Informatyka – studia magisterskie

Studia magisterskie (II stopnia)

Studia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym)

  • Informatyka, studia magisterskie, stacjonarne
  • Informatyka (Analityk danych), studia magisterskie, stacjonarne
  • Informatyka (BIEN), studia magisterskie, stacjonarne
  • Informatyka (Bioinformatyka), studia magisterskie, stacjonarne
  • Informatyka, studia magisterskie, niestacjonarne
  • Informatyka, studia magisterskie poinżynierskie (3 semestry), stacjonarne
  • Informatyka, studia magisterskie poinżynierskie (3 semestry), niestacjonarne

Siatki wszystkich kierunków dostępne są tutaj.

Charakterystyka kierunku

Studiujący informatykę na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ zdobywają nowoczesną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie szeroko rozumianej informatyki. Poznając najnowsze technologie informatyczne, stają się specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy. Wyróżniający się studenci mogą odbywać część studiów za granicą, m.in. w Finlandii, we Francji i w Grecji. Studenci w ramach kół naukowych mogą poszerzać swoją wiedzę informatyczną oraz brać udział w badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie Informatyki.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów informatycznych II stopnia posiada umiejętność twórczego myślenia. Umiejętność ta, wzbogacona specjalistyczną wiedzą w wybranym obszarze informatyki, pozwala mu na rozwiązywanie złożonych problemów stricte informatycznych lub z pogranicza informatyki i innych dziedzin. Elementem edukacji jest przygotowanie z zakresu informatyki umożliwiające absolwentowi uzupełnianie wiedzy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Absolwent studiów informatycznych II stopnia może podjąć pracę na stanowiskach: projektanta systemów informatycznych, sieci komputerowych, oprogramowania w firmach o profilu softwa-re’owym, administratora zasobów informatycznych w różnych przedsiębiorstwach, a jako dysponujący przygotowaniem do pracy naukowej, także w placówkach naukowo-badawczych.

Opis kierunku

Na dwuletnich studiach magisterskich studenci nabywają wiedzę dotyczącą takich problemów jak diagnostyka i niezawodność systemów komputerowych, zintegrowane środowiska programistyczne, grafika komputerowa, zastosowania systemów komputerowych do automatyzacji procesów przemysłowych oraz pomiarów danych. W trakcie ostatniego roku studiów studenci przygotowują prace magisterskie i po zdaniu egzaminu magisterskiego otrzymują tytuł magistra informatyki.

Zagadnienia obowiązujące na teście kompetencji:

Lista zagadnień II stopień

List of issues qualification test Computer Scienc

Egzamin dyplomowy:

Zagadnienia obowiązujące na egzaminie dyplomowym na studiach II stopnia w roku akademickim 2015_2016