing, Lecture Notes in Computer Science, 2012 – LNCS, 7413, 978-3-642-32114-6, 206-211
62. Xięski T., Nowak-Brzezińska A., Wakulicz-Deja A. Density-based method for clustering and visualization of complex data. Rough Sets and Current Trends in Computing, Lecture Notes in Computer Science, 2012, 142-149
63. Froelich W. Mining Association Rules from Database Tables with the Instances of Simpson’s Paradox. ADBIS (2) 2012: 79-90, Advances in Intelligent Systems and Computing Volume 186, (indeksowana w bazie ISI Proceedings Index), 79-90
64. Przybyła-Kasperek M., Wakulicz-Deja A. Application of decision rules, generated on the basis of local knowledge bases, in the process of global decision-making, Intelligent Decision Technologies Smart Innovation, Systems and Technologies, Vol. 1, Part 2, ISBN 978-3-642-29976-6, Springer, (2012), 375-388
65. Paszek P., B.  Marszał-Paszek. Nondeterministic Decision Rules in Classification Process. In: P. Herrero et al.  (Eds.) On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2012 Workshops, LNCS 7567, 2012, Springer, Heidelberg. ISBN: 978-3-642-33617-1, 485-494
66. Marszał-Paszek B., P.  Paszek Classifiers Based on Nondeterministic Decision Rules. In: A. Skowron, Z. Suraj (Eds.). Rough Sets and Inteligent Systems — To the Memory of Professor Zdzisław Pawlak, Intelligent Systems Reference Library (ISRS), Volume 43 (2), 2013, s. 445-454, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. ISSN: 1868-4394, ISBN: 978-3-642-30340-1
67. Bura W., Boryczka M. Ant Colony Optimization for the Pareto Front Aproximation in Vehicle Navigation. In: Nguyen, Ngoc-Thanh, Hoang, Kiem and Jędrzejowicz, Piotr (eds): Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications. Lecture Notes in Computer Science, vol. 7654, Springer Berlin Heidelberg 2012, 493-502
68. Błocho, M., Czech, Z.J. A  parallel algorithm for minimizing the number of routes in the vehicle routing problem with time windows, 9th International Conference on Parallel Processingand Applied Mathematics (PPAM 2012),Lecture Notes in Computer Science, vol. 7203, 2012, 255-265
69. Porwik P., T. Orczyk DTW and Voting-Based Lip Print Recognition System (The best paper award), Computer Information Systems and Industrial Management Conference, Venice, Italy, 2012. LNCS, 7564, 191-202
70. Doroz R., K. Wróbel Dynamic Signature Recognition Based on Modi?ed Windows Technique Computer Information Systems and Industrial Management Conference, Venice, Italy, 2012, LNCS, 7564,158-167
71. Wieczorek W. Induction of Non-Deterministic Finite Automata on Supercomputers, Journal of Machine Learning Research (JMLR): Workshop and Conference Proceedings, 21:237-242, 2012   [(ICGI 2012 Proceedings) Proceedings of the Eleventh International Conference on Grammatical Inference] [0 pkt]
72. Boryczka U., Juszczuk P.

A  new evolutionary approach for computing Nash equilibria in bimatrix games with known support, Central European Journal of Computer Science, June 2012, Volume 2, Issue 2, 128-142 [0 pkt]

270 pkt.

+ ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH OPUBLIKOWANE:

73. Wesołowski T., Porwik P., Sosnowski M. Komputerowa analiza chropowatości tętnic na tomograficznym obrazie cyfrowym. Katowice 2012, Systemy Wspomagania Decyzji, 299-306 – 4 pkt.
74. Więcław Ł. Poprawa jakości cyfrowych obrazów linii papilarnych., Katowice 2012, Systemy Wspomagania Decyzji, 315-322 – 4 pkt.
75. Orczyk T.,  Pałys M., Porwik P., Musialik J., Błońska-Fajfrowska B. Nieinwazyjna metoda przewidywania stopnia zwłóknienia wątroby., Katowice 2012, Systemy Wspomagania Decyzji, 283-290 – 4 pkt.
76. Smacki Ł., Porwik P., Łuczak J. Rozpoznawanie odcisków czerwieni wargowej przy użyciu algorytmu DTW., Katowice 2012, Systemy Wspomagania Decyzji, 291-29 – 4 pkt.
77. Machnik G. T. Metody ograniczenia losowości mutacji na przykładzie fraktali IFS, Systemy wspomagania decyzji, Katowice 2012, 341 – 348 – 4 pkt.
78. Kotarski W., Gdawiec K., Lisowska A. Metody generowania estetycznych wzorów, Systemy Wspomagania Decyzji, Uniwersytet Śląski, Katowice 2012, 331-339 – 4 pkt.
79. Domańska D., M. Wojtylak Ocena jakości prognozy eksploracyjnej, Systemy Wspomagania Decyzji Katowice, 237-250 – 4 pkt.
80. Boryczka U., Kozak J., Skinderowicz R. Heterarchia w  konstruowaniu drzew decyzyjnych – równoległy algorytm ACDT, Systemy Wspomagania Decyzji, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska, 2012, 169-181 – 4 pkt.
81. Boryczka U., Strąk Ł. Wpływ ograniczeń na sekwencyjny i równoległy algorytm ewolucji różnicowej, Systemy Wspomagania Decyzji, Uniwersytet Śląski, Katowice, 2012, 251-258 – 4 pkt.
82. Juszczuk P. Algorytm ewolucji różnicowej w rozwiązywaniu problemów teorii gier, Systemy Wspomagania Decyzji, Uniwersytet Śląski, Katowice, 2012, 361-371 – 4 pkt.
83. Koprowski R., Wróbel Z., Zieleżnik W., Stępień B. Analiza obrazów USG tarczycy., Systemy Wspomagania Decyzji 2012, 267-274 – 4 pkt.
84. Lamża A., Wróbel Z. Inteligentny pojazd dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu., Systemy Wspomagania Decyzji 2012, 307-314 – 4 pkt.
85. Popielski P., Wróbel Z. Problemy rekonstrukcji 3D ze zdjęć niemetrycznych w paśmie widzialnym w  zastosowaniach medycznych., Systemy Wspomagania Decyzji 2012, 259-266 – 4 pkt.
86. Skadłubowicz P,. Wróbel Z.: Komputerowe modelowanie i rekonstrukcja struktur kostnych,. Systemy Wspomagania Decyzji 2012, 275-282 – 4 pkt.
87. Jach T. Wybrane aspekty wnioskowania w systemach z wiedzą niepełną, w: Systemy wspomagania decyzji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2012, 195-205 – 4 pkt.
88. Xięski T. Wybrane aspekty grupowania danych złożonych, w: Systemy wspomagania decyzji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2012 – 4 pkt.
89. Nowak-Brzezińska A. Eksploracja odchyleń w regułowych bazach wiedzy, Systemy wspomagania Decyzji, Uniwersytet Śląski, 119-126 – 4 pkt.
90. Froelich W. Przegląd najnowszych prac w zakresie ewolucyjnych metod uczenia rozmytych sieci kognitywnych, Systemy wspomagania decyzji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 215-222 – 4 pkt.
91. Wakulicz-Deja A., Przybyła-Kasperek M. Podejmowanie decyzji globalnych z zastosowaniem reguł decyzyjnych generowanych na podstawie tablic zagregowanych, Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice, 109-130 – 4 pkt.
92. P. Paszek, B.  Marszał-Paszek Reguły niedeterministyczne. W: Wakulicz-Deja A. (red.). Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice 2012, 75-82 – 4 pkt.
93. Fila I. Pliki sygnatur w procesie indeksowania-zagadnienia implementacyjne, Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice 2012, 373-382 – 4 pkt.
94. Styblińska M. The Culture of Neglect in a Shadow of Japanese Appocalypse – some Concerns on Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission one Year since the Disaster. In: GIS for Geoscientists, Scientific Monograph, Zagreb 2012, Croatia, 170 – 180 – 5 pkt.
95. Gajos M. The use of GIS in biomedicine and health care: analyze of geoinformation journals. {in:] GIS for Geoscientists. Eds. D. Kereković, R. Źróbek. Zagreb 2012, 243-251 5 PTKT – 5 pkt.
96. Gajos M., Niewalda M. The concept of pan-Polish geolibrary based upon the Alexandria Digital Library. [in:] Multimedia and Internet Systems: New Solutions. Eds. A. Zgrzywa, E. Kula. Wrocław 2012, 107-116 – 5 pkt.
97. Gajos M. Geomatics in forestry: analysis of scientific journals (2010-2011). [in:] Forest in Future. Sustainable Use, Risk and Challenges. Belgrade 2012, 105-113 – 5 pkt.
98. Gajos M. Kierunki rozwoju geoinformacji na podstawie badań piśmiennictwa polskiego. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2012 (2) – 4 pkt.
99. Gajos M. Kształcenie w zakresie ochrony informacji niejawnych na przykładzie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim w latach 2001-2012. [w:] Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Materiały VIII Kongresu. Katowice 2012, 37-52 – 4 pkt.
100. Skowron A..Wakulicz-Deja A. Founder of the Polish School of Artifical Intelligence Rough Sets and Intelligent Systems, Springer Science + Business Media, 2012, ISBN 978-3-642-30343-2, 1-56 – 5 pkt.

117 pkt.

Wykaz publikacji książkowych opublikowanych

1.Autor Stach S., Smyrnova-Trybulska E.

Tytuł Zastosowanie systemów CMS w tworzeniu przestrzeni informacyjno-edukacyjnej w Internecie

Wydawca, Wyd. Uniwersytet Śląski,

miejsce wydania Katowice

Liczba stron 196

20 pkt.

2. Autor Stach S., Smyrnova-Trybulska E.

Tytuł Wykorzystanie LCMS moodle jako systemu wspomagania nauczania na odległość

Wydawca, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice

miejsce wydania Katowice

Liczba stron 560

20 pkt.

3. Autor Gajos M. (red.)

Tytuł Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Materiały VIII Kongresu.

Wydawca, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Uniwersytet miejsce wydania Śląski w Katowicach, Katowice

Liczba stron 163

4 pkt.

inne publikacje wydane w 2012 roku

Autor (Ed.) Gajos M., Kereković D., Konieczna B., Styblińska M.,

Tytuł Spread the Knowledge – project, (recenzowane), Tryb dostępu: http://www.wiinom.us.edu.pl/index.php/do-pobrania/category/196-spread-the-knowledge.

5 pkt.

Wydawnictwa własne ( tytuł, język, nakład, liczba punktów)

Wakulicz-Deja A. (red.) Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice 2012

Nakład – 100 sztuk , język polski

4 pkt.
Porwik P.  (red.), Journal of Medical Informatics & Technologies, Zakład Systemów Komputerowych, Katowice, 19/2012, 1-102

Nakład – 100 sztuk , język angielski

5 pkt.
Porwik P.  (red.), Journal of Medical Informatics & Technologies, Zakład Systemów Komputerowych, Katowice, 20/2012, 1-144

Nakład – 100 sztuk , język angielski

5 pkt.
Porwik P.  (red.) Journal of Medical Informatics & Technologies, Zakład Systemów Komputerowych, Katowice, 21/2012, 1-146

Nakład – 100 sztuk , język angielski

5 pkt.