Informatyka – studia inżynierskie

Studia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym)
Siatki studiów Informatyka, studia inżynierskie, stacjonarne
Siatki studiów Informatyka, studia inżynierskie, stacjonarne, specjalność Programista Gier Komputerowych
Siatki studiów Informatyka, studia inżynierskie, niestacjonarne

Charakterystyka kierunku

Popularność informatyki, jako kierunku czy specjalności kształcenia, oraz dostępność tego kształcenia na różnorodnych uczelniach, publicznych i niepublicznych sprawia, że co roku rynek pracy powiększa się o kolejnych absolwentów tych kierunków. Jednocześnie wyzwania współczesnego rynku sprawiają, że nie wystarcza odtwórcze i utylitarne wykorzystywanie istniejących rozwiązań, sprowadzające informatyka do roli tego, który wykorzystuje, a nie kreuje. Zdolność do kreowania nowych rozwiązań w zakresie informatyki wymaga specyficznego przygotowania w trakcie studiów. Takie właśnie przygotowanie mają dać studia inżynierskie na kierunku Informatyka, prowadzone przez Instytut Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego.

Absolwent tego kierunku może liczyć na solidne przygotowanie w zakresie, niezmiennego w czasie kanonu informatyki, obejmującego jej podstawy teoretyczne oraz niezbędną podbudowę matematyczną, jak również solidne przygotowanie z podstawowych przedmiotów kierunkowych, obejmujących architekturę oraz zasady działania systemów komputerowych oraz sieci komputerowych, algorytmikę oraz podstawy programowania. Ta wiedza — dostosowana do aktualnego stanu rozwoju informatyki — ma zapewnić dobre przygotowanie podstawowe, stanowiące podbudowę dla innych przedmiotów.
Współczesne systemy informatyczne są zwykle tworami złożonymi a tworzenie złożonych aplikacji wymaga umiejętności analizy i projektowania systemów informatycznych. Systemy te przetwarzają gigantyczną ilość informacji, trudno sobie wyobrazić ich funkcjonowanie bez baz danych. Student poznaje metody projektowania systemów — w tym baz danych — uczy się je stosować praktycznie, dobierać właściwe metody i narzędzia do określonych zagadnień, dbać o bezpieczeństwo systemów i ochronę danych.

Platformą realizacji współczesnych aplikacji są sieci komputerowe, sieci rozległe, Internet. Umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych oraz baz danych powinny zostać uzupełnione o specyfikę tworzenia aplikacji sieciowych. Te umiejętności stanowią domknięcie technologicznej ścieżki kształcenia, przygotowującej absolwenta do uporządkowanego tworzenia nowoczesnych systemów informatycznych od podstaw.
Współczesne zastosowania stawiają przed informatykiem nie tylko wyzwania klasyczne i osadzone w znanych technologiach. Kreatywność w zakresie informatyki polega również na zdolności do rozwiązywania problemów nietrywialnych, wymagających zastosowania metod i technik zaliczanych do sztucznej inteligencji. Na poziomie kształcenia licencjackiego zakłada się wprowadzenie przedmiotów pozwalających na opanowanie podstawowych metod rozwiązywania problemów złożonych, trudno algorytmizowanych, prowadzenia analiza danych, eksploracji baz danych, odkrywania wiedzy i tworzeniem systemów bazą wiedzy.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich kierunku informatyka inżynierska na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach posiada solidne przygotowanie teoretyczne, obejmujące niezmienny w czasie i aktualnie niezbędny kanon podstaw informatyki, obejmujący zarówno jej podstawy teoretyczne jak i techniczne. Wiedza ta, uzupełniona solidnymi podstawami matematycznymi wyróżnia absolwenta UŚ od absolwentów innych uczelni, marginalizujących często podstawowe przygotowanie informatyczne, bądź przekazujących treści nieaktualne.

Absolwenci kierunku Informatyka inżynierska będą mogli ubiegać się o zatrudnienie jako:

 1. analitycy systemów informatycznych,
 2. projektanci i programiści oprogramowania,
 3. członkowie zespołów programistycznych i wdrożeniowych,
 4. analitycy danych,
 5. specjaliści do spraw integracji oprogramowania,
 6. specjaliści do spraw zarządzania informacją (np. w ochronie zdrowia),
 7. specjaliści do spraw bezpieczeństwa informacji.

Specjalizacje na nowym kierunku:

 1. Projektant aplikacji inteligentnych.
 2. Sieci komputerowe i urządzenia mobilne.
 3. Inżynieria oprogramowania.
 4. Grafika inżynierska.
 5. Komputerowe zarządzanie procesami innowacyjnymi.

Egzamin dyplomowy:

Zagadnienia obowiązujące na egzaminie dyplomowym na studiach I stopnia w roku akademickim 2015_2016(inz)

Zagadnienia obowiazujace na egzaminie dyplomowym na studiach I stopnia w roku akademickim 2016_2017(inz)