Kondolencje dla Pani Haliny Przybysz

Pani Halinie Przybysz wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Dyrektor i Pracownicy Instytutu Informatyki oraz cała społeczność akademicka Wydziału”