DZIEŃ Z BIZNESEM

W środę 18.11.2015 w Instytucie Informatyki odbędzie się DZIEŃ Z BIZNESEM. W wydarzeniu wezmą udział przedstawicie firm działających na śląskim rynku pracy, współpracujących z Instytutem Informatyki. Będzie można wysłuchać merytorycznych wykładów, wziąć udział w dyskusji na temat perspektyw pracy dla informatyków. Firmy zaprezentują także profil swojej działalności i możliwości współpracy ze studentami i absolwentami kierunku Informatyka. Zaplanowano możliwość indywidualnych konsultacji z pracodawcami –  w otwartej przestrzeni parteru budynku Instytutu Informatyki zaaranżowane zostaną stoiska firm. Niewątpliwym walorem wydarzenie jest dokładnie określona grupa odbiorców – są nią  studenci informatyki WIiNoM, dzięki czemu firmy biorące udział w DNIU Z BIZNESEM w Instytucie Informatyki przygotowały konkretne propozycje właśnie dla nich. Agenda wydarzenia jest następująca:

12.15

START

12.20

Wykład: Ewolucja, czy rewolucja – rozwój systemów mobilnych? – Kamsoft

13.10

Wykład: Testowanie oprogramowania- Kroll Ontrack

14.00

Dyskusja dotycząca perspektyw Śląskiego Rynku Pracy IT i inicjatyw skierowanych do Naszych studentów

14.15

Prezentacje firm uczestniczących w wydarzeniu

15.15

Wykład: Kompetencje jakich oczekuje od Was pracodawca – ING Services Polska

od 13.00 do ……   STOISKA FIRM – możliwość dyskusji na temat profilu działalności, perspektyw pracy, staży, praktyk, sposób aplikowania, itp.

Na podstawie list obecności zwolnienie z zajęć;