Doktoranci

Intel zaprasza

IMPORTANT! INVITATION from INTEL

I happy to inform you that, we are hosting a Virtual Seminar on the 23rd of November!

The Seminar will cover An Introduction to Neural Networks and cover not only but also following points:

  • Multi-layer perceptrons
  • Convolutional neural Networks
  • Recurrent neural Networks
  • Cost functions

We invite everybody, from Undergrad to postgrad and from Computer Science to Medicinal Robotics! Everybody that is interested to learn more about the fast evolving and mind boggling area of Artificial Intelligence is cordially invited!

We encourage the Universities to have 20 Students tuning in for the Webinar for further engagement possibilities like Nervana Cloud Dev access, possible on campus trainings and others!

Please register here and share the registration link with all interested students:

https://www.crowdcast.io/e/intel_virtual_lab

 

If you have any questions please do not hesitate to reach out to me.

Kind regards,

Aleksandra Rozej

AI Program Account Manager

Email: aleksandra.mariax.rozej@intel.com

and

dr hab. Urszula Boryczka

urszula.boryczka@us.edu.pl

 

Konferencja kognitywistyczna Zderzenia Poznawcze

Więcej informacji: http://www.kognitywistyka.pl/zderzenia-poznawcze

Continue reading

Zagłosuj na Studenta i Doktoranta Roku!

Ruszyły głosowania na Studenta Roku oraz Doktoranta Roku!

Wszystkie informacje o głosowaniu znajdą Państwo tutaj: http://student.us.edu.pl/zaglosuj-na-studenta-i-doktoranta-roku

Więcej informacji o konkursie: www.wyroznienia.us.edu.pl

Stypendia dla młodych naukowców

Informujemy, że Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach otrzymał dotację celową na prowadzenie w 2016 roku badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Wobec powyższego prosi się zainteresowane osoby do składania wniosków na konkurs wydziałowy. Druki wniosków oraz regulaminy dostępne tutaj.

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariatach Instytutów do dnia 6.05.2016 roku.

Program Studiów Doktoranckich

Program kształcenia obowiązujący od 2013 roku

Program kształcenia obowiązujący od 2014 roku

Stypendia Doktoranckie

Regulamin

Kryteria – Stypendium doktoranckie

Kryteria – dodatek projakościowy

Kryteria naboru – Studia Doktoranckie

Kryteria naboru – Studia Doktoranckie

Regulaminy Studiów Doktoranckich

Regulamin Studiów Doktoranckich obowiązujący do roku 2012

Regulamin Studiów Doktoranckich obowiązujący od roku 2012

Studia Doktoranckie – akty prawne RP

Ustawa – Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nowelizacja)

Zarządzenie JM Rektora.2016-03-18 ws. zmiany ZR ws. zasad i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę