Studia doktoranckie

Studia doktoranckie (III stopnia) w Dyscyplinie Naukowej Informatyka

Studia doktoranckie trwają 4 lata (osiem semestrów) i odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym).

Kierownik: dr hab. inż. prof. UŚ Mariusz Boryczka tel. 32 3689 754 ul. Będzińska 39 p. 208
e-mail: mariusz.boryczka@us.edu.pl

Sekretariat:

Marta Michalska tel. 32 2691 805 Sosnowiec, ul. Żytnia 12
e-mail: marta.michalska@us.edu.pl

Program kształcenia

Akty prawne

Regulaminy

Kryteria naboru

Stypendia