Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 dla studentów Instytutu Informatyki

Z przyjemnością informujemy, że dwie studentki Instytutu Informatyki:
inż. Żaneta Garczyk – studentka II stopnia studiów na kierunku Informatyka po studiach I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna
oraz Sylwia Stiler – studentka I stopnia studiów na kierunku Inżynieria biomedyczna otrzymały prestiżowe stypendium ministra na rok akademicki 2015/2016 za wybitne osiągnięcia.
Opiekunem naukowym studentek jest dr Sebastian Stach.
Serdecznie gratulujemy studentkom tego wybitnego osiągnięcia!