Doktoranci

Konferencja kognitywistyczna Zderzenia Poznawcze

Więcej informacji: http://www.kognitywistyka.pl/zderzenia-poznawcze

Continue reading

Zagłosuj na Studenta i Doktoranta Roku!

Ruszyły głosowania na Studenta Roku oraz Doktoranta Roku!

Wszystkie informacje o głosowaniu znajdą Państwo tutaj: http://student.us.edu.pl/zaglosuj-na-studenta-i-doktoranta-roku

Więcej informacji o konkursie: www.wyroznienia.us.edu.pl

Stypendia dla młodych naukowców

Informujemy, że Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach otrzymał dotację celową na prowadzenie w 2016 roku badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Wobec powyższego prosi się zainteresowane osoby do składania wniosków na konkurs wydziałowy. Druki wniosków oraz regulaminy dostępne tutaj.

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariatach Instytutów do dnia 6.05.2016 roku.

Program Studiów Doktoranckich

Program kształcenia obowiązujący od 2013 roku

Program kształcenia obowiązujący od 2014 roku

Stypendia Doktoranckie

Regulamin

Kryteria – Stypendium doktoranckie

Kryteria – dodatek projakościowy

Kryteria naboru – Studia Doktoranckie

Kryteria naboru – Studia Doktoranckie

Regulaminy Studiów Doktoranckich

Regulamin Studiów Doktoranckich obowiązujący do roku 2012

Regulamin Studiów Doktoranckich obowiązujący od roku 2012

Studia Doktoranckie – akty prawne RP

Ustawa – Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nowelizacja)

Zarządzenie JM Rektora.2016-03-18 ws. zmiany ZR ws. zasad i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę