Konferencja: „Programowanie – Kariera – Biznes Vol. 2”

12 maja 2016 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (Katowice ul. Bankowa 11A) rozpocznie się kolejne spotkanie pt. „Programowanie – Kariera – Biznes Vol. 2”. Spotkanie adresowane jest do osób zajmujących się kształceniem przyszłych programistów, do osób przygotowujących się do pracy w roli programisty oraz do osób, które poszukują programistów do realizacji swoich projektów. W programie wydarzenia zaplanowano nie tylko wykłady: Pixel Wars, Eric Hamaker; Cache memory in C++ – Pablo Ribalta; C++ w systemach wbudowanych, Szymon Stroba, Marcin Koloska, ale również konkurs dla zainteresowanych studentów i panel dyskusyjny.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja na stronie: www.pkb.pti.katowice.pl.

Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Organizatorem wydarzenia jest Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) i Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA).