Rozprawy doktorskie

Lp Imię i nazwisko doktoranta Tytuł rozprawy Data otwarcia/
Data obrony
Miejsce otwarcia Promotor
1. mgr Grzegorz Sapota Agregacja danych dla telediagnozowania dynamiki posturalnej i fizjologicznej pacjenta. 18.03.2003 r. /
29.04.2008 r.
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
2. mgr Sławomir Chandzlik Metody klasyfikacji zaburzeń chodu z zastosowaniem sieci neuronowych. 06.05.2003 r. /
16.11.2005 r.
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ prof. zw. dr hab. inż. Jan Piecha
3. mgr Miłosław Chodacki Algorytmy ewolucyjne w projektowaniu struktur testowania autonomicznego. 18.09.2003 r. /
17.06.2010 r.
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ dr hab. inż. Dariusz Badura
4. mgr Krzysztof Wróbel Metoda porównywania i klasyfikowania obrazów z wykorzystaniem transformacji Hougha 18.09.2003 r. /
19.06.2006 r.
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ prof. zw. dr hab. inż. Jan Piecha
5. mgr Agnieszka Lisowska Falki geometryczne i ich uogólnienie w kodowaniu i przetwarzaniu obrazów cyfrowych. 14.05.2004 r. /
10.01.2006 r.
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarski
6. mgr Krzysztof Kocjan Sekwencyjna metoda analizy kształtu graficznych obiektów dwuwymiarowych. 16.11.2004 r. /
19.03.2007 r.
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarski
7. mgr Mariusz Trela Sferyczne sieci neuronowe w rozpoznawaniu obiektów. 16.11.2004 r. / zamknięcie przewodu Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ dr hab. inż. Dariusz Badura
8. mgr Aleksander Lamża Adaptacyjna metoda segmentacji obrazów. 15.02.2005 r. / 14.01.2008 r. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
9. mgr Marcin Binkowski Komputerowa analiza wyników badań densytometrycznych tkanki kostnej. 8.03.2005 r. /
5.03.2007 r.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, PAN prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
10. mgr Sebastian Biały Adaptacyjna metoda rekonstrukcji obrazów tomogarficznych. 31.05.2005 r. / zamknięcie przewodu Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
11. mgr Agnieszka Nowak-Brzezińska Złożone bazy wiedzy: struktura i procesy wnioskowania. 05.07.2005 r. / 16.03.2009 r. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz-Deja
12. mgr Grzegorz Ilczuk Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do analizy złożonych danych medycznych. 25.10.2005 r. / 02.06.2008 r. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz-Deja
13. mgr Beata Zielosko Generowanie i optymalizacja częściowych reguł decyzyjnych. 20.12.2005 r. / 03.11.2008 r. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ prof. dr hab. Mikhail Moshkov
14. mgr Daria Ferydnus Zastosowanie wybranych metod sztucznej inteligencji do oceny skuteczności leczenia. 19.09.2006 r. / zamknięcie przewodu Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ dr hab. inż. Dariusz Badura
15. mgr Paweł Delimata Metody hybrydowe w klasyfikacji i redukcji danych 21.11.2006 r. /
27.04.2010 r.
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ dr hab. prof. UR. Zbigniew Suraj
16. mgr Marcin Piliszczuk Algorytmy zachłanne konstruowania częściowych reduktów decyzyjnych. 09.01.2007 r. / 29.10.2009 r. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ prof. dr hab. Mikhail Moshkov
17. mgr inż. Kresimir Buntak Trójwymiarowa rekonstrukcja obiektów przestrzennych. 09.05.2008 r. / zamknięcie przewodu Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
18. mgr inż. Przemysław Kudłacik Wnioskowanie przybliżone oparte na rozmytym określaniu stopnia prawdy. 24.06.2008 r. / 29.11.2010 r. Politechnika Śląska prof. dr hab. inż. Jacek Łęski
19. mgr Barbara Marszał-Paszek Funkcje przekonań w teorii zbiorów przybliżonych oraz ich zastosowania. 26.02.1998 r. / 26.01.2009 r. Instytut Podstaw Informatyki PAN prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron
20. mgr Łukasz Więcław Analiza i poprawa jakości cyfrowych obrazów linii papilarnych. 12.01.2009 r. /
25.03.2013 r.
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ dr hab. Piotr Porwik
21. mgr Krzysztof Gdawiec Lokalna analiza fraktalna w rozpoznawaniu obiektów dwuwymiarowych. 30.03.2009 r. /
07.05.2010 r.
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarski
22. mgr inż. Rafał Doroz Rozpoznawanie podpisów odręcznych z adaptacyjnym wyborem cech behawioralnych 08.06.2009 r. / 06.06.2011 r. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ dr hab. Piotr Porwik
23. mgr Małgorzata Przybyła-Kasperek Wieloagentowy system decyzyjny – analiza konfliktów. 23.11.2009 r. / 11.04.2011 r. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz-Deja
24. mgr Jan Kozak Algorytmy mrowiskowe do konstruowania drzew decyzyjnych. 12.04.2010 r. / 06.05.2011 r. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ dr hab. Urszula Boryczka
25. mgr Rafał Skinderowicz Kooperacyjne, równoległe symulowane wyżarzanie dla problemu marszrutowania pojazdów. 12.04.2010 r. / 10.06.2011 r. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech
26. mgr Paweł Skadłubowicz Komputerowe modelowanie i rekonstrukcja struktur kostnych miednicy. 09.05.2011 r. / 12.06.2013 r. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
27. mgr Diana Domańska Prognozowanie eksploracyjne danych wielowymiarowych 15.06.2011 r. /
24.02.2014 r.
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarski
28. mgr Piotr Grochowalski Zastosowanie wiedzy ontologicznej w wyszukiwaniu danych bibliograficznych 17.10.2011 r. / 06.11.2013 r. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ dr hab. prof. UR Zbigniew Suraj
29. mgr Wojciech Bura Wielokryterialne, mrowiskowe algorytmy optymalizacji w nawigacji samochodowej 17.10.2011 r. / 17.03.2015 r. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ dr hab. inż. Mariusz Boryczka
30. mgr Przemysław Juszczuk Adaptacyjny algorytm ewolucji różnicowej w rozwiązywaniu problemów w teorii gier 21.11.2011 r. / 11.06.2013 r. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ dr hab. Urszula Boryczka
31. mgr Tomasz Jach Wnioskowanie w systemach z wiedzą niepełną 12.06.2012 r. / 14.05.2014 r. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz-Deja
32. mgr Tomasz Xięski Wydobywanie wiedzy z danych złożonych 12.06.2012 r. / 16.06.2014 r. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz-Deja
33. mgr inż. Paweł Popielski Znajdywanie odpowiedniości punktów charakterystycznych na obrazach stereowizyjnych 13.05.2013 r. / 27.04.2017 r. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
34. mgr Tomasz Łysek Dynamiczna regulacja parametrów programowania genetycznego z zastosowaniem wybranych metod modyfikacji osobnika 13.05.2013 r. /
w toku
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ dr hab. inż. Mariusz Boryczka
35. mgr Grzegorz Machnik Algorytmy ewolucyjne w projektowaniu fraktalnych wzorów użytkowych 17.06.2013 r. /
8.12.2016 r.
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarski
36. mgr Łukasz Strąk Adaptacyjny algorytm optymalizacji stadnej cząsteczek dla dynamicznego problemu komiwojażera 02.12.2014 r. /
w toku
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ dr hab. Urszula Boryczka
37. mgr Kornel Chromiński Zastosowanie procesów epigenetycznych w algorytmach genetycznych 16.06.2015 r. /
w toku
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ dr hab. inż. Mariusz Boryczka
38. mgr inż. Tomasz Orczyk Klasyfikacja danych niekompletnych w oparciu o komitet klasyfikatorów 16.06.2015 r. /
w toku
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ dr hab. Piotr Porwik
39. mgr Barbara Probierz Automatyczna kategoryzacja wiadomości elektronicznych z zastosowaniem sieci społecznych oraz algorytmów mrowiskowych 16.06.2015 r. /
w toku
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ dr hab.  Urszula Boryczka
40. mgr inż. Anna Wójcicka Dwuetapowa metoda eksploracji danych pozyskiwanych z obrazów cyfrowych 16.06.2015 r. / 19.05.2017 r. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
41. mgr Iwona Polak Algorytmy inspirowane naturą w kryptoanalizie szyfrów strumieniowych 16.11.2015 r./
w toku
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ dr hab. inż. Mariusz Boryczka
 42. mgr inż., lek. med. Sylwia Buregwa-Czuma Metody stosowania wiedzy dziedzinowej do poprawiania jakości klasyfikatorów 18.04.2016 r. /
6.11.2017 r.
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ dr hab. prof. UR Jan G. Bazan
 43.  mgr inż. Tomasz Wesołowski Weryfikacja użytkowników systemu komputerowego na podstawie biometrycznego profilu ich aktywności 12.12.2016 r. /
w toku
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ dr hab. Piotr Porwik
 44.  mgr inż. Łukasz Walusiak  Metody automatycznej segmentacji tekstur na obrazach RTG płuc 12.12.2016 r. /
w toku
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, UŚ prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel