Lifelong Learning Programme – LLP/Erasmus

The Lifelong Learning Programme
LLP / Erasmus

KOORDYNATOR UCZELNIANY
Mgr Jarosław Gąsior
jaroslaw.gasior(at)us.edu.pl

INFORMACJE OGÓLNE
www.erasmus.us.edu.pl
www.erasmus.org.pl

Pozostałe projekty Uniwersytetu Śląskiego na stronach Działu Projektów

KOORDYNATOR z ramienia Instytutu Informatyk
Dr Małgorzata Przybyła-Kasperek

Program ERASMUS to szansa na studia lub praktyki za granicą. Jeśli chcesz:

  • zrealizować część studiów za granicą,
  • wyjechać na zagraniczną praktykę studencką,
  • doskonalić języki obce,
  • wzbogacić swoje CV,
  • poznać inne kultury i zwyczaje,
  • zwiedzać świat,
  • zdobyć nowe, cenne doświadczenie.

To program ERASMUS jest szansą dla Ciebie.

Program ERASMUS umożliwia:

  • wyjazd na studia: od 3 do 12 miesięcy
  • wyjazd na praktykę: od 3 do 12 miesięcy

W ramach programu ERASMUS mogą wyjechać studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych (I, II, III stopnia).

Rekrutacja odbywa się wiosną (marzec/kwiecień) roku akademickiego poprzedzającego wyjazd. Dokładny termin rekrutacji jest ogłaszany na stronie Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. Można pytać o wyjazdy również w ciągu roku akademickiego.
Kandydat do wyjazdu powinien mieć dobre wyniki w nauce i znać język obcy w stopniu umożliwiającym mu udział w zajęciach w uczelni partnerskiej.

Obecnie obowiązujące umowy bilateralne pomiędzy Instytutem Informatyki a:
JYVASKYLAN AMMATTIKORKEAKOULU, FINLANDIA
SAVONIA POLYTECHNIC, FINLANDIA
UNIVERSITY OF PATRAS, GRECJA
HOCHSCHULE BREMEN,
NIEMCY
UNIVERSIDAD DE HUELVA, HISZPANIA
UNIVERSITY OF SZEGED, WĘGRY
CESI, FRANCJA

ISIC – Międzynarodowa legitymacja studencka – http://www.isic.pl/pl/isic.html

ITIC – Międzynarodowa legitymacja nauczycielska  – http://www.isic.pl/pl/itic.html