2014

Wykaz publikacji w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor, znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (część A wykazu MNiSW):

1. Autor/ -rzy: Amin T., Chikalov I., Moshkov M., Zielosko B.

Tytuł publikacji: Relationships Between Length and Coverage of Decision Rules

Tytuł czasopisma: Fundamenta Informaticae 9

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) 129 (1-2):

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania:2014

Zajęte strony: 1-13, doi: 10.3233/FI-2014-956

Język publikacji: angielski

lista A poz. 3857 , Eng. 15 pkt.

2. Autor/ -rzy: Froelich W., Salmeron J.L.

Tytuł publikacji: Evolutionary Learning of Fuzzy Grey Cognitive Maps for the Forecasting of Multivariate, Interval-Valued Time Series

Tytuł czasopisma: International Journal of Approximate Reasoning, Elsevier 2014

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) ISSN 0888-613X, 55 (6)

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 1319-1335

Język publikacji: angielski

poz.4795, Eng, 30 pkt.

3. Autor/ -rzy: Stojko R., Jendyk C., Drosdzol-Cop A., Sadłocha M., Nowak-Brzezińska A., Boruczkowski D., Ołdak T.

Tytuł publikacji: Wpływ pH i pCO2 krwi pępowinowej uzyskiwanej okołoporodowo na wybrane parametry komórek macierzystych

Tytuł czasopisma: Ginekologia Polska,

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)

Numer (np. nr/no./z./iss.) Nr 8/2014 ID: 25219137/ISSN: 0017-0011

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 582-588

Język publikacji: polski

poz. 4038, Pol. 15 pkt.

4. Autor/ -rzy: . Porwik, R. Doroz, T. Orczyk P.

Tytuł publikacji: The k-NN classifier and self-adaptive Hotelling data reduction technique in handwritten signatures recognition.

Tytuł czasopisma: Pattern Analysis and Applications

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol. 17(3)

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 1-19

Język publikacji: angielski

ISSN DOI10.1007/s10044-014-0419-1, ISSN 1433-7541 IF 0.742

Lista A-8663 20 pkt.

5. Autor/ -rzy: . B. Płaczek, M. Bernaś

Tytuł publikacji: Uncertainty-based information extraction in wireless sensor networks for control applications Ad Hoc Networks

Tytuł czasopisma: Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol. 14C

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 106-117

Język publikacji: angielski

ISSN DOI ISSN: 1570-8705, doi: 10.1016/j.adhoc.2013.11.009

Lista A- 226 35 pkt.

6. Autor/ -rzy: M. Bernaś, B. Płaczek, P. Porwik, T. Pamuła

Tytuł publikacji: Segmentation of vehicle detector data for improved k-nearest neighbours-based traffic flow prediction,

Tytuł czasopisma: IET Intelligent Transport Systems

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 1-11

Język publikacji: angielski

ISSN DOI 10.1049/iet-its.2013.0164 ISSN 1751-956X

Lista A-4511 25 pkt.

7. Autor/ -rzy: B. Płaczek

Tytuł publikacji: A self-organizing system for urban traffic control based on predictive interval microscopic model

Tytuł czasopisma: Engineering Applications of Artificial Intelligence

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol. 34

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 75-84

Język publikacji: angielski

ISSN DOI 10.1016/j.engappai.2014.05.004 ISSN 0952-1976

Lista A-3197 30 pkt.

8. Autor/ -rzy: Kudłacik P., Porwik P

Tytuł publikacji: A new approach to signature recognition using the fuzzy method

Tytuł czasopisma: Pattern Analysis and Applications

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol. 17

Numer (np. nr/no./z./iss.) Issue 3

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 451-463

Język publikacji: angielski

ISSN DOI 10.1007/s10044-012-0283-9, ISSN:1433-7541

Lista A-8663, 20 pkt.

9. Autor/ -rzy: Babczyńska A., Binkowski M., Bednareka A., Ogierman S., Cibura D., Migula P., Wilczeka G., Szulińska E.:

Tytuł publikacji: X-ray microtomography for imaging of developing spiders inside egg cocoons.

Tytuł czasopisma: Arthropod Structure & Development,

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) Vol. 43, nr 6,

Numer (np. nr/no./z./iss.) doi: 10.1016/j.asd. 2014.09.002. Epub 2014 Sep 18

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 595-603

Język publikacji: angielski

35 pkt (pozycja 1047)

10. Autor/ -rzy: Cyganik Ł., (doktorant), Binkowski M., Kokot G., Rusin T., Popik P. (doktorant), Bolechała F., Nowak R., Wróbel Z., John A.

Tytuł publikacji: Prediction of Young’s modulus of trabeculae in microscale using macroscale’s relationships be-tween bone density and mechanical properties.

Tytuł czasopisma: Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol.36,

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania:2014

Zajęte strony:120-134

Język publikacji: angielski

35 pkt (poz. 7158)

11. Autor/ -rzy: Karcz J., Woźnica A., Binkowski M., Klonowska-Olejnik M., Bernaś T., Karczewski J., Migula P.:

Tytuł publikacji: SEM-EDS and X-ray micro Computed Tomography studies of skeletal surface pattern and body structure in the freshwater sponge Spongilla lacustris collected from Goczalkowice reservoir habit (Southern Poland).

Tytuł czasopisma: Folia Histochemica et Cytobiologica

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol. 52, no. 4

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania:2014

Zajęte strony:

Język publikacji: angielski

15 pkt (poz. 3732)

12. Autor/ -rzy: Filipek J., (doktorantka) Binkowski M., Maciejewska K., Drzazga Z., Wróbel Z.:

Tytuł publikacji: Investigation of microstructure of bone tissue in mandibles of newborn rats after ma-ternal treatment with antiretroviral drugs.

Tytuł czasopisma: Biocybernetics and Biomedical Engineering

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania:zaakceptowany do publikacji 2014

Zajęte strony:

Język publikacji: angielski

15 pkt (poz. 1358)

13. Autor/ -rzy: Lamentowicz M., Mueller M., Gałka M., Barabach J., Milecka K., Goslar T., Binkowski M.:

Tytuł publikacji: Reconstructing human impact on peatland development during the past 200 years in CE Europe through biotic proxies and X-ray tomography.

Tytuł czasopisma: Quaternary International

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania:2014

Zajęte strony:1-13

Język publikacji: angielski

30 pkt (poz. 9363)

14. Autor/ -rzy: Mickiewicz P., Binkowski M., Bursig H., Wróbel Z.

Tytuł publikacji: Preservation and sterilization methods of the meniscal allografts: literature review

Tytuł czasopisma: Cell and Tissue Banking. 2014 Sep;15(3):307-17

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)

Numer (np. nr/no./z./iss.) doi: 10.1007/s10561-013-9396-7.

Rok wydania:2014

Zajęte strony:

Język publikacji: angielski

20 pkt (poz. 1917)

15. Autor/ -rzy: Sulikowska-Drozd A., Walczak M., Binkowski M.:

Tytuł publikacji: The evolution of shell apertural barriers in viviparous land snails (Gastropoda, Pulmonata, Clausiliidae)

Tytuł czasopisma: Published on the web 13 January 2014. Canadian Journal of Zoology,

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) 10.1139/cjz-2013-0222

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania:2014

Zajęte strony:

Język publikacji: angielski

30 pkt (poz. 1825)

16. Autor/ -rzy: Binkowski M., Cyganik Ł. (doktorant), Grzegorz Kokot, Popik P. (doktorantka), Tomasz Rusin, Filip Bolechała, Roman Nowak, Wróbel Z., John A.

Tytuł publikacji: Microscale’s relationship between Young’s modulus and tissue density. Prediction of displacements.

Tytuł czasopisma: Journal of Biomechanics,

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)

Numer (np. nr/no./z./iss.) BM-D-14-00747

Rok wydania:2014

Zajęte strony:

Język publikacji: angielski

35 pkt (poz. 5595)

17. Autor/ -rzy: Wójcicka A. (doktorantka), Mroczka K., Kurtyka P., Binkowski M., Wróbel Z.:

Tytuł publikacji: X-ray microtomography analysis of the aluminum alloy composite reinforced by SiC after Friction Stir Processing.

Tytuł czasopisma: Journal of Materials Engineering and Performance, 2014

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) v.23(9)

Numer (np. nr/no./z./iss.) DOI: 10.1007/s11665-014-1097-2

Rok wydania:2014

Zajęte strony:3215-3221

Język publikacji: angielski

20 pkt (poz. 6423)

18. Autor/ -rzy: Gajos M., Rahmonov O. Kereković D.,

Tytuł publikacji: Environmental Studies – Achievements of Polish-Croatian GIS Cooperation (1994-2013)

Tytuł czasopisma: Polish Journal of Environmental Studies

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) Vol. 23, No. 2,

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania:2014

Zajęte strony:597-608

Język publikacji: angielski

15 pkt (poz. 8964)

19. Autor/ -rzy: Banaszek J., Gajos M., Karkosz D., Rahmonov O., Parusel T

Tytuł publikacji: Using of GIS Methods in Investigation of Urban Parks within Industrial Regions,

Tytuł czasopisma: Polish Journal of Environmental Studies,

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) Vol. 23, No. 2

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 609-617

Język publikacji: angielski

15 pkt (poz. 8964)

20. Autor/ -rzy: Czaja S., Rahmonov O., Wach J., Gajos M.,

Tytuł publikacji: Ecohydrological Monitoring in Assessing the Mining Impact on Riverside Ecosystems,

Tytuł czasopisma: Polish Journal of Environmental Studies.,

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) Vol. 23, No. 2,

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 629-637

Język publikacji: angielski

15 pkt (poz. 8964)

21. Autor/ -rzy: Rahmonov O., Gajos M., Czuban R., Parusel T.

Tytuł publikacji: GIS Methods in Monitoring Succession Processes in Limestone and Dolomite Quarries

Tytuł czasopisma: Polish Journal of Environmental Studies,

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol 23, no. 2

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 647-653

Język publikacji: angielski

15 pkt (poz. 8964)

22. Autor/ -rzy: Dadić V., Gajos M., Gržetić Z., Rahmonov O

Tytuł publikacji: Marine sciences in achievements of Croatian-Polish GIS Cooperation (1994-2013).

Tytuł czasopisma: Acta Adriatica

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) nr 2

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony:

Język publikacji: angielski

15 pkt (poz. 77)

23. Autor/ -rzy: Koprowski R., Rzendkowski M., Wróbel Z.

Tytuł publikacji: Automatic method of analysis of OCT images in assessing the severity degree of glaucoma and the visual field loss

Tytuł czasopisma: BioMedical Engineering OnLine, 11:16

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: Engineering OnLine, 11:16

Język publikacji:angielski

25 pkt (poz. 1421)

24. Autor/ -rzy: Wilczyński S., Pilawa B., Koprowski R., Wróbel Z. et al.

Tytuł publikacji: Free radicals properties of gamma-irradiated penicillin-derived antibiotics: piperacillin, ampicillin, and crystalline penicillin

Tytuł czasopisma: Radiation and environmental biophysics 53:1

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 203-210

Język publikacji: angielski

25 pkt (poz. 9376)

24. Autor/ -rzy: Koprowski R., Wilczyński S., Wróbel Z., Kasperczyk S., Błońska-Fajfrowska B.

Tytuł publikacji: Automatic method for the dermatological diagnosis of selected hand skin features in hyperspectral imaging,

Tytuł czasopisma: BioMedical Engineering OnLine, 13:47

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: OnLine, 13:47

Język publikacji: angielski

25 pkt (poz. 1421)

26. Autor/ -rzy: Koprowski R., Machoy M., Woźniak K., Wróbel Z.

Tytuł publikacji: Automatic method of analysis of OCT images in the assessment of the tooth enamel surface after orthodontic treatment with fixed braces,

Tytuł czasopisma: BioMedical Engineering OnLine, 13:48.

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: OnLine, 13:48.

Język publikacji: angielski

25 pkt (poz. 1421)

27. Autor/ -rzy: Koprowski R., Lyssek-Boroń A., Nowińska A., Wylęgała E., Kasprzak H., Wróbel Z.

Tytuł publikacji: Selected parameters of the corneal deformation in the Corvis tonometer

Tytuł czasopisma: BioMedical Engineering OnLine, 13:55

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania:2014

Zajęte strony:OnLine, 13:55

Język publikacji: angielski

25 pkt (poz. 1421)

28. Autor/ -rzy: Koprowski R.

Tytuł publikacji: Quantitative assessment of the impact of biomedical image acquisition on the results obtained from image analysis and processing,

Tytuł czasopisma: BioMedical Engineering OnLine, 13:93

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: OnLine, 13:93

Język publikacji: angielski

25 pkt (poz. 1421)

29. Autor/ -rzy: Foster K. R., Koprowski R., Skufca J. D.

Tytuł publikacji: Machine learning, medical diagnosis, and biomedical engineering research – commentary

Tytuł czasopisma: BioMedical Engineering OnLine, 13:94.

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: OnLine, 13:94

Język publikacji: angielski

25 pkt (poz. 1421)

30. Autor/ -rzy: Koprowski R., Wilczyński S., Wróbel Z., Błońska-Fajfrowska B.

Tytuł publikacji: Calibration and segmentation of skin areas in hyperspectral imaging for the needs of dermatology

Tytuł czasopisma: BioMedical Engineering

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: OnLine, 13:113

Język publikacji: angielski

25 pkt (poz. 1421)

31. Autor/ -rzy: Koprowski R.

Tytuł publikacji: Book review of “Methods in Research and Development of Biomedical Devices”

Tytuł czasopisma: BioMedical Engineering OnLine, 13:121

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) edited by Kelvin K L Wong, Jiyuan Tu, Zhonghua Sun and Don W Dissanayake

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: OnLine, 13:121

Język publikacji: angielski

25 pkt (poz. 1421)

32. Autor/ -rzy: Koprowski R.

Tytuł publikacji: Automatic method of analysis and measurement of additional parameters of corneal deformation in the Corvis tonometer

Tytuł czasopisma: BioMedical Engineering OnLine

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: OnLine, 13:150

Język publikacji: angielski

25 pkt (poz. 1421)

33. Autor/ -rzy: Koprowski R., Nowińska A., Wylęgała E., Wróbel Z.

Tytuł publikacji: A new algorithm and problems in automatic anterior eye chamber volume determining

Tytuł czasopisma: Computers in biology and medicine

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol. 52

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 144-152

Język publikacji: angielski

25 pkt (poz. 2479)

34. Autor/ -rzy: Koprowski R., Wilczyński S., Wróbel Z., Błońska-Fajfrowska B.

Tytuł publikacji: Dynamic thermal imaging analysis in the effectiveness evaluation of warming and cooling formulations

Tytuł czasopisma: Computers in biology and medicine,

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol. 54

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 129-136

Język publikacji: angielski

25 pkt (poz. 2479)

35. Autor/ -rzy: Koprowski R., Kasprzak H., Wróbel Z.

Tytuł publikacji: New automatic method for analysis and correction of image data from the Corvis tonometer,

Tytuł czasopisma: Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering: Imaging & Visualization

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 1-9

Język publikacji: angielski

30 pkt (poz. 2451)

36. Autor/ -rzy:Ţălu Ş., Stach S., Alb SF., Salerno M.:

Tytuł publikacji:Multifractal characterization of a dental restorative composite after air-polishing.,

Tytuł czasopisma: Chaos, Solitons & Fractals.,

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol. 71

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania:Received 16 June 2014. Accepted 11 November 2014. Available online 9 December 2014-publikacja ta była w pierwszej kolejności dostępna on-line.

Zajęte strony:7-13

Język publikacji:angielski

25 pkt (poz. 1990)

37. Autor/ -rzy:Ţălu Ş., Stach S., Zaharieva J., Getsova M., Elenkova D., Milanova M.:

Tytuł publikacji:Micromorphology Characterization of SiO2-Based Composite Thin Films with Immobilized Terbium (III) Complex.,

Tytuł czasopisma: International Journal of Polymer Analysis and Characterization

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol. 17,

Numer (np. nr/no./z./iss.) 7

Rok wydania:2014

Zajęte strony:648-660

Język publikacji:angielski

25 pkt (poz. 5069)

38. Autor/ -rzy:Ţălu Ş., Stach S., Sueiras V., Ziebarth N.M.:

Tytuł publikacji:Fractal Analysis of AFM Images of the Surface of Bowman’s Membrane of the Human Cornea.

Tytuł czasopisma: Annals of biomedical engineering,

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania:2014

Zajęte strony:1-11

Język publikacji:angielski

30 pkt (poz. 699)

39. Autor/ -rzy: Elenkova D., Zaharieva J., Getsova M., Manolov I., Milanova M., Stach S., Ţălu Ş.:

Tytuł publikacji:Morphology and Optical Properties of SiO2-Based Composite Thin Films with Immobilized Terbium (III) Complex with a Biscoumarin Derivative.,

Tytuł czasopisma: International Journal of Polymer Analysis and Characterization

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania:2015

Zajęte strony:42-45

Język publikacji:angielski

25 pkt (poz. 5069)

40. Autor/ -rzy:Ţălu Ş., Stach S., Mahajan A., Pathak D., Wagner T., Kumar A., Bedi R.K.

Tytuł publikacji:Mul-tifractal analysis of drop-casted copper (II) tetrasulfophthalocyanine film surfaces on the indium tin oxide substrates.,

Tytuł czasopisma: Surface and Interface Analysis

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol. 44,

Numer (np. nr/no./z./iss.) 6

Rok wydania:2014

Zajęte strony:393-398

Język publikacji:angielski

20 pkt (poz. 10299)

41. Autor/ -rzy: Dallaeva D., Ţălu Ş., Stach S., Škarvada P., Tománek P., Grmela L.

Tytuł publikacji: AFM imaging and fractal analysis of surface roughness of AlN epilayers on sapphire substrates.

Tytuł czasopisma: Applied Surface Science,

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol. 321

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania:2014

Zajęte strony:81-86

Język publikacji: angielski

35 pkt (poz. 923)

42. Autor/ -rzy: Stach S., Lamża A., Wróbel Z.

Tytuł publikacji: 3D image multifractal analysis and pore detection on a stereometric measurement file of a ceramic coating.,

Tytuł czasopisma: Journal of the European Ceramic Society,

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol. 34,

Numer (np. nr/no./z./iss.)14

Rok wydania:2014

Zajęte strony:3427-3432

Język publikacji:angielski

50 pkt (poz. 7114)

43. Autor/ -rzy: Ţălu Ş., Stach S.:

Tytuł publikacji: Multifractal characterization of unworn hydrogel contact lens surfaces.,

Tytuł czasopisma: Polymer Engineering & Science,

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) Vol. 54,

Numer (np. nr/no./z./iss.) 5

Rok wydania:2014

Zajęte strony:1066-1080

Język publikacji: angielski

25 pkt (poz. 9002)

44. Autor/ -rzy: Ţălu Ş., Marković Z., Stach S., Todorović B., Marković, Ţălu M.:

Tytuł publikacji: Multifractal characterization of single wall carbon nanotube thin films surface upon exposure to optical parametric oscillator laser irradiation.,

Tytuł czasopisma: Applied Surface Science,

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) Vol. 289

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania:2014

Zajęte strony:97-106

Język publikacji:angielski

35 pkt (poz. 923)

45. Autor/ -rzy:Talu S., Ghazai AJ., Stach S., Hassan A., Hassan Z., Talu M.:

Tytuł publikacji:.: Characterization of surface roughness of Pt Schottky contacts on quaternary n-Al0. 08In0. 08Ga0. 84N thin film assessed by atomic force microscopy and fractal analysis.

Tytuł czasopisma: Journal of Materials Science – Materials in Electronics,

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) Vol. 25,

Numer (np. nr/no./z./iss.)1

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 466-477

Język publikacji:angielski

25 pkt (poz. 6429)

46. Autor/ -rzy:Talu S., Stach S., Zaharieva J., Milanova M., Todorovsky D., Giovanzana S.:

Tytuł publikacji:Surface Roughness Characterization of Poly (methylmethacrylate) Films with Immobilized Eu (III) b-Diketonates by Fractal Analysis.,

Tytuł czasopisma: International Journal of Polymer Analysis and Characterization,

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol. 19

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania:2014

Zajęte strony:1-18

Język publikacji:angielski

25 pkt (poz. 5069)

47. Autor/ -rzy:Ţălu Ş., Stach S., Mahajan A., Pathak D., Wagner T., Kumar A., Bedi RK., Ţălu M.:

Tytuł publikacji:Multifractal characterization of water soluble Copper phthalocyanine based films surfaces.,

Tytuł czasopisma: Electronical Materials Letters ,

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol. 10,

Numer (np. nr/no./z./iss.) 4

Rok wydania:2014

Zajęte strony:719-730

Język publikacji:angielski

35 pkt (poz. 3133)

48. Autor/ -rzy:Ţălu Ş., Stach S., Méndez A., Trejo G., Ţălu M.:

Tytuł publikacji:Multifractal characterization of nanostructure surfaces of electrodeposited Ni-P coatings.

Tytuł czasopisma: Journal of The Electrochemical Society

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol. 161,

Numer (np. nr/no./z./iss.)1

Rok wydania:2014

Zajęte strony:D44-D47

Język publikacji: angielski

40 pkt (poz. 7110)

49. Autor/ -rzy: Gościniak I.

Tytuł publikacji: A New Approach to Particle Swarm Optimization Algorithm

Tytuł czasopisma: Expert Systems With Applications,

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) Volume 42

Numer (np. nr/no./z./iss.) Issue 2, ISSN 0957-4174

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: . 844–854

Język publikacji: angielski

Pozycja 3630 35 pkt

  1. punktów

Wykaz publikacji w czasopismach nieposiadających IF (część B wykazu MNiSW):

1. Autor/ -rzy: Froelich W., Wróbel K., Porwik P.,

Tytuł publikacji: Diagnosing Parkinson’s Disease Using the Classification of Speech Signals

Tytuł czasopisma: Journal of Medical Informatics and Technologies

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) , ISSN 1642-6037

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 187-194

ISSN DOI ISSN 1642-6037

Język publikacji: angielski,

poz. 1127, 5 pkt.

2. Autor/ -rzy: Nowak-Brzezińska A., Xięski T.

Tytuł publikacji: Wydobywanie wiedzy z danych złożonych

Tytuł czasopisma: Studia Informatica

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) Vol. 35

Numer (np. nr/no./z./iss.) No. 2A (116), ISSN 0208-7286,

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 176-186

Język publikacji: polski

poz. 2105, Pol. 5 pkt.

3. Autor/ -rzy: Nowak-Brzezińska A., Turos A.

Tytuł publikacji: Wykrywanie danych nietypowych – nowe podejście.

Tytuł czasopisma: Studia Informatica

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) Vol. 35

Numer (np. nr/no./z./iss.) No. 2A (116),

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 187-198, ISSN 0208-7286

Język publikacji: polski

poz. 2105, 5 pkt.

4. Autor/ -rzy: Wójcicka A., Simiński R., Wróbel Z.

Tytuł publikacji: Analysis of prediction methods for Friction Stir Welding parameters

Tytuł czasopisma: Studia Informatica

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) Vol. 35

Numer (np. nr/no./z./iss.) No. 2A (116), ISSN 0208-7286,

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 187-198

Język publikacji: polski

poz. 2105, 5 pkt.

5. Autor/ -rzy: R. Doroz, M. Pałys, T. Orczyk, H. Safaverdi

Tytuł publikacji: Method of Signature Recognition with the Use of the Complex Features

Tytuł czasopisma: Journal of Medical Informatics & Technologies

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol. 23

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 155-162

Język publikacji: angielski

ISSN DOI ISSN 1642-6037

Lista B-1127, 5 pkt.

6. Autor/ -rzy: T. Orczyk, P. Porwik, M. Bernaś

Tytuł publikacji: Medical Diagnosis Support System Based on the Ensemble of Single-Parameter Classifiers

Tytuł czasopisma: Journal of Medical Informatics & Technologies

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol. 23

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 173-179

Język publikacji: angielski

ISSN DOI ISSN 1642-6037

Lista B-1127, 5 pkt.

7. Autor/ -rzy: B. Płaczek, R. J, R. Polaniak, N. Matysiak

Tytuł publikacji: Detection of immunogold markers in images obtained from transmission electron microscopy

Tytuł czasopisma: Journal of Medical Informatics & Technologies

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol. 23

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 111-118

Język publikacji: angielski

ISSN DOI ISSN 1642-6037

Lista B-1127, 5 pkt.

8. Autor/ -rzy: T. Wesołowski, P. Kudłacik

Tytuł publikacji: User Profiling Based on Multiple Aspects of Activity in a Computer System

Tytuł czasopisma: Journal of Medical Informatics & Technologies

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol. 23

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 121-129

Język publikacji: angielski

ISSN DOI ISSN: 1642-6037

Lista B-1127, 5 pkt.

9. Autor/ -rzy: Horoba K., Jeżewski J., Wrobel J., Pawlak A., Czabański R., Porwik P.,
Penkala P.Tytuł publikacji: Design challenges for home telemonitoring of pregnancy as a medical cyber-physical system

Tytuł czasopisma: Journal of Medical Informatics&Technologies

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) Vol. 23

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 59-66

Język publikacji: angielski

ISSN DOI ISSN: 1642-6037

Lista B-1127, 5 pkt.

10. Autor/ -rzy: Wrobel J., Matonia A., Horoba K., Jeżewski J., Czabański R., Pawlak A.,
Porwik PTytuł publikacji: Smart selection of signal analysis algorithms for telecare of high-risk pregnacy

Tytuł czasopisma: Journal of Medical Informatics&Technologies

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) Vol. 23

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 27-33

Język publikacji: angielski

ISSN DOI ISSN: 1642-6037

Lista B-1127, 5 pkt.

11. Autor/ -rzy: Duda P., Jurkiewicz K., Kaptacz S., Szymańska J.

Tytuł publikacji: Tribological characteristics of materials used for carbon disc heart valve.

Tytuł czasopisma: Tribologia (7pkt. Pozycja 2307 lista B)

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)

Numer (np. nr/no./z./iss.):nr 3

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 9-18

Język publikacji: polski

7 pkt (poz. 2307)

12. Autor/ -rzy: Piotr Duda, Grzegorz Służałek, Aleksandra Wiatr, Zygmunt Wróbel

Tytuł publikacji: Wykorzystanie druku 3D do przystosowania urządzeń dla potrzeb osób dysfunkcyjnych

Tytuł czasopisma: Mechanik (7pkt. pozycja 1337 lista B)

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)

Numer (np. nr/no./z./iss.) nr 2

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: s. 125 Suplement CD (8 stron do pobrania z http://www.mechanik.media.pl/miesieczniki/luty-2014.html)

Język publikacji: polski

7 pkt (poz. 1337)

13. Autor/ -rzy: Grzegorz Służałek, Piotr Duda

Tytuł publikacji: Wizualizacja wybranych modeli warstw tlenkowych z wykorzystaniem programu SolidWorks.

Tytuł czasopisma: Mechanik (7pkt. pozycja 1337 lista B)

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)

Numer (np. nr/no./z./iss.) nr 2

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: s. 125 Suplement CD (9 stron do pobrania z http://www.mechanik.media.pl/miesieczniki/luty-2014.html)

Język publikacji: polski

7 pkt (poz. 1337)

14. Autor/ -rzy: Gajos M., Ryszka F., Geistlinger J.

Tytuł publikacji: The therapeutic potential of truffle fungi: a patent survey

Tytuł czasopisma: Acta Mycologica

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): Vol. 49

Numer (np. nr/no./z./iss.): No. 2

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 305-318

Język publikacji: angielski

7 pkt (pozycja 30)

  1. punktów

Wykaz publikacji w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione powyżej:

1. Autor/ -rzy: Magiera E., Froelich W.,

Tytuł publikacji: Integrated Support System for Efficient Water Usage and Resources Management

Tytuł czasopisma: Procedia Engineering, Elsevier

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) ISSN: 1877-7058, Volume 89

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 1066-1072

Język publikacji: angielski

Punktów 0 pkt.

2. Autor/-rzy: Krawczyk B., Woźniak M., Orczyk T., Porwik P., Musialik J., Błońska-Fajfrowska B

Tytuł publikacji: Neural Network Ensemble based on Feature Selection for Non-Invasive Recognition of Liver Fibrosis Stages

Tytuł czasopisma: (WSC17) The 17th Online World Conference on Soft Computing in Industrial Applications Springer within the Advances In Intelligent and Soft Computing series

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) I-223

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 15-24

Język publikacji: angielski

ISSN DOI 10.1007/978-3-319-00930-8_2 ISSN 2194-5357

Punktów 0 pkt.

3. Autor/ -rzy: W. Wieczorek, O. Unold

Tytuł publikacji: Induction of Directed Acyclic Word Graph in a Bioinformatics Task

Tytuł czasopisma: JMLR: Workshop and Conference Proceedings

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) 34

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: (2014)

Zajęte strony: 207-217

Język publikacji: angielski

Punktów 0 pkt.

4. Autor/ -rzy: Boryczka U., Dworak K.

Tytuł publikacji: Genetic Transformation Techniques in Cryptanalysis.

Tytuł czasopisma: Intelligent Information and Database Systems, Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) Vol. 8398

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 147-156

Język publikacji: angielski

ISSN 0302-9743, ISBN 978-3-319-05457-5, DOI 10.1007/978-3-319-05458-2

Punktów 0

5. Autor/ -rzy: Boryczka U., Kozak J.

Tytuł publikacji: On-the-go adaptability in the new Ant Colony Decision Forest approach.

Tytuł czasopisma: Intelligent Information and Database Systems, Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) Vol. 8398

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 157-166

Język publikacji: angielski

ISBN 978-3-319-05457-5, DOI 10.1007/978-3-319-05458-2-17.

Punktów 0

6. Autor/ -rzy: Łysek T., Boryczka M.

Tytuł publikacji: Genetic Programming with Dynamically Regulated Parameters for Generating Program Code.

Tytuł czasopisma: Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications, Lecture Notes in Computer Science

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) Vol. 8733

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 363-372

Język publikacji: angielski

ISSN 0302-9743, ISBN 978-3-319-11288-6, DOI 10.1007/978-3-319-11289-3

Punktów 0

7. Autor/ -rzy: Boryczka U., Probierz B., Kozak J.

Tytuł publikacji: An Ant Colony Optimization Algorithm for an Automatic Categorization of Emails.

Tytuł czasopisma: Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications, ICCCI, Lecture Notes in Computer Science

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) Vol. 8733

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 583-592

Język publikacji: angielski

ISSN 0302-9743, ISBN 978-3-319-11288-6, DOI 10.1007/978-3-319-11289-3

Punktów 0

8. Autor/ -rzy: Kozak J., Boryczka U.

Tytuł publikacji: Goal-Oriented Requirements for ACDT Algorithms.

Tytuł czasopisma: Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications, ICCCI, Lecture Notes in Computer Science

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) Vol. 8733

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 593-602

Język publikacji: angielski

ISSN 0302-9743, ISBN 978-3-319-11288-6. DOI 10.1007/978-3-319-11289-3

Punktów 0

9. Autor/ -rzy: Skinderowicz R.

Tytuł publikacji: Implementing Population-Based ACO.

Tytuł czasopisma: Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications, ICCCI, Lecture Notes in Computer Science

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) Vol. 8733

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 603-612

Język publikacji:angielski

ISBN 978-3-319-11288-6. DOI 10.1007/978-3-319-11289-3

Punktów 0

10. Autor/ -rzy: Juszczuk P.

Tytuł publikacji: Finding Optimal Strategies in the Coordination Games.

Tytuł czasopisma: Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications, ICCCI, Lecture Notes in Computer Science

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) Vol. 8733

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 613-622

Język publikacji: angielski

ISBN 978-3-319-11288-6. DOI 10.1007/978-3-319-11289-3

Punktów 0

11. Autor/ -rzy: Boryczka U., Dworak K.

Tytuł publikacji: Cryptanalysis of Transposition Cipher Using Evolutionary Algorithms.

Tytuł czasopisma: Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications, ICCCI, Lecture Notes in Computer Science

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) Vol. 8733

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 623-631

Język publikacji:angielski

ISBN 978-3-319-11288-6. DOI 10.1007/978-3-319-11289-3

Punktów 0

12. Autor/ -rzy: Nowak-Brzezinska, A;.Siminski R.
Tytuł publikacji: New inference algorithms based on rules partition
Tytuł czasopisma:  CS&P, the 23nd International Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P 2014). Informatik-Berichte
Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)
Numer (np. nr/no./z./iss.) Volume: 245
Rok wydania: 2014
Zajęte strony: 164-175
Język publikacji: angielskiPunktów 0
13. Autor/ -rzy:Przybyła-Kasperek M., Wakulicz-Deja A.
Tytuł publikacji:Methods of calculating the strength of coalition in a dispersed decision support system with the stage of negotiations – a study of medical data
Tytuł czasopisma: CS&P, the 23nd International Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P 2014). Informatik-Berichte
Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)
Numer (np. nr/no./z./iss.)Volume: 245
Rok wydania: 2014
Zajęte strony:208-219
Język publikacji: angielskiPunktów 0
14. Autor/ -rzy: Łysek T., Boryczka M.
Tytuł publikacji: Genetic Programming with Dynamically Regulated Parameters for Generating Program Code
Tytuł czasopisma Computational CollectiveIntelligence, Technologies and Applications:
Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) 8733
Numer (np. nr/no./z./iss.) . ISBN 978-3-319-11288-6 DOI 10.1007/978-3-319-11289-3_37
Rok wydania: 2014
Zajęte strony: 363-372
Język publikacji: angielski

Punktów 0

15. Autor/ -rzy: Gdawiec K., Kotarski W., Lisowska A

Tytuł publikacji: WSCG 2014 Polynomiography with Non-standard Iterations.

Tytuł czasopisma: Poster Papers Proceedings

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 21-26

Język publikacji: angielski

Punktów 0

16. Autor/ -rzy: Gdawiec K

Tytuł publikacji: Mandelbrot- and Julia-like Rendering of Polynomiographs.-

Tytuł czasopisma: Lecture Notes in Computer Science

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol. 8671

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 25-32, , DOI: 10.1007/978-3-319-11331-9_4

Język publikacji: angielski

Punktów 0

17. Autor/ -rzy Stolarz M. (doktorant), Ficek K., Binkowski M., Wójcicka A., Wróbel Z.

Tytuł publikacji: The Three Dimensional Visualization Growth of Bone Tissue in Microstructure of Surface Analysis Using Drishti Open-Source Software.,

Tytuł czasopisma: Advances in Intelligent System and Computing 283 – Information Technologies in Biomedicine,

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)    Vol. 3

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 92-102

Język publikacji: angielski

Punktów 0

18. Autor/ -rzy Popik P. (doktorantka), Binkowski M., Cyganik Ł. (doktorant), Bolechała F., Nowak R., John A., Wróbel Z

Tytuł publikacji: An investigation of the trabecular bone microstructure using histomorphometric parameters based on X-ray microcomputed tomography

Tytuł czasopisma: Advances in Intelligent System and Computing 283 – Information Technologies in Biomedicine,

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) Vol. 3

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 81-81

Język publikacji: angielski

Punktów 0

19. Autor/ -rzy Śróbka J.(doktorantka),Binkowski M., Czaja M. (doktorantka), Szarejko I.,Wróbel Z.

Tytuł publikacji: Comparison study of two programs dedicate to X-ray microtomography data analysis

Tytuł czasopisma: Advances in Intelligent System and Computing 283 – Information Technologies in Biomedicine,

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)   Vol. 3

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 197-208

Język publikacji: angielski

Punktów 0

20. Autor/ -rzy Jedzierowska M., Koprowski R., Wróbel Z

Tytuł publikacji: Overview of the ocular biomechanical properties measured by the Ocular Response Analyzer and the Corvis ST.

Tytuł czasopisma: Advances in Intelligent System and Computing 283 – Information Technologies in Biomedicine,

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)    Vol. 4

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 377-386

Język publikacji: angielski

Punktów 0

21. Autor/ -rzy Popielski P., Wróbel Z., Koprowski R.

Tytuł publikacji: Object Detail Correspondence Problem in Stereovision.

Tytuł czasopisma: Advances in Intelligent System and Computing 283 – Information Technologies in Biomedicine

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)      Vol. 3

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 209-222

Język publikacji: angielski

Punktów 0

22. Autor/ -rzy Wójcicka A. (doktorantka), Jędrusik P. (doktorant), Stolarz M. (doktorant), Kubina R., Wróbel Z.

Tytuł publikacji: Using analysis algorithms and image processing for quantitative description of colon cancer cells.,

Tytuł czasopisma: Advances in Intelligent System and Computing 283 – Information Technologies in Biomedicine

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)   Vol. 3

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 385-395

Język publikacji: angielski

Punktów 0

  1. punktów

Wykaz publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science:

1. Autor/ -rzy: Piotr Paszek, Barbara Marszał-Paszek

Tytuł publikacji: Nondeterministic Decision Rules in Rule-Based Classifier, Byond Databases, Architectures and Structures

Tytuł czasopisma: Communications in Computer and Information Science (CCIS)

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) 424

Numer (np. nr/no./z./iss.) ISBN: 978-3-319-06931-9

Rok wydania: 2014.

Zajęte strony: 180–190

Język publikacji: angielski

10 pkt.

2. Autor/ -rzy: Zielosko B.

Tytuł publikacji: Optimization of Approximate Decision Rules Relative to Coverage, Beyond Databases, Architectures, and Structures

Tytuł czasopisma: Communications in Computer and Information Science (CCIS)

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) 424

Numer (np. nr/no./z./iss.) ISBN: 978-3-319-06931-9

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 170-179

Język publikacji: angielski

10 pkt.

3. Autor/ -rzy: Zielosko B.

Tytuł publikacji: Optimization of Decision Rules Relative to Coverage – Comparative Study

Tytuł czasopisma: RSEISP

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: doi: 10.1007/978-3-319-08729-0_23

Język publikacji: angielski

10 pkt.

4. Autor/ -rzy: P.Porwik, R. Doroz

Tytuł publikacji: Self-adaptive Biometric Classifier Working on the Reduced Dataset

Tytuł czasopisma: Lecture Notes in Computer Science

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol. 8480

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 377-388

Język publikacji: angielski

ISSN DOI ISBN:978-3-319-07617-1; 978-3-319-07616-4 ISSN 0302-9743

10 pkt.

5. Autor/ -rzy: B. Płaczek

Tytuł publikacji: Communication-Aware Algorithms for Target Tracking in Wireless Sensor Networks

Tytuł czasopisma: Communications in Computer and Information Science

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol. 431

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 69-78

Język publikacji: angielski

ISSN DOI: 10.1007/978-3-319-07941-7_7

10 pkt.

6. Autor/ -rzy: R. Doroz, K. Wróbel, M. Wątroba

Tytuł publikacji: A Hybrid System of Signature Recognition Using Video and Similarity Measures

Tytuł czasopisma: Lecture Notes in Computer Science

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol. 8480

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014,

Zajęte strony: 211-220

Język publikacji: angielski

ISSN DOI ISBN:978-3-319-07617-1; 978-3-319-07616-4, ISSN: 0302-9743

10 pkt.

7. Autor/ -rzy: Nowak-Brzezińska A., Xięski T.
Tytuł publikacji: Exploratory clustering and visualization
Tytuł czasopisma: Procedia Computer Science, Elsevier, Knowledge-Based And Intelligent Information & Engeneering Systems, Book Series: Procedia Computer Science
Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)
Numer (np. nr/no./z./iss.) Volume: 35
Rok wydania: 2014
Zajęte strony: 1082-1091
Język publikacji: angielski
10 pkt.
8. Autor/ -rzy: Nowak-Brzezinska, A;.Jach T.
Tytuł publikacji: The Incompleteness Factor Method as a Support of Inference in Decision Support
Tytuł czasopisma: Beyond Databases, Architectures, and Structures Communications in Computer and Information Science (CCIS) , Springer
Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)
Numer (np. nr/no./z./iss.) Volume: 424
Rok wydania: 2014
Zajęte strony: 201-210
Język publikacji: angielski
10 pkt.
9. Autor/ -rzy: Przybyła-Kasperek M.
Tytuł publikacji: Global Decisions Taking Process, Including the Stage of Negotiation, on the Basis of Dispersed Medical Data
Tytuł czasopisma: CCIS Communications in Computer and Information Science
Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) 424
Numer (np. nr/no./z./iss.)
Rok wydania: 2014
Zajęte strony: 1865-0929, 290–299
Język publikacji:
10 pkt.
10. Autor/ -rzy: Simiński R.
Tytuł publikacji: Extraction of Rules Dependencies for Optimization of Backward Inference Algorithm, Communications in Computer and Information Science
Tytuł czasopisma: Beyond Databases, Architectures and Structures
Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) ISBN: 9783319069319
Numer (np. nr/no./z./iss.) , DOI: 10.1007/978-3-319-06932-6_19
Rok wydania: 2014
Zajęte strony: 191-200
Język publikacji:
10 pkt.
11. Autor/ -rzy Marzec M., Lamża A., Wróbel Z., Dziech A.

Tytuł publikacji: Methods for face localization in static colour images with an unknown background.

Tytuł czasopisma: Communications in Computer and Information Scince 327 – Multimedia Communications, Services and Security 2014, wyd. Springer 2014

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)     Vol.

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony 170-181

Język publikacji: angielski

10 pkt

12. Autor/ -rzy: B. Płaczek

Tytuł publikacji: Neighborhood Selection and Rules Identification for Cellular Automata: A Rough Sets Approach

Tytuł czasopisma: Lecture Notes in Computer Science

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) vol. 8385

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 721-730

Język publikacji: angielski,

ISSN DOI DOI: 10.1007/978-3-642-55195-6_68

10 pkt.

120 punktów

Wykaz monografii naukowych opublikowanych:

1. Tytuł : Podstawy Systemów Wyszukiwania Informacji – Analiza metod

Autor/-rzy: Wakulicz-Deja A., Boryczka U., Nowak-Brzezińska A.

Rok wydania: 2014

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawnictwo: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT

Liczba stron: 198

Język publikacji: polski

ISBN 978-83-7837-037-6 20 pkt.

2. Tytuł : Nowe ujęcie wybranych zagadnień optymalizacji

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy: Gościniak I

Rok wydania: 2014

Miejsce wydania: Katowice

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Liczba stron: 177s

Język publikacji: polski,

ISBN: ISBN 978-83-8012-046-4 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-047-1 (wersja elektroniczna) 20 pkt.

3. Tytuł : Geometrical Multiresolution Adaptive Transforms. Theory and Applications

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy: Lisowska A.

Rok wydania: 2014

Miejsce wydania:

Wydawnictwo: Springer

Liczba stron: 110s

Język publikacji: angielski

ISBN: ISBN 978-3-319-05011-9 25 pkt.

4. Tytuł : Spatial Data in Wide Geospace

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy: Adamczyk T., Begović V., Bieda A., Bielecka E., Bugaj P., Dawidowicz A., Džunić I., Gajos M., et al.:

Rok wydania: 2014

Miejsce wydania:

Wydawnictwo: Croatian Information Technology Society – GIS Forum, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, University of Silesia

Liczba stron: 121

Język publikacji: angielski

ISBN: ISBN: 978 -953-6129-43-0 25 pkt

90 punktów

Redakcja naukowa monografii:

1. Tytuł : Systemy Inteligencji Obliczeniowej

Redaktor/-rzy: Boryczka U., Boryczka M., Przybyła-Kasperek M.

Rok wydania: 2014

Miejsce wydania: Sosnowiec

Wydawnictwo: Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego

Liczba stron: 183

Język publikacji: polski

ISBN: 978-83-62462-11-7 4 pkt.

2. Autor/ -rzy: Sobczak J., Gajos-Gržetić M. (red.)

Tytuł publikacji: Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Materiały X Kongresu.,

Tytuł czasopisma: Wydawnictwo: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)      Vol.

Numer (np. nr/no./z./iss.) ISBN: ISBN 978-83-933705-4-2

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 175

Język publikacji: polski 4 pkt.

3. Tytuł całości (książki): Journal of Medical Informatics & Technologies, vol. 23

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki): Dr hab. prof. UŚ Piotr Porwik

Rok wydania: 2014r.

Miejsce wydania: Katowice

Wydawnictwo: Zakład Systemów Komputerowych

Zajęte strony: 202 stron

Język publikacji: angielski

ISSN 1642-6037 5 pkt.

13 punktów

Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych:

1. Autor/ -rzy: Froelich W., Papageorgiou E.I,

Tytuł rozdziału: Extended Evolutionary Learning of Fuzzy

Cognitive Maps for the Prediction of Multivariate

Tytuł całości (książki): Time-Series, in Fuzzy Cognitive Maps for Applied Sciences and

Engineering,

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki): book editor E.I. Papageorgiou,

Rok wydania: 2014

Miejsce wydania: Berlin

Wydawnictwo: Intelligent Systems Reference Libarary, Springer

Zajęte strony: 121-131

Język publikacji: english

ISBN całości: ISBN 978-3-642-39738-7 5 pkt.

2. Autor/ -rzy: Zielosko B., Chikalov I., Moshkov M., Amin T.:

Tytuł rozdziału: Optimization of Decision Rules Based on Dynamic Programming Approach.

Tytuł całości (książki): Innovations in Intelligent Machines – 4

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki): Faucher, Colette, Jain, Lakhmi C. (Eds.)

Rok wydania: 2014

Miejsce wydania: Berlin

Wydawnictwo: Springer Verlag

Zajęte strony:  369-392

Język publikacji: english

ISBN całości: SBN 978-3-319-01866-9 doi: 10.1007/978-3-319-01866-9_12 5 pkt.

3. Autor/ -rzy: Zielosko B.:

Tytuł rozdziału: Optymalizacja reguł decyzyjnych względem pokrycia,

Tytuł całości (książki): Systemy Inteligencji Obliczeniowej

Redaktor/-rzy całości (książki): Boryczka U., Boryczka M., Przybyła-Kasperek M.

Rok wydania: 2014

Miejsce wydania: Sosnowiec

Wydawnictwo: Instytut Informatyki Uniwersytet Śląski

Zajęte strony: 187-195

Język publikacji: j polski

ISBN całości: ISBN: 978-83-62462-11-7 4 pkt.

4. Autor/ -rzy: Nowak-Brzezińska A., Turos A

Tytuł rozdziału: Wykrycie nietypowości w danych rzeczywistych

Tytuł całości (książki): Systemy Inteligencji Obliczeniowej

Redaktor/-rzy całości (książki): Boryczka U., Boryczka M., Przybyła-Kasperek M.

Rok wydania: 2014

Miejsce wydania: Sosnowiec

Wydawnictwo: Instytut Informatyki Uniwersytet Śląski

Zajęte strony: 133-143

Język publikacji: j polski

ISBN całości: ISBN: 978-83-62462-11-7 4 pkt.,

5. Autor/ -rzy: Przybyła-Kasperek M.

Tytuł rozdziału: Rozproszony system wspomagania decyzji z zastosowaniem negocjacji, Systemy Inteligencji Obliczeniowej,

Tytuł całości (książki): Systemy Inteligemcji Obliczeniowej

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki): Urszula Boryczka, Mariusz Boryczka, Małgorzata Przybyła-Kasperek

Rok wydania: 2014

Miejsce wydania: Sosnowiec

Wydawnictwo: Instytut Informatyki Uniwersytet Śląski

Zajęte strony: 155-166

Język publikacji: j. polski

ISBN całości: 978-83-62462-11-7 4 pkt.

6. Autor/ -rzy: Polak I., Boryczka M.

Tytuł rozdziału: Kryptoanaliza A5/1 i A5/2 przy użyciu algorytmu genetycznego

Tytuł całości (książki): Systemy Inteligencji Obliczeniowej

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki): Urszula Boryczka, Mariusz Boryczka, Małgorzata Przybyła-Kasperek

Rok wydania: 2014

Miejsce wydania: Katowice

Wydawnictwo: Instytut Informatyki Uniwersytet Śląski

Zajęte strony: 145-153

Język publikacji: j. polski

ISBN całości: 978-83-62462-11-7 4 pkt.

7. Autor/ -rzy: Autor/ -rzy: Jach T., Xięski T

Tytuł rozdziału: Przeglad darmowego oprogramowania do analizy dużych zbiorów danych

Tytuł całości (książki): Systemy Inteligencji Obliczeniowej

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki): Urszula Boryczka, Mariusz Boryczka, Małgorzata Przybyła-Kasperek

Rok wydania: 2014

Miejsce wydania: Katowice

Wydawnictwo: Instytut Informatyki Uniwersytet Śląski

Zajęte strony: 75-85

Język publikacji: j. polski

ISBN całości: 978-83-62462-11-7 4 pkt.,

8. Autor/ -rzy: Boryczka U., Probierz B., Kozak J.

Tytuł rozdziału:Automatyczna klasyfikacja wiadomości e-mail z użyciem algorytmów mrowiskowych

Tytuł całości (książki): Systemy inteligencji obliczeniowej

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki): Boryczka U., Boryczka M., Przybyła-Kasperek M.

Rok wydania: 2014

Miejsce wydania: Sosnowiec

Wydawnictwo: Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego

Zajęte strony: 9-19

Język publikacji: polski

ISBN całości: 978-83-62462-11-7 / 4 pkt.

9. Autor/ -rzy: Boryczka U., Strąk Ł.

Tytuł rozdziału: Algorytm dyskretnego PSO z przeszukiwaniem lokalnym w problemie dynamicznej wersji TSP

Tytuł całości (książki): Systemy inteligencji obliczeniowej

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki): Boryczka U., Boryczka M., Przybyła-Kasperek M.

Rok wydania: 2014

Miejsce wydania: Sosnowiec

Wydawnictwo: Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego

Zajęte strony: 21-34

Język publikacji: polski

ISBN całości: 978-83-62462-11-7 / 4 pkt.

10. Autor/ -rzy: Dworak K.

Tytuł rozdziału: Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w kryptoanalizie klasycznej

Tytuł całości (książki): Systemy inteligencji obliczeniowej

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki): Boryczka U., Boryczka M., Przybyła-Kasperek M.

Rok wydania: 2014

Miejsce wydania: Sosnowiec

Wydawnictwo: Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego

Zajęte strony: 45-55

Język publikacji:polski

ISBN całości: 978-83-62462-11-7 / 4 pkt.

11. Autor/ -rzy: Juszczuk P.

Tytuł rozdziału: Zastosowanie ewolucji różnicowej do wyznaczania punktów równowag w grach koordynacyjnych

Tytuł całości (książki): Systemy inteligencji obliczeniowej

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki): Boryczka U., Boryczka M., Przybyła-Kasperek M.

Rok wydania: 2014

Miejsce wydania: Sosnowiec

Wydawnictwo: Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego

Zajęte strony: 101-112

Język publikacji: polski

ISBN całości: 978-83-62462-11-7 / 4 pkt.

12. Autor/ -rzy: Kozak J., Boryczka U.

Tytuł rozdziału: Budowa ukierunkowanych klasyfikatorów z zastosowaniem algorytmu ACDT

Tytuł całości (książki): Systemy inteligencji obliczeniowej

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki): Boryczka U., Boryczka M., Przybyła-Kasperek M.

Rok wydania: 2014

Miejsce wydania: Sosnowiec

Wydawnictwo: Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego

Zajęte strony: 113-122

Język publikacji: polski

ISBN całości: 978-83-62462-11-7 / 4 pkt.

13. Autor/ -rzy: Skinderowicz R.

Tytuł rozdziału: Efektywne populacyjne ACO

Tytuł całości (książki): Systemy inteligencji obliczeniowej

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki): Boryczka U., Boryczka M., Przybyła-Kasperek M.

Rok wydania: 2014

Miejsce wydania: Sosnowiec

Wydawnictwo: Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego

Zajęte strony: 167-176

Język publikacji: polski

ISBN całości: 978-83-62462-11-7 / 4 pkt.

14. Autor/ -rzy: . Gdawiec K., Kotarski W., Lisowska A

Tytuł rozdziału :Wielomianografia z niestandardowową rodziną iteracji Eulera-Schrödera

Tytuł całości (książki): Systemy Inteligencji Obliczeniowej

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki): U. Boryczka, M. Boryczka, M. Przybyla-Kasperek,

Rok wydania:2014

Miejsce wydania: Wydawnictwo: , Katowice ,Instytut Informatyki Uniwersytet Śląski,

Zajęte strony: 75-85

Język publikacji: polski

ISBN całości: ISBN:978-83-62462-11-7

4 pkt.

15. Autor/ -rzy: . .Machnik G., Chodacki M

Tytuł rozdziału : Algorytmy genetyczne w projektowaniu wzorców przemysłowych,

Tytuł całości (książki): Systemy Inteligencji Obliczeniowej

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki): U. Boryczka, M. Boryczka, M. Przybyla-Kasperek,

Rok wydania:2014

Miejsce wydania: Wydawnictwo: , Katowice ,Instytut Informatyki Uniwersytet Śląski,

Zajęte strony: 123-132

Język publikacji: polski

ISBN całości: ISBN:978-83-62462-11-7

  1. pkt.
16. Autor/ -rzy: Chromiński K.

Tytuł rozdziału : Analiza zmienności czasowej danych mikromacierzowych ,

Tytuł całości (książki): Systemy Inteligencji Obliczeniowej

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki): U. Boryczka, M. Boryczka, M. Przybyla-Kasperek,

Rok wydania:2014

Miejsce wydania: Wydawnictwo: , Katowice ,Instytut Informatyki Uniwersytet Śląski,

Zajęte strony: 35 – 44

Język publikacji: polski

ISBN całości: ISBN:978-83-62462-11-7

4 pkt.

17. Autor/ -rzy Kasprzak H., Mazur E., Kuczyńska M., Koprowski R.

Tytuł publikacji: Correlations between similar parameters in Corvis tonometer and Ocular Response Analyzer.,

Tytuł czasopisma: Proceedings of the VII European/ I World Meeting in Visual and Physiological Optics VPOptics 2014 Copyleft by VPOptics.org and Wroclaw University of Technology, Wroclaw 2014

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)    Vol.

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 159-162

Język publikacji: angielski

5 pkt

18. Autor/ -rzy Siedlecki D., Kowalik W., Koprowski R., Kasprzak H., Wróbel Z

Tytuł publikacji: Optical Coherence Tomography as a tool for estimation of dynamics of the irido-corneal angle.

Tytuł czasopisma: Proceedings of the VII European/ I World Meeting in Visual and Physiological Optics VPOptics 2014 Copyleft by VPOptics.org and Wroclaw University of Technology, Wroclaw 2014

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)  Vol.

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 313-316

Język publikacji: angielski

5 pkt

19. Autor/ -rzy Križanović K., Miličević-Lubar H., Gajos M.

Tytuł publikacji: Importance of Triple (Quadruple) Helix Concept for Regional Development – Case Study

Tytuł czasopisma: Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth, (2014), 3rd International Scientific Symposium

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) Vol.

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 636-646

Język publikacji: angielski

ISBN całości: ISSN 1848-9559

5 pkt

20. Autor/ -rzy Ţălu Ş., Stach S., Ikram M., Pathak D., Wagner T., Nunzi J-M.

Tytuł publikacji: Surface Roughness Characterization of ZnO: TiO 2-Organic Blended Solar Cells Layers by Atomic Force Microscopy and Fractal Analysis.

Tytuł czasopisma: International Journal of Nanoscience

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)   Vol. 13

Numer (np. nr/no./z./iss.) 3

Rok wydania: 2014

Zajęte strony:

Język publikacji: angielski

5 pkt

21. Autor/ -rzy Z Jin, L Ren, Z Qian, …..and AB Lennon, S Stach,

Tytuł publikacji: Modeling fracture processes in orthopaedic implants

Tytuł czasopisma: Computational modelling of biomechanics and Biotribology in the Musculoskeletal system,

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.) United Kingdom, Wydawnictwo: Woodhead Publishing

Numer (np. nr/no./z./iss.) ISBN 978-0-85709-661-6

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 331-368+1

Język publikacji: angielski

5 pkt

22. Autor/ -rzy Sonakowska L., Rost-Roszkowska M., Binkowski M., Śróbka J., Poprawa I., Kamińska K., Kszuk-Jendrysik M., Włodarczyk A., Hyra M., Zajusz B.

Tytuł publikacji: Applications of X-ray computed tomography in the analysis of the embryogenesis of Arthropoda: the midgut development of Neocaridina heteropoda (Crustacea, Malacostraca).

Tytuł czasopisma: Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)      Vol. 56

Numer (np. nr/no./z./iss.)

Rok wydania: 2014

Zajęte strony: 49

Język publikacji: angielski

5 pkt

96 punktów