Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna (I stopnia – inżynierskie)

Studia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym, 7 semestrów).
Siatki studiów Inżynieria biomedyczna, studia inżynierskie, stacjonarne

Sylwetka absolwenta kierunku „Inżynieria biomedyczna

Absolwent powinien:

 • dysponować wiedzą i umiejętnościami technicznymi w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania aparatury medycznej;

 • dysponować wiedzą pozwalającą na dobór właściwego oprogramowania i narzędzi do rozwiązania postawionego zadania z uwzględnieniem kosztów (znajomość możliwości oprogramowania komercyjnego i Open Source).

 • dysponować umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłością w programowaniu;

 • dysponować znajomością informatyki umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych;

 • dysponować umiejętnością przygotowywania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, szczególnie dla potrzeb służby zdrowia;

 • posiadać umiejętność współpracy z lekarzami medycyny w zakresie obsługi informatycznych systemów diagnostycznych i terapeutycznych;

 • posiadać umiejętność współpracy z lekarzami medycyny w zakresie obsługi medycznych baz danych, systemów ekspertowych i systemów wyszukiwania informacji;

 • posiadać umiejętność współpracy z lekarzami medycyny w zakresie tworzenia nowych medycznych systemów informatycznych i systemów wspomagających decyzję oraz systemów analizy danych;

 • posiadać umiejętność współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej,

 • posiadać umiejętność współpracy z lekarzami medycyny w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej.

Absolwenci przygotowani są do pracy w:

 • szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa;

 • w firmach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych, medycznych baz danych, systemów ekspertowych itp.;

 • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych;

 • jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych urządzeń medycznych i systemów informatycznych;

 • administracji medycznej – administrator szpitalnych sieci komputerowych;

 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych;

 • absolwent powinien być przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi z zakresu bioinżynierii medycznej i informatyki medycznej.

Charakterystyka kierunku

Inżynieria biomedyczna to połączenie wiedzy z pogranicza nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Na kierunku tym będą kształceni specjaliści z zakresu szeroko pojętej informatyki medycznej, która zajmuje się m.in. systemami medycyny obrazowej, medycznymi bazami danych, dedykowanymi systemami diagnostyki medycznej, specjalistycznym oprogramowaniem, komputerowymi sieciami szpitalnymi oraz telemedycyną, a także wieloma innymi działami informatyki wspomagającymi nowoczesną medycynę.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci inżynierii biomedycznej będą przyjmowani do pracy w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz w firmach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem medycznych systemów informatycznych. Absolwenci będą przyjmowani również do pracy w administracji medycznej jako administratorzy szpitalnych sieci komputerowych oraz w instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi z zakresu bioinżynierii medycznej i informatyki medycznej.

Zasady kwalifikacji

Zdana matura. Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
W razie przekroczenia limitu przyjęć kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.