Koła naukowe

Informatyków

Zakład Algorytmiki i Inteligencji Obliczeniowej
prof. UŚ Urszula Boryczka

Elektroników i Informatyków

Zakład Systemów Komputerowych
prof. UŚ Piotr Porwik

opiekun: mgr inż. Tomasz Wesołowski
strona: kneii.us.edu.pl
mail: kneii@us.edu.pl

Infomed

Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych
prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel

opiekun: dr Paweł Janik

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej – InBio

Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych
prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel

opiekun: dr Sebastian Stach
strona: www.inbio.us.edu.pl
mail: inbio@us.edu.pl

Studenckie Koło „SpeedForUsTeam”

Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych
prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel

opiekun: dr Piotr Duda
mail: piotr.duda@us.edu.pl