Instytut

Instytut Informatyki powstał jako Instytut Informacji Naukowo-Technicznej w 1974 r. Od tej chwili prowadził studia magisterskie w dyscyplinie informacja naukowo-techniczna. Od 1993 r. studia te zostały zastąpione trzyletnim programem licencjackim w dyscyplinie informatyka. W 1994 r. instytut zmienił nazwę na Instytut Informatyki Stosowanej, a w 1997 r. na Instytut Informatyki.

W chwili obecnej prowadzone są trzyletnie studia licencjackie, trzy i pół letnie studia inżynierskie i dwuletnie studia magisterskie uzupełniające w dyscyplinie informatyka oraz trzy i pół letnie studia inżynierskie w dyscyplinie inżynierii biomedycznej. Instytut wchodzi w skład Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. Od 2002 r. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach może nadawać stopnie doktora w dyscyplinie informatyka. W latach 1993 – 2012 dyrektorem instytutu była prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz-Deja. Natomiast od 1 września 2012 roku dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel.

W skład Instytutu wchodzą: