Porozumienie o współpracy z firmą Kroll Ontrack sp. z o.o.

19 listopada 2015 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego zostało podpisane porozumienie o współpracy między uczelnią a firmą Kroll Ontrack sp. z o.o.

W wydarzeniu udział wzięli: prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dyrektor operacyjny i finansowy Alicja Hała, Rafał Wywioł z firmy Kroll Ontrack sp. z o.o., Sylwia Ledwoch z Biura Współpracy z Gospodarką, prodziekan ds. dydaktycznych na kierunkach: informatyka i inżynieria biomedyczna dr Katarzyna Trynda oraz dyrektor Instytutu Informatyki prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego umowę sygnował prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, w imieniu firmy Kroll Ontrack sp. z o.o. porozumienie podpisała dyrektor operacyjny i finansowy Alicja Hała.

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim obejmie m.in. współpracę naukowo-badawczą i badawczo-rozwojową, organizację praktyk studenckich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uczelni a także udział firmy w konsultowaniu programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych tworzonych w uczelni.