Studia Magisterskie Uzupełniające Stacjonarne – 1 semestr

Zajęcia na 1-szym semestrze studiów stacjonarnych MU kierunków Informatyka i Inżynieria Biomedyczna zaczynają się 3 marca.