STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS +

STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS + – WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

INFORMACJA dla studentów aplikujących o wyjazd na studia zagraniczne w roku akademickim 2018/19

Główne założenia programu Erasmus Plus dostępne są na stronie: www.erasmus.us.edu.pl

Krótka prezentacja zawierająca podstawowe informacje dotyczące rekrutacji.

Wydziałowe  spotkanie  informacyjne odbędzie się  27 marca 2018 r. , Sosnowiec, ul. Będzińska 39, sala nr B4, godz. 11.00.

Dodatkowo w ŚMCEBI (Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1a) odbędzie się dodatkowe spotkanie informacyjne dnia 22 marca 2018 r. o godzinie 10:00 w sali A/0/01.

Do 13 kwietnia 2018 można składać obowiązujący w Uniwersytecie Śląskim formularz aplikacyjny dostępny na stronie www.erasmus.us.edu.pl.

(wydrukowany egzemplarz formularza aplikacyjnego wraz ze średnią ocen za ostatni semestr należy złożyć do sekretariatu odpowiedniego Instytutu)

17 kwietnia 2018, godz. 10:00 w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 39, sala 222

odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna Kandydata z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną

Koordynatorzy Jednostki:

*      Instytut Informatyki

dr Małgorzata Przybyła-Kasperek (malgorzata.przybyla- kasperek(at)us.edu.pl)

dr hab. Beata Zielosko (beata.zielosko(at)us.edu.pl)

*      Instytut Technologii i Mechatroniki oraz Instytut Nauki o Materiałach

dr hab. Magdalena Popczyk  (magdalena.popczyk(at)us.edu.pl)